Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne jest dla nas rzeczą oczywistą i ma długą tradycję w ponad 150-letniej historii przedsiębiorstwa GEZE.


Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie społecznych projektów, wspieranie kształcenia lub działalność sponsoringową: rozszerzamy ciągle nasze perspektywy i przejmujemy odpowiedzialność przede wszystkim za tych, którzy potrzebują pomocy.