NAGRODA "INDUSTRIEPREIS 2017 – GEZE wśród Najlepszych Innowacja na rynku dzięki zastosowaniu w pełni zautomatyzowanej obrabiarki.


Zastosowane w GEZE innowacyjne rozwiązania w zakresie techniki pomiaru, kontroli i automatyzacji zostały zakwalifikowane przez specjalistów do spraw techniki budowlanej z jury INDUSTRIEPREIS 2017 do najlepszych w kategorii „Technologie produkcyjne i budowa maszyn”.

Dzięki zastosowaniu unikalnej na rynku obrabiarki wyposażonej w zautomatyzowany system zaworów hydraulicznych, firma GEZE zoptymalizowała montaż oraz technologię kontroli i pomiarów w zakładzie produkcyjnym w Leonbergu. Nowe rozwiązanie sprawia, że przy zastosowaniu precyzyjnej techniki automatyzacji proces produkcyjny jest bardziej elastyczny i zmniejsza zużycie surowców. Dzięki temu produkcja jest bardziej ekonomiczna, a tym samym bardziej zrównoważona. Innowacyjne rozwiązanie firmy GEZE zostało docenione przez jury INDUSTRIEPREIS 2017 i stawia GEZE wśród najlepszych w kategorii "Technologie produkcyjne i  budowa maszyn". Obrabiarka wyposażona w zautomatyzowany system zaworów hydraulicznych została również wpisana na nowo opublikowaną listę NAJLEPSZYCH W DZIEDZINIE PRZEMYSŁU 2017. W tej publikacji zawierającej najbardziej zaawansowane technicznie produkty i rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw, prezentowani są zwycięzcy oraz szczególnie innowacyjne urządzenia zgłaszane do nagrody INDUSTRIEPREIS 1).

 

Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Budowy Maszyn, Lutfi Bozkurt i Koordynator Zespołu Budowy Maszyn, Volker Nepple, z certyfikatem. Fotos: GEZE GmbHW GEZE zrównoważony rozwój rozpoczyna się na etapie produkcji

Zautomatyzowana obrabiarka wyposażona w systemy zaworów hydraulicznych czyni z typowego systemu podajników produkcyjnych kompleksowe urządzenie. Służy ono do dokładnego pozycjonowania obrabianych produktów, ich mocowania lub prowadzenia. Za pomocą tego samego urządzenia można montować różne modele nawierzchniowych samozamykaczy GEZE bez wcześniejszych prac przygotowawczych. Umożliwia to uzyskanie minimalnych czasów cyklu przy maksymalnym bezpieczeństwie procesu produkcji i poprzez to gwarantuje produkcję ekonomiczną i zrównoważoną. W odróżnieniu do stosowanych dotychczas rozwiązań przestrzennych, różne procesy automatyzacji zostały umieszczone w jednym urządzeniu, które jest trzykrotnie mniejsze. Powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania powierzchni produkcyjnej i zużycia materiałów. Wszystkie elementy urządzenia posiadają świadectwo efektywności energetycznej. W porównaniu ze standardowym urządzeniem zużycie energii jest niższe o ponad 50%. Inną szczególną cechą systemu jest indywidualna koncepcja sygnalizacji świetlnej: zróżnicowane kolory świateł przedstawiają poszczególne stany działania urządzenia. Na przykład, w przypadku braku określonego materiału system alarmowy wysyła sygnał (kolor i impuls świetlny) - np. do logistyki, dzięki czemu możliwe jest intuicyjne i dokładnie ukierunkowane uzupełnienie braków.

 

Obrabiarka GEZE wyposażona w zautomatyzowany systemem zaworów hydraulicznych jest zaliczana do najlepszych w kategorii "Technologie produkcyjne i budowa maszyn" INDUSTRIEPREIS 2017.


"Osiąganie długoterminowych celów i zrównoważona gospodarka zawsze były priorytetem GEZE. Obejmuje ono również odpowiedzialne podejście do zasobów naturalnych i związaną z tym udowodnioną odpowiedzialność globalną. Dlatego też centrum naszych działań stanowi nie tylko ciągłe udoskonalanie naszych wyrobów, ale również udoskonalanie procesów produkcyjnych," powiedział Lutfi Bozkurt, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Budowy Maszyn firmy GEZE. „W związku z tym cieszymy się jeszcze bardziej z powodu nagrodzenia naszego najnowszego innowacyjnego rozwiązania, stosowanego w procesach produkcyjnych".

1)   http://www.produktionstechnik-bestenliste.de/#/products/15097-geze-kombiventilautomat