Dom GEZE

Poznaj paletę naszych produktów w animowanym domu GEZE!
Poznaj paletę naszych produktów w animowanym domu GEZE!

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Systemy bezpieczeństwa dla budynków użyteczności publicznej

Szpitale, szkoły, dyskoteki – te i podobne budynki, w których nierzadko przebywają tysiące ludzi, muszą być wyposażone w systemy bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo zarówno w codziennych sytuacjach jak i w razie pożaru.

Współpracujące różne urządzenia GEZE, przykładowo napędy drzwi automatycznych, samozamykacze, zamki elektromotoryczni, elektrozaczepy, systemy alarmu pożarowego i stanu zagrożenia oraz system kontroli dostępu, wraz z centralą TZ 320 będącą „mózgiem“ obiektu, tworzą system dróg ewakuacyjnych GEZE SecuLogic. System ten spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym rozwiązaniom tego typu. System dróg ewakuacyjnych SecuLogic spełnia warunki przedstawione w dokumencie EltVTR oraz.

Oparty na sieci internetowej system kontroli dostępu SecuLogic tworzący rozwiązanie systemowe „wszystko w jednym” odpowiada standardom nowoczesnych systemów tego typu. System GEZE może być wyposażony w elementy do identyfikacji oparte na biometrii albo kartach dostępu.

Bezpieczne układy ryglujące, niezawodne zabezpieczenie przed włamaniem, możliwość szybkiego otwarcia drogi ewakuacyjnej w przypadku alarmu oraz kontrolowany ruch osobowy w budynku są mocnymi stronami charakteryzującymi zastosowane w systemie samoryglujące zamki antypaniczne GEZE. Zastosowane urządzenia umożliwiają zrealizowanie indywidualnych koncepcji dopasowanych optymalnie do potrzeb obiektu.