GEZE - Die Olgäle-Stiftung
Brigitte Vöster-Alber przekazuje wpłatę na Fundację Olgäle

Fundacja Olgäle

Już drugi rok wspieramy fundację Olgäle. W punkcie, w którym państwo i władze lokalne natrafiają na finansową granicę możliwości, fundacja nadal działa. Punktem ciężkości działania Fundacji są: poprawa opieki psychospołecznej, stworzenie przyjaznej atmosfery dla dzieci, finansowanie najnowocześniejszej aparatury medycznej oraz wspieranie programów szkolenia i badań.

Szpital Olgahospital (Olgäle) jest jedynym w Stuttgarcie szpitalem dla dzieci i coraz to napotyka na bariery finansowe. Pod sprawnym kierownictwem wybranej przez zarząd Cornelii Kieferle-Nicklas oraz przewodniczącej Zarządu dr med. Stefanie Schuster przez 10 lat istnienia Fundacji zrealizowano już wiele projektów. Z wpłat na konto Fundacji Olgäle-Stiftung są pokrywane koszty niezbędnej aparatury medycznej albo zapewniana jest indywidualna opieka pacjentom i ich rodzicom. Wysiłek fundacji koncentruje się przy tym na zapewnienie jak najlepszej opieki pacjentom.