Oświadczenie o wyrażeniu zgody w sprawie ochrony danych w grupie przedsiębiorstw GEZE (stan: maj 2018)

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na stronach internetowych GEZE (zwanych dalej „witrynami internetowymi”) oraz z zainteresowania naszą grupą przedsiębiorstw i naszymi produktami. Celem usług oferowanych za pośrednictwem naszych witryn internetowych jest dostarczanie w miarę możliwości tylko takich informacji i treści na temat GEZE, które są interesujące dla ich odbiorców. W tym celu, a także w związku z optymalizacją naszej oferty korzystamy i zbieramy Państwa dane.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa prywatności, jak i Państwa prywatnych danych. Dlatego informujemy o tym w sposób wyczerpujący, tak, aby podczas wizyty na naszych stronach internetowych czuli się Państwo komfortowo, oraz aby wiedzieli Państwo, że prywatność jest dla nas istotna również podczas przetwarzania danych osobowych. Dane uzyskane podczas odwiedzin na naszej witrynie internetowej traktujemy zawsze jako poufne, zgodnie z ustawą o ochronie danych. Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą (priorytetową.) Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są stałym elementem polityki naszego przedsiębiorstwa.

W szczególności podlegamy przepisom Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych (EU - GDPR), Europejskiego Ogólnego Regulaminu Ochrony Danych, i jak również Federalnej Ustawie o Ochronie Danych, która została określona na podstawie DSGVO UE. W związku z tym jesteśmy upoważnieni do zbierania i użytkowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej pod adresem www.geze.de oraz z witryn internetowych grupy przedsiębiorstw GEZE, jak również wszystkich usług i funkcji, jakie zawiera nasza oferta i nasze witryny internetowe.

1    Warunki korzystania ze stron internetowych grupy przedsiębiorstw GEZE

1.1    Wykluczenie odpowiedzialności
Dane i informacje zawarte na naszych witrynach internetowych zostały przez GEZE dokładnie przeanalizowane i sprawdzone. Staramy się stale wzbogacać i aktualizować dla Państwa naszą ofertę informacyjną. GEZE GmbH nie może jednak brać odpowiedzialności ani dawać gwarancji czy rękojmi za prawidłowość, kompletność i aktualność tych informacji. Dotyczy to również stron internetowych, do których ta witryna przekierowuje Państwa w sposób bezpośredni lub pośredni. Nasze zasady ochrony danych osobowych nie obowiązują w stosunku do witryn internetowych innych oferentów, również w przypadku zamieszczenia hiperłączy do nich na naszych stronach. Dlatego opuszczając naszą stronę, należy zwracać uwagę na przepisy o ochronie danych osobowych podane przez odpowiednich oferentów witryn internetowych. GEZE GmbH zastrzega sobie prawo dokonywania zmian lub uzupełnień udostępnianych przez siebie informacji bez uprzedzania o tym fakcie.

1.2    Prawa autorskie i prawa własności

Treść i forma tych stron internetowych jest chroniona prawem autorskim. Powielanie stron internetowych czy ich treści wymaga uprzedniej zgody GEZE GmbH. Nie obejmuje to informacji prasowych w zakresie „firma” i „prasa”, które służą do ogólnych, powszechnych kontaktów z mediami. Wstawianie linków na strony www.geze.de/.com oraz na witryny internetowe grupy przedsiębiorstw GEZE jest dopuszczalne. Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy podczas odwiedzania naszych witryn internetowych oraz korzystania z oferowanych za ich pośrednictwem usług i funkcji, a także, jak i do jakich celów ich używamy. Jednostką administrującą odpowiedzialną za gromadzenie i wykorzystanie danych za pośrednictwem tych stron internetowych jest firma GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Niemcy (zwane dalej "my").

2    Odwiedzanie witryn internetowych GEZE
Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych , standardowo automatycznie zapisujemy określone dane o użytkowaniu, jak np. adres IP, przypisany Państwu przez dostawcę internetu, a także datę i czas trwania odwiedzin. Ponadto rejestrowany i zapisywany jest typ przeglądarki odwiedzającego, odwiedzane strony internetowe oraz data i godzina odwiedzin. Odbywa się to anonimowo.
Informacje te przechowujemy przez okres maksymalnie czterech tygodni w celu wykrywania i śledzenia ewentualnych nadużyć. Anonimowe informacje o korzystaniu z naszych stron wykorzystujemy do kształtowania naszej witryny internetowej pod kątem potrzeb klientów oraz do rozwiązywania problemów technicznych. Innego rodzaju analizy danych związanych z korzystaniem z naszych witryn mają miejsce tylko w sposób opisany w punkcie 7. Ponadto usuwamy, względnie anonimizujemy te dane łącznie z adresem IP po czterech tygodniach, kiedy tylko przestaną być one niezbędne do realizacji wymienionych wyżej celów.


3    Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące stosunków osobistych lub rzeczowych osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Na przykład: nazwisko, adres, adres e-mailowy itp.

4    Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe będą zapisywane wyłącznie pod warunkiem, że przekażą je nam Państwo aktywnie i dobrowolnie oraz wyrażą swoją wyraźną zgodę na ich wykorzystywanie, np. w ramach rejestracji, ankiety czy Newslettera, konkursu / konkursu z nagrodami lub w celu wykonania umowy itd., bądź w inny sposób aktywnie nawiążą z nami kontakt, np. poprzez e-mail lub formularz online. Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, podstawę prawną będzie stanowił art. 6 ust. 1 lit. a unijnego ogólnego rozporządzenia w sprawie danych osobowych (RODO). Dalsze podstawy prawne z art. 6 mają zastosowanie w zależności od sprecyzowania celu.
To Państwo sami decydują zatem o tym, czy i jakie dane zostaną nam przez Państwa udostępnione. W przypadku Newslettera Państwa osobisty profil zbudowany jest z dobrowolnie udzielonych nam informacji. Dodatkowo w sposób zanonimizowany zapisujemy zachowania użytkowników w sieci w celu doskonalenia naszego serwisu. Inne analizy odbywają się również wyłącznie w formie zanonimizowanej (zachowanie użytkowników, analiza klikania).

5    Przekazywanie danych osobowych i precyzowanie celu
Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów technicznego administrowania naszą witryną, do zarządzania klientami, ankiet własnych oraz marketingu – każdorazowo w niezbędnym zakresie. Nasi pracownicy i zewnętrzni dostawcy usług / przetwarzający dane, którym powierza się przetwarzanie danych osobowych, są oczywiście zobowiązani do zachowania poufności, obecnie obowiązującego rozporządzenia UE - GDPR oraz odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych w danym kraju. W pozostałych przypadkach nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim spoza naszej grupy przedsiębiorstw bez uzyskania Państwa zgody. Wyjątek stanowi punkt 8, przesyłanie danych, a także przesyłanie danych osobowych instytucjom państwowym i organom władzy na podstawie bezwzględnie obowiązujących krajowych przepisów prawa.

W przypadku uzyskania wyraźnej, uprzedniej zgody korzystamy z danych także w celach reklamowania własnych produktów i usług / podmiotów przetwarzających dane na zlecenie i/lub w celu badania rynku i opinii publicznej, np. w ramach ankiet badających stopień zadowolenia klientów. W tym celu może zaistnieć konieczność przekazywania Państwa danych do sprawdzonych zewnętrznych usługodawców w ramach przetwarzania danych na zlecenie. Tego rodzaju przekazywanie danych ma jednak miejsce wyłącznie wówczas, kiedy jest ono dopuszczone przez obowiązujące w danym przypadku przepisy prawa o ochronie danych. GEZE GmbH zawsze zapewnia, że usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych (obecnie UE - GDPR i odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych w danym kraju). Państwa dane nie będą sprzedawane osobom trzecim ani w żaden inny sposób wprowadzane na rynek. Zgodę na korzystanie z Państwa danych osobowych w celach reklamowych lub w celu doskonalenia naszych usług i/lub stron internetowych mogą Państwo w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pocztową do naszej centrali w Leonbergu. W takim przypadku korzystanie z Państwa danych osobowych będzie niezwłocznie uniemożliwione i dane zostaną zablokowane. W tym celu wystarczy skorzystać z naszego formularza ochrony danych. Za pomocą tego formularza mogą Państwo uzyskać od nas kompletną informację o wewnętrznym przechowywaniu i użytkowaniu Państwa danych przez firmę GEZE.

6    Pliki cookie
Grupa przedsiębiorstw GEZE instaluje podczas Państwa wizyty na naszych witrynach internetowych w niektórych obszarach tak zwane pliki cookie, aby móc udostępniać Państwu swoje usługi w sposób bardziej zindywidualizowany. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wysłane na Państwa komputer przez serwer sieciowy, aby go identyfikować. Są one wstawiane na Państwa twardy dysk, ułatwiając nawigowanie oraz umożliwiając osiągnięcie wysokiego komfortu korzystania z witryny dla jej użytkownika.

Tego rodzaju pliki cookie stosujemy w celu rozpoznania preferencji odwiedzającego, umożliwienia optymalnego kształtowania stron internetowych oraz identyfikacji szczególnie popularnych obszarów naszej oferty internetowej. Umożliwia to dostosowanie naszej witryny do potrzeb użytkowników i polepszenie naszej oferty skierowanej. Wykorzystujemy pliki cookie również do stwierdzenia, czy odwiedzali Państwo kiedykolwiek ze swojego urządzenia nasze strony, przy czym w tym celu identyfikujemy jedynie plik cookie zapisany na Państwa urządzeniu.

Dane osobowe są ewentualnie zapisywane w plikach cookie wtedy, gdy Państwo je aktywnie wprowadzili. Na przykład ma to miejsce w przypadku dostępu online zabezpieczonego hasłem , kiedy Państwa ID użytkownika i hasło są automatycznie podpowiadane. Z naszych witryn internetowych można korzystać również bez plików cookie, można też wyrazić sprzeciw wobec ich stosowania bądź usunąć wstawione już pliki. Odbywa się to poprzez ustawienia przeglądarki, w której można odrzucić akceptację plików cookie lub je usunąć. Istnieje również możliwość całkowitej dezaktywacji funkcji cookie w Państwa przeglądarce internetowej. Dopuszczenie plików cookie nie jest bezwzględnie konieczne do nawigacji i funkcjonalności witryny internetowej. Instrukcja dopuszczania, odrzucania, wglądu i usuwania plików cookie znajduje się w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje stron internetowych mogą być nieaktywne. Jeżeli poprzez hiperłącza zostaną Państwo przekierowani na strony internetowe osób trzecich, należy pamiętać, że obowiązują tam informacje o ochronie danych tych oferentów.

7    Google Analytics
Na różnych witrynach grupy przedsiębiorstw GEZE stosujemy Google Analytics, sieciową usługę analityczną firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwaną dalej „Google“). Google Analytics używa tak zwanych plików cookie, jak opisano to w punkcie 6, tzn. plików tekstowych, które zostają zapisane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie korzystania z witryny internetowej przez użytkownika tego komputera. Uzyskane przy tym przez pliki cookie informacje o Państwa korzystaniu z naszej witryny internetowej przesyłane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na naszej witrynie internetowej aktywowana jest jednak tak zwana anonimizacja IP, dzięki czemu Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w USA przenoszony jest kompletny adres IP i tam skracany. Na nasze zlecenie Google używa tych informacji do analizy korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportu o aktywności w sieci oraz świadczenia dla nas dalszych usług związanych z korzystaniem z witryn internetowych i internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest wiązany z innymi danymi Google. Korzystając z witryn internetowych GEZE wyrażają Państwo zgodę na opracowywanie zebranych przez Google danych w opisany wyżej sposób i w określonym powyżej celu.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy zbierali i analizowali informacje o Państwa wizycie na naszej witrynie, możliwe jest w każdej chwili wyrażenie przez Państwa sprzeciwu wobec tych czynności ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Istnieje także możliwość udaremnienia ewidencjonowania i przesyłania do Google danych wygenerowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania z naszej witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzania tych danych przez Google, poprzez pobranie dodatku add-on przeglądarki dostępnego pod poniższym linkiem, co pozwoli na dezaktywację Google Analytics. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Należy pamiętać, że dodatek add-on do przeglądarki ma zastosowanie tylko do danego urządzenia. Po usunięciu plików cookie albo w przypadku użycia innego urządzenia bądź innej przeglądarki należy ponownie pobrać i zainstalować dodatek add-on do przeglądarki.

8    Przesyłanie danych
Informacje, które zbieramy i użytkujemy w związku z Państwa korzystaniem z tej witryny internetowej, mogą być w danym wypadku przetwarzane również przez inne przedsiębiorstwa, takie jak np. zewnętrzni usługodawcy i/lub inne spółki grupy przedsiębiorstw GEZE, jednakże tylko w w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wymienionych, sprecyzowanych celów lub o ile ta inna spółka prowadzi działalność jako usługodawca stosujący się do poleceń / podmiot przetwarzający dane na zlecenie. O ile dochodzi do takiego przekazywania danych oraz w zakresie, w jakim do tego dochodzi, zapewniamy poprzez uzgodnienia umowne dotyczące ochrony Państwa danych osobowych (które mogą wynikać np. z klauzul umownych) istnienie gwarancji dostatecznej ochrony w myśl ustawowych przepisów o ochronie danych.

9    Zgody na otrzymywanie reklam
W ramach korzystania z różnych usług naszych witryn internetowych mają Państwo możliwość udzielenia nam zgody na otrzymywanie od nas reklam. W przypadku udzielenia odpowiedniej zgody wykorzystujemy podane nam informacje do przekazania Państwu reklamy pocztą lub za pośrednictwem innych, preferowanych przez Państwa form komunikacji (poczta elektroniczna, telefon, uzgodnione terminy spotkań). Udzieloną zgodę można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli chcą Państwo wyrejestrować się z jednego (lub kilku naszych serwisów, jest to w każdym momencie możliwe pod adresem unsubscribe@geze.com. Jeśli otrzymują Państwo od nas mailing, w każdej chwili możliwe jest również wyrejestrowanie się z tej usługi poprzez aktywowanie na dole mailingu funkcji „Wyrejestruj / Unsubscribe”. Mają Państwo do wyboru następujące serwisy (stan: maj 2018):

9.1    Subskrypcja Newsletterów i innych rodzajów mailingu
Na naszych stronach internetowych mogą Państwo zarejestrować się do naszego comiesięcznego Newslettera lub subskrybować inne informacje w formie elektronicznej . W tym celu zbieramy Państwa dane, takie jak nazwisko i adres e-mail, i korzystamy z nich w celu przesyłania Państwu Newslettera lub innych subskrybowanych informacji. Udzielenie zgody na otrzymywanie naszego Newslettera lub innych informacji weryfikujemy, stosując tzw. model double-opt-in. Oznacza to, że zanim rozpoczniemy wysyłkę tych materiałów, prosimy o przesłanie nam e-mailem z adresu podanego podczas rejestracji subskrypcji aktywnego potwierdzenia zgody na otrzymywanie Newslettera lub innych informacji. Informację z potwierdzeniem wykorzystujemy do udokumentowania Państwa zgody i w razie potrzeby okazania jej. Zgodę na otrzymywanie Newslettera lub innych informacji oraz związane z tym wykorzystywanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

9.2    Zaproszenia na eventy (drukowane i przesyłane pocztą elektroniczną)
Na naszych witrynach internetowych można podać, czy są Państwo zainteresowani zaproszeniami na eventy organizowane przez grupę przedsiębiorstw GEZE. Jeżeli uzyskamy Państwa zgodę (patrz model double-opt-in w poprzednim punkcie), będziemy Państwu przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną zaproszenia na eventy, takie jak np. wydarzenia targowe czy spotkania architektów itp. Zgodę na otrzymywanie zaproszeń na eventy lub innych informacji oraz związane z tym wykorzystywanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

9.3    Akcje rabatowe, akcje dla klientów i konkursy z nagrodami
Na naszych witrynach internetowych oferujemy od czasu do czasu akcje rabatowe, akcje dla klientów i/lub konkursy z nagrodami. Szczegóły dotyczące poszczególnych akcji podawane są w odpowiednim czasie na witrynach internetowych przedsiębiorstwa, na kanałach mediów społecznościowych i/lub drogą e-mailową w ramach comiesięcznego Newslettera. Jeżeli wyrażą Państwo chęć uczestnictwa, poprosimy o podanie nazwiska i danych kontaktowych (np. adres, adres e-mail itd.) oraz ewentualnie innych informacji wymaganych do udziału w konkursie z nagrodami, np. odpowiedzi na pytania konkursowe, zdjęć Państwa lub innych osób, pokwitowań zakupu itp. Informacje te będą przez nas używane wyłącznie w celu przeprowadzenia danej akcji, po której korzystanie z Państwa danych zostanie uniemożliwione. Więcej informacji zawierają warunki uczestnictwa danej akcji. Jeśli w ramach uczestnictwa wyrazili Państwo na to zgodę, użyjemy udostępnionych nam informacji opcjonalnie do celów podanych w oświadczeniu o wyrażeniu zgody, np. w przypadku, kiedy w ramach konkursu z nagrodami zechcą się Państwo jednocześnie zarejestrować do Newslettera. Jeżeli do uzyskania nagrody doprowadzi naruszenie warunków uczestnictwa lub innego rodzaju manipulacje użytkownika, nagroda ta może zostać odebrana przez GEZE GmbH także w późniejszym terminie. W przypadku, kiedy nagroda została już wręczona, zwycięzca zobowiązany jest do jej zwrotu w stanie, w jakim została przekazana. Zwycięzcy zawiadamiani są przez GEZE GmbH zawsze drogą e-mailową.

GEZE GmbH zastrzega sobie możliwość sporządzania w trakcie komunikacji dalszych informacji o zwycięzcach w postaci słownej, obrazowej i dźwiękowej, a także ich publikowania, o ile dany zwycięzca udzielił zgody na publikację. Gotówkowe wypłacanie nagród nie jest możliwe. Wyklucza się drogę prawną. GEZE GmbH zastrzega sobie ponadto możliwość wprowadzania z niewielkim wyprzedzeniem zmian zapowiedzianych już lub trwających akcji, nagród czy treści. W takich przypadkach użytkownicy otrzymają odpowiednią informację. Dostępność nagród będzie wyraźnie określona podczas danej akcji (np. tylko do wyczerpania zapasów).

9.4    Formularz kontaktowy
Na naszej witrynie internetowej udostępniamy formularz, za pośrednictwem którego można się z nami kontaktować, aby np. zadać nam pytania na temat produktu oferowanego na witrynach lub otrzymać informacje (o produkcie). Z podanych przy tym danych (np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itd.) korzystamy wyłącznie, aby opracowywać i odpowiadać na zadane nam pytania.

9.5    Zbieranie danych osobowych poprzez kanały mediów społecznościowych
Grupa przedsiębiorstw GEZE jest reprezentowana na różnych kanałach mediów społecznościowych i od czasu do czasu oferuje także tutaj różne akcje, takie jak np. konkursy z nagrodami. Obowiązują warunki uczestnictwa poszczególnych akcji. W razie wygranej użytkownik otrzymuje na danych kanałach mediów społecznościowych poprzez swoją nazwę użytkownika wiadomość o wygranej z żądaniem ze strony GEZE GmbH podania swoich danych osobowych, służących wyłącznie do przekazania nagrody. Dane wprowadzane poprzez kanały mediów społecznościowych są wykorzystywane wyłącznie w tych celach i nie są przekazywane osobom trzecim.
Grupa przedsiębiorstw GEZE jest aktualnie reprezentowana na kanałach mediów społecznościowych Facebook („@GEZE.Group“), Twitter („GEZE_GmbH“ i „GEZE_Int“), LinkedIn („GEZE GmbH“ i „GEZE Benelux“) oraz Xing („GEZE GmbH“). Ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za ochronę swojej prywatności, swoich danych i ustawień. Tutaj obowiązują informacje o polityce prywatności portali Facebook, Twitter, LinkedIn i Xing. GEZE GmbH prowadzi ponadto własny kanał („GEZE GmbH“, zwany dalej „Channel“) na platformie wideo YouTube. GEZE GmbH odpowiada wyłącznie za wyprodukowane, pobrane i własne treści wideo prezentowane na GEZE GmbH Channel. Grupa przedsiębiorstw GEZE nie bierze odpowiedzialności za produkty GEZE, które zostały przedstawione w innych, nie przez nas wykonanych produkcjach wideo, bądź włączone do takich produkcji. Za te materiały wideo odpowiedzialny jest wyłącznie użytkownik YouTube, który pobrał jej na (swoim) kanale. Za wszelkie komentarze, zdjęcia czy opinie w polu komentarzy pod materiałami wideo odpowiada wyłącznie dany użytkownik. W przypadku niestosownych treści, takich jak szerzenie przemocy lub SPAM, GEZE GmbH zastrzega sobie prawo usunięcia tych komentarzy / obrazów. Także tutaj są Państwo odpowiedzialni za ochronę własnej prywatności, swoich danych oraz ustawień. Obowiązują warunki użytkowania oraz informacje o polityce prywatności YouTube lub Google.


10    Dalsze wykorzystywanie danych osobowych
Grupa przedsiębiorstw GEZE korzysta z danych osobowych na różne sposoby. W zależności od danej akcji może się zmieniać np. treść formularza kontaktowego i/lub jego prezentacja dostosowana do określonego celu. To Państwo sami decydują o tym, na jaki cel udzielają nam swojej zgody. Wyrejestrowanie się z serwisów jest w każdej chwili możliwe. Ponadto bardzo ważna jest dla nas ochrona danych osobowych osób zainteresowanych naszą firmą i ubiegających się o pracę.

10.1    Aplikacje o pracę poprzez e-mail i online

W zakładce Praca grupy przedsiębiorstw GEZE oferujemy przesyłanie aplikacji drogą e-mailową lub w formie aplikacji online. Obowiązuje w tym wypadku następująca deklaracja ochrony danych:

Wyrażam zgodę, aby moje poniższe dane zbierane w ramach procesu rekrutacji w firmie GEZE GmbH oraz przedsiębiorstwach z nią powiązanych w myśl § 271 (2) niemieckiego kodeksu handlowego (HGB/ Niemiecki Kodeks Handlowy) były przez te firmy zbierane, przetwarzane i wykorzystywane do następujących celów:
1. Opracowywanie obsady stanowisk w ramach procesu rekrutacji:
*nazwiska
*dane kontaktowe
*dane osobowe udostępnione w dokumentach aplikacyjnych i w dalszym procesie rekrutacji

2. Ułatwienia dla użytkowników
*tak zwane sesyjne pliki cookie
GEZE używa ich tylko w celu ułatwienia korzystania dla użytkownika. Te pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki. Brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie z generatora aplikacji. W takim przypadku pozostaje Państwu poczta elektroniczna lub droga pocztowa.


3. Unikanie podwójnych aplikacji
*Pliki dziennika
GEZE zapisuje adresy protokołu internetowego (adresy IP) na ograniczony czas w plikach dziennika, jeżeli jest to niezbędne do celów śledzenia, aby uniknąć podwójnych aplikacji.

Poinformowano mnie, że w przypadku zatrudnienia w firmie GEZE GmbH lub w przedsiębiorstwach z nią powiązanych w myśl § 271 (2) niemieckiego kodeksu handlowego (HGB/ Niemiecki Kodeks Handlowy) zostanie mi przedłożona do podpisania nowa, dalej idąca deklaracja ochrony danych, oraz że GEZE GmbH oraz przedsiębiorstwa powiązane w myśl § 271 (2) HGB (Niemiecki Kodeks Handlowy) bez tego ponownego podpisu nie będą uprawnione do dalej idącego lub innego niż cele podane wyżej zbierania, przetwarzania, przekazywania czy innego korzystania z moich danych. Poinformowano mnie, że moje dane osobowe zbierane w ramach podanych wyżej celów są zbierane, przetwarzane, przesyłane czy w inny sposób wykorzystywane z uwzględnieniem przepisów RODO. Poinformowano mnie również, że zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie i korzystanie z moich danych odbywa się dobrowolnie. Pouczono mnie, że dane te zostaną skasowane w ciągu 6 miesięcy. Z chwilą skasowania wszystkie dane (także możliwość przywracania danych) zostaną usunięte. Odstępstwo od tego okresu czasu może mieć miejsce za moją zgodą.

Ponadto pouczono mnie, że mogę odmówić udzielenia zgody lub w każdej chwili wycofać ją ze skutkiem na przyszłość, przy czym konieczne będzie (ewentualnie ponowne) doręczenie moich dokumentów aplikacyjnych pocztą lub drogą e-mailową. Oświadczenie wycofania zgody należy kierować do: GEZE GmbH Bereich Personal (Dział Personalny); Reinhold-Vöster-Straße 21-29, 72119 Leonberg; e-mail: [adres e-mail przydzielony w e-mailu potwierdzającym wpływ dokumentów] W razie wycofania zgody z chwilą wpływu oświadczenia o wycofaniu moje dane zostaną usunięte zarówno w GEZE GmbH, jak i w przedsiębiorstwach powiązanych w myśl § 271 (2) HGB /Niemiecki Kodeks Handlowy.
Poinformowano mnie, że GEZE podejmuje środki w celu ochrony moich danych, a także aby uniemożliwić ich nadużywanie przez podmioty zewnętrzne. Stosowane środki są zgodne z aktualnym stanem techniki. Szyfrowanie SSL jest aktywne, jeżeli symbol szyfrowania na dole strony przeglądarki jest zamknięty, a adres zaczyna się od “httpS://”. Transfer danych chroniony jest wówczas przez SSL (Secure Socket Layer) za pomocą szyfrowania 128-bitowego, które uniemożliwia nieuprawniony odczyt danych przez osoby trzecie. Jeżeli szyfrowanie nie jest aktywne, należy rozważyć, czy przesyłanie wrażliwych informacji przez internet jest naprawdę konieczne.

Dalsze informacje o procedurze rekrutacyjnej lub zwrocie kosztów przejazdu można znaleźć w menu „Praca” naszej witryny internetowej. Także dane wykorzystywane w tym menu używane są wyłącznie w ramach rekrutacji i/lub zwrotu kosztów przejazdu – o ile był przez Państwa wnioskowany.

10.2    Dalsze wykorzystywanie i usuwanie danych

Dalej idące przetwarzanie i korzystanie z Państwa danych osobowych ma miejsce wyłącznie w sytuacjach, kiedy zezwalają na to przepisy prawa lub wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie czy użytkowanie. O ile nie zostało to wyraźnie opisane powyżej, Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane osobom trzecim. Zastrzega się prawo przekazywania danych usługodawcom działającym według naszych instrukcji / podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie. Generalnie usuwamy lub anonimizujemy Państwa dane osobowe z chwilą, kiedy przestały być niezbędne do celów, dla których, jak opisano wyżej, były przez nas zbierane lub przetwarzane. Specyficzne informacje dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych, jak opisano wyżej, pozostają nienaruszone.

11    Uzupełniające informacje o ochronie danych
Niektóre oferty na naszych stronach internetowych wymagają rejestrowania się. Podane przy tym dane są przez nas przechowywane w celu zarządzania Państwa rejestracją aż do odwołania. Nie dotyczy to akcji, takich jak konkursy z nagrodami – w tym przypadku obowiązuje punkt 9.3. Grupa przedsiębiorstw GEZE zobowiązuje się do nieprzekazywania zapisanych danych osobom trzecim. Podany przez Państwa adres e-mail nie jest widoczny dla innych użytkowników. Za pośrednictwem naszych witryn internetowych mogą się Państwo ewentualnie zarejestrować i zalogować w jednym z obszarów chronionych loginem (takich jak np. portal dystrybutorów, MediaPool itp.) W odniesieniu do związanego z tym zbierania i użytkowania danych obowiązują specyficzne informacje o ochronie danych, które można pobrać w danym obszarze chronionym loginem. Dalsze informacje dotyczące użytkowania portalu GEZE MediaPool można znaleźć w OWH naszych portali online.

Zwrócimy się do Państwa z prośbą o podanie swoich danych osobowych również w przypadku, kiedy zgłoszą się Państwo na jedno i/lub kilka organizowanych przez GEZE szkoleń i seminariów. W tym celu muszą się Państwo najpierw zarejestrować u nas, podając swoje dane. Także w tym przypadku Państwa dane nie są widoczne dla innych użytkowników. Na podstawie swoich danych rejestracyjnych mogą się Państwo zgłaszać do nas na różne seminaria. Państwa dane osobowe będą przy tym wykorzystywane wyłącznie w związku z seminariami i szkoleniami GEZE, nie w połączeniu z reklamą, tzn. będą one używane w związku z Państwa uczestnictwem w seminarium / szkoleniu, potwierdzeniami, przypomnieniami o przedłużaniu certyfikatów itd. Wyrejestrowanie Państwa danych osobowych jest w każdej chwili możliwe drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailowo.

To samo obowiązuje również dla portalu klientów GEZE i portalu dostawców GEZE. Państwo sami odpowiadają za swoje dane logowania i wprowadzone przez siebie treści (np. komentarze czy obrazy). Zastrzegamy sobie prawo niezwłocznego zablokowania treści nieprzyzwoitych i naruszających obowiązujące prawo. Użytkownicy, którzy naruszają warunki użytkowania, mogą zostać wykluczeni przez grupę przedsiębiorstw GEZE z dalszego udziału i/lub akcji.

12    Bezpieczeństwo
Grupa przedsiębiorstw GEZE podjęła organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić wszystkie zarządzane dane, a więc również informacje wprowadzone przez Państwa na naszych stronach, przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane, na bieżąco pracujemy nad ich dalszym rozwojem technicznym, aby móc chronić Państwa dane w możliwie jak najlepszy sposób.

13    Dzieci
Dzieci nie powinny przekazywać nam danych osobowych bez zgody rodziców lub osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej. Dlatego pragniemy wyraźnie podkreślić, że aktywność online dzieci musi być zawsze kontrolowana przez ich opiekunów. Nie żądamy od dzieci podawania danych osobowych, nie zbieramy świadomie tych danych i nie przekazujemy ich w nieuprawniony sposób osobom trzecim. Ta szczególna ochrona jest dla nas sprawą bardzo ważną.

14    Prawo do informacji
Państwa dane są dla nas ważne! Mają Państwo prawo do otrzymywania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez nas danych, które Państwa dotyczą. Na życzenie udzielamy informacji o zapisywaniu i wykorzystywaniu danych na wewnętrzne potrzeby GEZE. Aby opracować Państwa zapytanie, prosimy zatem o podanie potrzebnych nam danych osobowych w niniejszym formularzu informacyjnym. Wskazówka: Kopia dokumentu tożsamości musi być załączona – to pomaga nam w jednoznacznej identyfikacji danej osoby i służy zapobieganiu nadużywania danych! Jeżeli mają Państwo sugestie czy pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na adres data-protectionspamfilter@gezespamfilter.com.

15    Zmiany i aktualizacja oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych w grupie przedsiębiorstw GEZE
Rozwój internetu oraz naszych witryn internetowych może mieć wpływ na postępowanie związane z ochroną danych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany w przyszłości niniejszego oświadczenia o wyrażeniu zgody w sprawie ochrony danych w grupie przedsiębiorstw GEZE w ramach obowiązujących ustaw o ochronie danych i ewentualnego dostosowywania tego oświadczenia do zmieniających się warunków przetwarzania danych. Zalecamy Państwu w związku z tym odwiedzanie naszej witryny internetowej od czasu do czasu, aby zapoznać się z ewentualnymi aktualizacjami w tej sprawie.

Jeżeli grupa przedsiębiorstw GEZE wprowadzi na rynek nowe produkty lub usługi, zmieni procedury internetowe lub jeżeli zmienią się techniki bezpieczeństwa dotyczące internetu i elektronicznego przetwarzania danych, wówczas niniejsze oświadczenie o wyrażeniu zgody na ochronę danych w grupie przedsiębiorstw GEZE (stan: maj 2018) zostanie zaktualizowane. Najnowsza wersja będzie zawsze publikowana w tym miejscu. Nie spowoduje to jednak automatycznie przedłużenia udzielonej przez Państwa wcześniej zgody na jakiekolwiek cele i będziecie Państwo musieli ponownie takiej zgody udzielić.

Za pomocą naszego formularza ochrony danych (PDF) mogą Państwo uzyskać od nas kompletną informację o wewnętrznym przechowywaniu i użytkowaniu swoich danych przez firmę GEZE. Należy przy tym pamiętać, że przesłane nam zapytania bez kopii Państwa dokumentu tożsamości (służącego identyfikacji) nie będą mogły być opracowywane.