Przedsiębiorca-wizjoner: Brigitte Vöster-Alber otrzymała order zasługi Badenii-Wirtembergii

Brigitte Vöster-Alber przez 52 lata zajmowała stanowisko członka zarządu GEZE, specjalisty w zakresie technologii drzwi i okien. Kierowała losami tej firmy rodzinnej, której historia sięga pięciu pokoleń i nadała jej obecny kształt. 23 lipca 2021 otrzymała order zasługi Badeni-Wirtembergii w uznaniu jej wybitnych osiągnięć przedsiębiorczych, jak również zaangażowania w sprawy społeczne i kulturowe.

Premier Winfried Kretschmann i Brigitte Vöster-Alber zaszczycili swoją obecnością ceremonię w Nowym Pałacu w Stuttgarcie.

Premier Winfried Kretschmann i Brigitte Vöster-Alber zaszczycili swoją obecnością ceremonię w Nowym Pałacu w Stuttgarcie.

Z empatią, skromnością i odwagą na drodze do sukcesu

Podczas ceremonii w stuttgarckim Nowym Pałacu premier Winfried Kretschmann chwalił zawodowe osiągnięcia pani Vöster-Alber, opisując ją jako przedsiębiorcę-wizjonera. Z empatią, skromnością i odwagą, której wymaga podejmowanie kluczowych decyzji, przeobraziła GEZE w odnoszącą sukcesy firmę rodzinną, która jest gotowa na wyzwania przyszłości. Pod jej kierownictwem firma rozwijała się w sposób ciągły i organiczny. Rozważne działania ekonomiczne zapewniły możliwie największą niezależność i po dziś dzień gwarantując firmie rozwój w oparciu o własne zasoby. W przeszłości pomogło to firmie przetrwać okresy trudne pod względem ekonomicznym i nadal w tym pomaga. Jako pracująca matka była wzorem do naśladowania dla wielu kobiet w czasie, gdy było to czymś wyjątkowym.

Zaangażowanie w sprawy Badenii-Wirtembergii

Dla premiera kraju związkowego równie ważne było zaangażowanie Brigitte Vöster-Alber w sprawy regionu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat GEZE poczyniło tu znaczne inwestycje, między innymi budując w swojej siedzibie w Leonbergu najnowocześniejsze centrum rozwojowe o wartości 28,8 miliona euro. Na otwarciu centrum rozwojowego dr Nicole Hoffmeister-Kraut, minister gospodarki, pracy i mieszkalnictwa Badenii-Wirtembergii, podkreśliła, że GEZE „nie jest wyłącznie modelowym przedsiębiorstwem w Badeni-Wirtembergii”, lecz „także odnoszącą sukcesy globalną organizacją, która zwiększa swój zasięg na arenie międzynarodowej, jednocześnie wzmacniając swoje korzenie i pozycję w Niemczech poprzez ukierunkowane inwestycje”.

Szeroko zakrojone zaangażowanie społeczne i kulturowe

Oprócz osiągnięć zawodowych premier Winfried Kretschmann wyróżnił także zaangażowanie pani Vöster-Alber na tle kulturowym i społecznym. Za przykład może tutaj służyć wsparcie udzielane przez firmę organizacjom charytatywnym dla dzieci „Olgäle-Stiftung für das kranke Kind” (Fundacja Olgäle na rzecz chorych dzieci) i „Plan International”. GEZE wspiera także sztukę, kulturę, dobrostan zwierząt oraz sport, przekazując na te cele regularne datki. Firma jest wieloletnim darczyńcą między innymi muzeum dla dzieci Junges Schloss (Młody Zamek) w Stuttgarcie i uznanym partnerem światowej klasy zawodów jeździeckich German Masters sponsorującym Nagrodę GEZE. Lecz w działaniach tych nie uczestniczy jedynie GEZE: Sama Brigitte Vöster-Alber również we własnym zakresie co roku wspiera finansowo organizacje charytatywne, które są dla niej ważne. Jest tak, ponieważ działanie na rzecz ludzi i społeczeństwa, umożliwienie im czerpania korzyści z sukcesu ekonomicznego firmy właśnie w taki sposób jest czymś, co jest bliskie sercu Brigitte Vöster-Alber i co uznaje za swój obowiązek. To nastawienie zostało teraz uhonorowane orderem zasługi Badenii-Wirtembergii.

Brigitte Vöster-Alber spędziła 52 lata na czele tej rodzinnej firmy przed wstąpieniem do rady nadzorczej 1 stycznia tego roku.