GEZE - Türen als Teil moderner Rauch- und Wärmeabzugslösungen in historischer Architektur
Drzwi wyjściowe na dach w wieży kościoła Lutherkirche
GEZE - RWA bei Lutherkirche, Wittenberg
Zamek elektromotoryczny GEZE IQ Lock w drzwiach wyjściowych na dach

Nowoczesne rozwiązania RWA w historycznej architekturze

Drzwi w zabytkowym budynku muszą spełniać w zakresie bezpieczeństwa i kontroli funkcji te same wymagania, które spełniają drzwi w nowych budynkach. Kościół w Wittenberdze stworzony przez Lutra w latach 1490-1510 jest dla zabytkowych budynków przykładem umiejętnego połączenia systemu odprowadzania dymu (RWA) z nowoczesnym systemem ryglowania drzwi. 

Podczas remontu wieży kościoła wymagano, aby schody wieży w przypadku pożaru były wolne od dymu, w celu zapewnienia możliwości ewakuacji. Z drugiej strony, drzwi na dach muszą być zabezpieczone przed próbą włamania od zewnątrz i muszą być cały czas zamknięte, zaś ewentualne ich otwarcie będzie zgłąszane do systemu antywlamaniowego. Wymaganie to spełnia system oddymiania RWA połączony z zamkiem elektromotorycznym.

Dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania grawitacyjnych systemów odprowadzania dymu i ciepła konieczna jest odpowiednia wielkość powierzchni napowietrzających i oddymiających. Przez powierzchnie napowietrzającej do dolnej części budynku napływa świeże powietrze, które dzięki zasadzie wyporu termicznego idzie do góry wypychając gazowe produkty spalania, które są następnie odprowadzane przez otwory oddymiające. Rolę powierzchni oddymiającej pełnią drzwi wyjściowe na pozbawioną okien wieżę. Drzwi te w przypadku pożaru otwierająsię na zewnątrz. W normalnej sytuacji drzwi są zamknięte zamkiem elektromotorycznym GEZE IQ Lock EL, który dzięki wbudowanej funkcij antypanicznej  może być w każdej chwili ręcznie otwarty od wewnątrz, a tym samym spełnia wymagania drzwi ewakuacyjnych. Wyzwolenie alarmu za pomocą czujki dymu albo ręcznego przycisku oddymiania. W przypadku alarmu centrala RWA steruje urządzeniami napowietrzającymi i oddymiającymi. Zamek elektromotoryczny otwiera drzwi w czasie krótszym niż jedna sekunda. W tym samym czasie sygnał stanu drzwi jest wysyłany do systemu antywłamaniowego. 

Dzięki połączeniu centrali GEZE RWA zamkiem elektromotorycznym GEZE IQ Lock EL i odwrotnie zamontowanym samoazmykaczem GEZE TS 5000, spełniono indywidualne wymagania dla zabytkowego budynku. Rozwiąaznie umożliwia szybsze usunięcie dymu i ciepła i zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji.