GEZE - Fluchtwegsystem bei REHAB, Basel
SecuLogic RWS
GEZE - Rettungswegsystem bei REHAB, Basel
SecuLogic RWS

Spełnienie indywidualnych wymagań

Biuro architektoniczne: Herzog & de Meuron, München

Wymagania dotyczące REHAB są bardzo złożone, wymagają spełnienia  różnych indywidualnych potrzeb związanych z paraplegią i urazami mózgu. Obiekt nie powinien być szpitalem, ale centrum zapewniającym dobre samopoczucie pacjentom i ich rodzinom.

Szczególnym wyzwaniem dla projektantów jest stworzenie warunków terapeutycznych dla skutecznej rehabilitacji chorych. Istotne są nie tylko odpowiednie urządzenia, ale również ich funkcjonalny układ. Ze względu na przewidywaną wieloletnią działalność centrum REHAB, musi być zapewniona bardzo duża elastyczność umożliwiajaca rozwój obiektu.

System GEZE SecuLogic do dróg ewakuacyjnych, który został zainstalowany w budynku, może być centralnie monitorowany i sterowany za pomocą oprogramowania do wizualizacji VAT 220.