GEZE otrzymuje nagrodę INDUSTRY AWARD 2018

Dla GEZE zrównoważony rozwój rozpoczyna się już podczas produkcji – we wszystkich zakładach na całym świecie. Stosowanie środków chłodzących w produkcji samozamykaczy górnych jest całkowicie wyeliminowane. GEZE automatyzuje procesy produkcyjne na całym świecie w zakresie ilości zużytego smaru, za co zostaliśmy docenieni.

Zrównoważone, wydajne i ekonomiczne

Marc Alber, dyrektor techniczny GEZE i Jasmina Brenner, kierownik projektu planowania produkcji z certyfikatem „Industry Prize 2018”. Zdjęcie: GEZE GmbH

Marc Alber, dyrektor techniczny GEZE i Jasmina Brenner, kierownik projektu planowania produkcji z certyfikatem „Industry Prize 2018”. © GEZE GmbH

Automatyzacja procesu przy minimalnych ilościach smarowania oznacza, że nie są wymagane żadne środki chłodzące. Konieczna jest tylko bardzo mała ilość mieszanki powietrza i oleju. Zapewnia to trwałe, wydajne i ekonomiczne warunki we wszystkich zakładach produkcyjnych GEZE na całym świecie. Nowa technologia i związana z nią automatyzacja procesów ogranicza obszar produkcji, czas cyklu i koszty utrzymania. Nie powstają zanieczyszczenia spowodowane drobnymi cząstkami środków chłodząco-smarujących. Dzięki temu wydłuża się żywotność narzędzi i nie ma konieczności utylizacji środków chłodzących. Przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także zmniejszenia zużycia wody i CO2 związanego z nową technologią. Redukuje się również dodatkowe koszty: eliminuje się zakup chłodziwa, pracę oddzielnych oczyszczalni oraz stosowanie pomp wysokociśnieniowych do chłodzenia narzędzi.

Korzyści z własnej produkcji dla partnerów na całym świecie

„Ciągłe ekologiczne ulepszanie naszych produktów i urządzeń produkcyjnych, w połączeniu z naszym odpowiedzialnym podejściem do zasobów naturalnych, ma najwyższy priorytet”, mówi Marc Alber, kierownik techniczny GEZE. „Nasze własne zakłady produkcyjne skorzystają z pozytywnych aspektów nowego procesu, podobnie jak nasze firmy partnerskie na całym świecie”. Najważniejsza korzyść dla przemysłu przetwórczego: ponieważ odpryski powstające podczas produkcji nie są już zanieczyszczone środkami chłodząco-smarującymi, można je bezpośrednio włączyć do procesu produkcyjnego.

Nowe trendy decydują o przyznaniu nagrody Industry Award 2018

Ponad 1000 firm zgłosiło się do konkursu INDUSTRY PRIZE 2018 organizowanego przez Initiative Mittelstand i Huber Verlag für Neue Medien GmbH pod hasłem „Zintegrowany przemysł”. Cały sektor przemysłu znajduje się w okresie przejściowym ze względu na nowe trendy w zakresie nauki maszynowej, robotyki i Przemysłu 4.0. Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione przez niezależny panel składający się z profesorów, naukowców, ekspertów branżowych i dziennikarzy. W szczególności zwrócono uwagę na progresywność, a także na ekologiczne, społeczne, ekonomiczne i technologiczne korzyści płynące z przedstawionego rozwiązania przemysłowego.