Maciej Lulko for GEZE GmbH
Maciej Lulko for GEZE GmbH
Maciej Lulko for GEZE GmbH
Maciej Lulko for GEZE GmbH
Maciej Lulko for GEZE GmbH
Maciej Lulko for GEZE GmbH
Maciej Lulko for GEZE GmbH

OD WIZJI DO REALIAZCJI

Medicus, jeden z obiektów referencyjnych GEZE zlokalizowany w zachodniej części Polski we Wrocławiu, nad rzeką Odrą. Obiekt wielofunkcyjny, łączący sektor medyczny wraz z częścią handlową, gastronomiczną oraz biurową. Szacunkowa wartość inwestycji wyniosła 12mln Euro.

Udział specjalistów GEZE rozpoczął się juz na etapie tworzenia koncepcji funkcjonalnej. Projekt budowlany oraz wykonawczy został wykonywany przez zaprzyjaźnione biuro projektowe, które na bazie doświadczeń z poprzednich realizacji bez wahania skorzystało z fachowego doradztwa GEZE. Element reprezentacyjny obiektu, czyli strefa wejścia zaprojektowana została jako konstrukcja specjalna. Wrysowano drzwi obrotowe GEZE TSA 325 A. Po obu stronach konstrukcji zlokalizowano drzwi ewakuacyjne, napowietrzające, wyposażone w zamki GEZE IQlock EL, siłowniki napowietrzające GEZE K 600 T SOLO oraz samozamykacze wbudowane GEZE BOXER. Okna w fasadzie budynku– w ilości 57 sztuk- zostały zaprojektowane jako wysuwane równolegle. W profilach systemu Aluprof zaproponowano zastosowanie siłowników łańcuchowych GEZE SLIMCHAIN SYNCHRO oraz siłowników ryglujących GEZE Powerlock.  W sektorze medycznym docelowo miał się znaleźć szpital oraz przychodnia. 

Jego serce, czyli blok operacyjny z dwiema salami zabiegowymi zaprojektowano w systemie zabudowy panelowej ze stali nierdzewnej. Drzwi automatyczne ze stali nierdzewnej prowadzących do sal zabiegowych, pomieszczeń przygotowania personelu oraz pacjenta zostały spięte z systemem integracji sal. Drzwi przesuwne w ilości 5 sztuk zaprojektowano na bazie systemu GEZE ECdrive, zaś przymykowe w ilości 6 sztuk z zastosowanie napędu GEZE TSA 160 NT. Aktywację napędu drzwi automatycznych zaproponowano w formie przycisków bezdotykowych, zbliżeniowych. Tego typu aktywacja wyklucza kontakt dłoni personelu medycznego z powierzchniami zanieczyszczonymi. Dodatkowo w strefie usługowej oraz gastronomicznej przewidziano drzwi automatyczne przesuwne w ilości 7 sztuk GEZE ECdrive z profilami skrzydła ISO Glass. Prace budowlane nowego obiektu rozpoczęto na początku 2016r. Były prowadzone przez jednego z czołowych polskich generalnych wykonawców, z którym GEZE miało już ukształtowaną ścieżkę realizacji. Prace przy samym bloku operacyjnym wykonała firma ALVO Medical.

Firma działająca zarówno w Polsce jak i na świecie specjalizuje się w zabudowach sal zabiegowych, dostarczając pełne wyposażenie wraz ze sprzętem medycznym. Zaprojektowane rozwiązania w całości zostały przeniesione w proces powstawania obiektu i wbudowane zgodnie z projektem. Medicus stanowi przykład inwestycji prowadzonej przez specjalistów GEZE na każdym etapie realizacji.