SHEVs

GEZE Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła


Sprawdzone i zcertyfikowane urządzenia GEZE do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (skrót NRWG) dają projektantom obiektów dużą swobodę doboru wymiarów, producentów profili i napędów do okien odymiających.

Badania i klasyfikacja urządzeń oddymiających NRWG
Nowy wyrób budowlany NRWG powstał w oparciu o normę EN 12101 część 2 obowiązującą na terenie całej Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. NRWG jest urządzeniem do grawitacyjnego oddymiania, które w przypadku pożaru odprowadza dym i gorące gazy na zewnątrz budynku. 


System NRWG

Zgodnie z normą EN 12101 część 2 system NRWG składa się z:

  • okna wykonanego z typowych elementów (profile, uszczelnienia, okucia)
  • wypełnienia (np. szkło albo panele) oraz
  • zespołu napędowego wykonanego z typowych elementów (siłownik, konsole, okucia)


Urządzenia oddymiające NRWG

Urządzenie oddymiające NRWG stosuje się w Polsce zgodnie z normą PN EN 12101 cz. 2, gdy według prawa budowlanego wymagane jest w budynku oddymianie grawitacyjne. Celem oddymiania w przypadku pożaru jest stworzenie przy podłodze warstwy powietrza wolnej od dymu, umożliwiającej korzystanie z drogi ewakuacyjnej. 

Następujące wyroby GEZE zostały sprawdzone jako elementy wyposażenia urządzeń oddymiających  NRWGs według PN EN 12101 cz. 2:

Systemy
otwierania i ryglowania

Napędy łańcuchowe

Siłowniki wrzecionowe

RWA 100E

E 740

E 250 VdS

RWA 105E

E 820

E 1500 VdS

RWA 110E

E 860

E 3000


Napędy zostały sprawdzone i zcertyfikowane w połączeniu z konstrukcjami okiennymi wykonanymi z profili Schüco, Akotherm, Kawneer, Heroal oraz Wicona i Aluprof– als NRWG.

  • Nasza organizacja sprzedaży dysponuje kompetentnymi specjalistami  w zakresie doradztwa obiektowego, handlowego i technicznego oraz wieloma partnerami systemowymi NRWG.  
  • Nasza ogólnoeuropejska sieć składająca się z firm-córek oraz przedstawicieli handlowych gwarantuje dostawy urządzeń NRWG również poza granicami Niemiec.
  • Dodatkowo proponujemy pomoc w prowadzeniu procesów certyfikacyjnych oraz podczas tworzenia odpowiedniej dokumentacji.


Urządzenia GEZE NRWG mogą być oczywiście stosowane również do przewietrzania budynku. Oprócz tego urządzenia NRWG mogą być wyposażone we wszystkie napędy z systemów RWA.