GEZE TSA 160 NT Z-Invers
Slimdrive SL-pochyłe na lotnisku BBI

Nowoczesna technika - komfort i bezpieczeństwo

Ewakuacja w kierunku płyty lotniska

Na lotnisku Berlin-Schönefeld, które od 2011 r. jako Berlin Brandenburg International Airport (BBI) będzie jedynym wielkim lotniskiem pasażerskim, już w 2005 r. powstał nowy terminal D umożliwiajacy dalszy rozwój obiektu. Dzięki 18 dodatkowym punktom odprawy dynamicznie rozwijające się lotnisko zlokalizowane na południowy wschód od Berlina, będzie miało przepustowość do 7 milionów pasażerów rocznie.

Wychodzące z terminala bramki tworzą bezpośredni dostęp do pasa startowego. Pasażerowie idą pieszo od budynku do samolotu i z powrotem. Tej funkcji i wzrastającemu ruchowi pasażerskiemu muszą sprostać drzwi - odporne i wygodne w obsłudze, które spełniają określone kryteria bezpieczeństwa i są ważnym warunkiem wstępnym dla zapewnienia płynności intensywnego ruchu pieszego. Muszą uniemożliwić osobom nieuprawnionym wstęp na płytę lotniska oraz zapewnić drogę ewakuacji w kierunkiu pasa startowego. Nieautoryzowane otwarcie drzwi musi być sygnalizowane. Personel pokładowy musi posiadać autoryzację, aby otworzyć drzwi w położenie stałego otwarcia i następnie je zamknąć. Jednocześnie musi być zachowana funkcja oddymiająca/ napowietrzająca. W przypadku alarmu pożarowego drzwi muszą się otworzyć automatycznie i pozostać w położeniu otwartym - również w przypadku awarii zasilania.

Dziewięć drzwi do bramek wyjściowych prowadzących na płytę startową wyposażono w systemowe rozwiązanie GEZE - napęd GEZE TSA 160 NT Z-w wersji odwróconej do stosowania na drogach ewakuacyjnych i drzwiach napowietrzających systemu (RWA), centralkę drzwiową GEZE TZ 220 na drogi ewakuacyjne, przycisk alarmowy, migające światła i elementy sterujące, takie jak przełącznik GEZE SCT 221 do montażu na zewnątrz budynku i przełącznik trybów pracy z kluczem. Okucia antypaniczne do drzwi i system alarmowy zostały dostarczone przez zamawiającego. Personel pokładowy może przełączać kluczem tryb pracy na program "drzwi stałe otwarte lub zamknięte / zabezpieczone“. Od zewnątrz osoby uprawnione mogą za pomocą klucza włączyć automatyczne otwieranie i zamykanie po ustawionym czasie. Po tym czasie drzwi zamykają się ponownie i pozostają zabezzpieczone. Drzwi są zablokowane za pomocą elektrozaczepów ewakuacyjnych. W razie paniki  zostanie naciśnięty przycisk alarmowy terminali wyjścia awaryjnego, który zwalnia blokady, aktywuje sygnał świetlny i wysyła wiadomość do systemu antywłamaniowego. Drzwi są następnie otwierane automatycznie przez napęd TSA. Ręczne drzwi mogą być otwierane przez okucie antypaniczne.

W przypadku alarmu pożarowego centrala sygnalizacji pożaru zwalnia blokady, otwierając drogę ewakuacyjną. Drzwi otwierają się automatycznie, podobnie jak po uruchomieniu przycisku. Automatyczne otwieranie drzwi w przypadku awarii zasilania uzyskuje się dzięki zastosowaniu GEZE TSA 160 NT Z-Invers. Szczególną zaletą tego rozwiązania jest odwrotna niż w napędach standardowych funkcja napędu po odłaczeniu – drzwi otwierają się samoczynnie za pomocą sprężyny. Silnik napędu służy tylko do zamknięcia skrzydła.