Jakość GEZE

Ciągłe ulepszanie naszych produktów i serwisu jest jedną z podstaw naszej działalności. Chcemy nie tylko spełnić Państwa oczekiwania, ale je wyprzedzić.

Nasze produkty i usługi są oczywiście sprawdzane pod kątem spełniania wymagań dyrektyw i norm, których przestrzeganie określone jest przez odpowiednie władze, stowarzyszenia albo towarzystwa ubezpieczeniowe:

Automatyka drzwiowa:

DIN 18650

Technika drzwiowa:

PN EN 1154, PN EN 1155, PN EN 1158

RWA / przewietrzanie:    

PN EN 12101-2

Systemy bezpieczeństwa:

PN EN 179, PN EN 1125

Budowa bez barier:

PN 18024, DIN 18025


Oczywiście nasze wyroby i rozwiązania systemowe spełniają te wymagania, ponieważ tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo ludzi, normy jakości i kontrole nie są nigdy zbyt ostre.   

Nasze wyroby i rozwiązania systemowe podlegają ciągłej kontroli zakładowej i zewnętrznej oraz posiadają odpowiednie dopuszczenia, świadectwa badań i oznakowanie przyznane przez krajowe albo międzynarodowe instytuty badawcze (np. MPA Stuttgart).