GEZE Umweltpolitik

Zrównoważony rozwój w GEZE

Już od dawna firmę GEZE cechuje długotrwałość. Jako firma rodzinna kładziemy nacisk na osiąganie stabilnych dochodów, zamiast na krótkoterminową maksymalizację zysków. W celu zapewniania większej innowacyjności, stawiamy na ciągły rozwój naszych pracowników. Stanowią oni podstawę naszego długotrwałego sukcesu przedsiębiorstwa, pozwalającego utrzymać miejsca pracy i tworzyć nowe na całym świecie. Globalna działalność firmy oznacza jednocześnie globalną odpowiedzialność. Stałe udoskonalanie naszych produktów i zakładów produkcyjnych pod kątem ekologicznym, jak również odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych stanowi dla nas największy priorytet. Potwierdzają to liczne certyfikaty.

Odpowiedzialność w GEZE to jednak również szersza perspektywa. Nasze ogromne zaangażowanie w sprawy socjalne i liczne działania sponsoringowe mają na celu stworzenie długoterminowych perspektyw dla innych ludzi oraz dla wzorcowych instytucji.