GEZE - Slimdrive SL-T30 bei BMW, Stuttgart
Slimdrive SL-T30
GEZE - Slimdrive SLT-FR bei BMW, Stuttgart
Slimdrive SLT-FR

Najskuteczniejsze zabezpieczenie przed pożarem

Biuro architektoniczne: Schwarz Architekten, Stuttgart

W listopadzie 2006 r., po remoncie, został ponownie otwarty oddział BMW, w który firma zainwestowała ok. 16 mln €. Przeprojektowane zostały budynki i powierzchnie handlowe.

Aby na wypadek pożaru zabezpieczyć samochody ustawione w salach wystawowych, zastosowano drzwi przesuwne Slimdrive SL-T30. Urządzenie to jest sprzedawane wyłącznie przez firmę Hörmann jako drzwi przeciwpożarowe o zwiększonym bezpieczeństwie wytrzymujące co najmniej 30 minut pożaru. Na drodze ewakuacyjnej zastosowano teleskopowe drzwi przesuwne Slimdrive SLT-FR o dużej szerokości przejścia.