GEZE zostało uznane za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Niemczech: Nagroda TOP 100 za wyjątkowy sukces w innowacyjności


GEZE ponownie zostało nagrodzone prestiżową nagrodą TOP 100, ugruntowując swoją pozycję jako jeden z czołowych innowatorów w Niemczech w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Gerald Haas, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w GEZE podczas uroczystej gali z okazji 5. Szczytu Niemieckich Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ludwigsburg przyjął nagrodę i znak jakości z rąk mentora TOP 100 i dziennikarza działu naukowego Ranga Yogeshwara. Winfried Kretschmann, przewodniczący kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, w swojej mowie powitalnej podkreślił znaczenie konkurencji w obszarze innowacji.

Kluczowymi czynnikami konkurencyjności branymi pod uwagę w ocenianiu firm były 'Klimat Innowacyjności', 'Innowacyjne Procesy i Organizacja', 'Innowacyjna Kadra Zarządzająca' oraz 'Innowacyjny Marketing'. GEZE od dawna stanowi globalną elitę twórców i producentów innowacyjnych systemów dla drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa, a tegoroczna nagroda TOP 100 została nam przyznana po raz ósmy, z czego 5 z nich otrzymaliśmy w ostatnich 10 latach.
Częścią misji GEZE jest nieustanny rozwój tradycyjnego segmentu produktów w celu rozszerzenia korzyści płynących z ich użytkowania oraz odkrywanie nowych możliwości do zaoferowania wyjątkowych rozwiązań.

Gala przyznania nagród dla najbardziej innowacyjnych firm w Niemczech: mentor TOP 100 Ranga Yogeshwar wręcza nagrodę TOP 100 Innovator Geraldowi Haas, Dyrektorowi ds. Badań i Rozwoju w GEZE. Zdjęcia z ceremonii wręczenia nagród: KD Busch/compamedia


"Nagroda, którą dzisiaj otrzymaliśmy jest kolejnym dowodem, że innowacja, zarówno w segmencie produktów cyfrowych jak i tradycyjnych, jest zarówno możliwa i pożądana. Znaczne inwestycje w nowe struktury rozwoju jak również wysoko wyspecjalizowani inżynierowie projektowi umożliwili nam stworzenie rozwiązań sieciowych dla drzwi i okien, które są unikalne na rynku światowym, oraz które sprawiają, że budynki stają się inteligentniejsze, bardziej efektywne i bezpieczniejsze. To otwiera naszym klientom bezprecedensowe możliwości do automatyzacji swoich budynków," Gerald Haas, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju.

Labels: GEZE GmbH


GEZE Cockpit: Innowacja w sieci budynku
Nowo stworzony system automatyki budynku GEZE Cockpit wyznacza udane wejście GEZE na przyszłościowy rynek 'Sieć budynku – Inteligentne budynki’. GEZE Cockpit jest pierwszym systemem inteligentnych drzwi, okien i systemów bezpieczeństwa, który wypełnia lukę w systemie automatyki budynku. GEZE Cockpit jako pierwszy na rynku umożliwia integrację zautomatyzowanych drzwi i okien z budynkiem, stwarzając kompletnie nowe rozwiązania sieciowe, które spełniają cały szereg wymogów dla automatyki budynków. www.cockpit.geze.com

Siła innowacji: nowe centrum rozwojowe
Wraz z cyfryzacją GEZE podjęło śmiały krok, który obejmuje cały cykl - od rozwoju produktu do jego wprowadzenia na rynek. U jego podstawy tkwi stworzenie cyfrowej infrastruktury dla rozwoju i eksploatacji produktów opartych na inteligentnych oprogramowaniach. Niezależna, rodzinna firma zainwestowała w ciągu dwóch ostatnich lat 13 milionów euro w nowe, ultranowoczesne centrum rozwojowe, które znacznie zwiększyło potencjał badawczo-rozwojowy firmy. Próby i testy walidacyjne nowych produktów zostały przeprowadzone przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. Stanowiska do testów modularnych są wyposażone w najnowocześniejszą zautomatyzowaną technologię.  Najwyższej jakości koncepcje techniczne i produkty mogą być teraz realizowane i wdrażane szybciej i bardziej efektywnie.

Dynamiczne i interaktywne podejście
Procesy, które doprowadziły do innowacji były wyznacznikami przy projektowaniu nowego budynku. Zespół inżynierów stworzył optymalne warunki pracy na każdym etapie rozwoju produktu. Elastyczna organizacja przestrzeni roboczej oraz stanowiska pracy wyposażone w wyspecjalizowane systemy dźwiękochłonne, specjalne oświetlenie i klimatyzację stwarzają środowisko pracy sprzyjające współpracy pomiędzy specjalistami z różnych działów, co wpływa na dynamiczną pracę na każdym etapie projektu. Własna przestrzeń kreatywna zapewnia pole do eksperymentowania i testowania nowych pomysłów tworząc niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania problemów.

Laboratorium inteligentnych możliwości – udział użytkowników w stworzeniu produktów
Nowopowstające budynki są budynkami inteligentnymi same w sobie. Wszystkie grupy produktów są inteligentnie połączone siecią, w taki sposób aby nowe rozwiązania sieciowe mogły być ciągle wdrażane i testowane. Zdobyte na tym polu doświadczenia są następnie używane do rozwijania inteligentnych produktów GEZE oraz do wprowadzania nowych korzyści dla ich użytkowników poprzez nowy system automatyki budynku GEZE Cockpit. Jako część interaktywnego podejścia do rozwoju produktów, do projektu została zaangażowana pilotażowa grupa konsumentów. Owocem tej współpracy są optymalne i przyjazne użytkownikowi cechy produktów oraz znaczne skrócenie czasu potrzebnego na rozwój i wprowadzenie nowego systemu na rynek.

'Digital First' - pierwsi w cyfrowej komunikacji
Zgodnie ze swoim nowym, cyfrowym kierunkiem rozwoju GEZE zbadało nowe ścieżki komercyjnego wprowadzenia na rynek GEZE Cockpit. Cyfrowa kampania “Digital First”, która ostatnio zdobyła nagrodę German Brand, wykorzystała cały zakres cyfrowych możliwości komunikacyjnych.

'Smart Talent' – globalny wzrost liczby zatrudnionych
Spośród trzystu pracowników zatrudnionych globalnie w wyniku organicznego wzrostu grupy GEZE w ciągu ostatnich dwóch lat, znaczna część z nich pracuje w obszarze rozwoju i technologii. Innowacje nie mają źródła tylko w Niemczech, które są głównym centrum rozwoju i produkcji, ale również w siedzibach GEZE w Chinach, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Międzynarodowa sieć produkcji konsekwentnie spełnia najbardziej rygorystyczne i zrównoważone standardy produkcji i jakości 'Made in Germany' – na całym świecie.


TOP 100: O konkursie
Od 1993 Compamedia przyznaje znak jakości TOP 100 małym i średnim przedsiębiorstwom za wyjątkowy potencjał innowacyjny oraz ponadprzeciętny sukces innowacyjny. W roku 2002 Prof. Nikolaus Franke został mianowany na stanowisko Dyrektora ds. Spraw Naukowych. Franke jest założycielem i prezesem Instytutu Przedsiębiorczości i Innowacyjności przy Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Dziennikarz działu naukowego, Ranga Yogeshwar, jest mentorem znaku jakości TOP 100. Partnerami projektu są  Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych oraz BVMW, Niemieckie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Partnerzy medialni, czasopisma Manager, Impuls oraz W&V wspierają proces porównywania przedsiębiorstw. www.top100.de.