GEZE RWA retten Leben - Notstromsteuerzentralen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Centralne urządzenie sterujące wieloma elementami

Centrale zasilające GEZE

Centrala RWA BUS- MBZ 300 jest nową centralą sterującą urządzeniami oddymiającymi. MBZ 300 zasila, koordynuje i kontroluje wszystkie podłączone systemy otwierające i ich wyposażenie. Centrala jest przyjazna dla obsługi i serwisowania.

Centrala RWA E 260 N jest centralą sterującą i zasilającą, do której podłącza się wszystkie elementy systemu RWA. W przypadku pożaru wyzwolenie alarmu centrali następuje po zadziałaniu czujki dymu, ręcznego przycisku oddymiania albo na skutek sygnału zewnętrznego. Wprowadzenie centrali w stan alarmu powoduje otwarcie albo zamknięcie okien systemu RWA (w zależności od konfiguracji centrali). Za pomocą przycisków przewietrzających można otwierać okna w celu zwykłego przewietrzania budynku. Funkcja oddymiania jest nadrzędna względem funkcji przewietrzania.