GEZE RWA retten Leben - Zubehör für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Urządzenia do sterowania i regulacji urządzeń RWA

Wyposażenie GEZE do systemów RWA

Systemy oddymiające GEZE RWA są przeznaczone do codziennego wietrzenia pomieszczeń oraz w razie pożaru do usuwania dymu. Centrale zasilające sterują oknami i klapami oddymiającymi wyposażonymi w napędy elektryczne.

Elementami sterującymi przewietrzaniem są: przycisk przewietrzający, sterowanie wiatrowo-deszczowe albo zegar sterujący. Urządzeniem wyzwalającym alarm jest ręczny przycisk oddymiania albo automatycznie czujka dymu albo temperatury. Opcjonalnie mogą być podłączone dodatkowe źródła sygnału alarmowego.