GEZE Insights

Zintegrowane planowanie budynku z naszymi specjalistami w zakresie technologii BIM pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

BIM jest głównym tematem cyfrowym w branży budowlanej. W przyszłości metoda ta sprawi, że planowanie, budowa i eksploatacja budynków będzie bardziej efektywna i pozwoli na oszczędność zasobów. To jest główny cel BIM. Günther Weizenhöfer, lider zespołu konsultantów architektonicznych, wyjaśnia, jaki wkład może wnieść GEZE do zintegrowanego planowania budynków.

Lider zespołu konsultantów architektonicznych GEZE, Dipl. Ing. Günther Weizenhöfer

Panie Weizenhöfer, jakie są Pana zdaniem zalety technologii building information modeling (BIM)?

Niestety, czasami termin BIM jest nadal używany jako synonim oprogramowania CAD 3D, które umożliwia widzom zapoznanie się i wejście do modeli konstrukcyjnych podczas planowania. Technologia BIM to jednak nie oprogramowanie, a metoda. Jej celem jest ułatwienie współpracy i partnerstwa w zakresie cyfrowych modeli budynków. BIM ułatwia wymianę danych i pozwala na wczesne wychwycenie kolizji pomiędzy częściami konstrukcji. Między innymi oznacza to, że można wcześniej stwierdzić, które elementy konstrukcyjne do siebie nie pasują. Np. jeśli ściana jest ognioodporna, a drzwi które mają być w niej zamontowane, nie wykazują odpowiednich właściwości.

Kiedy stosować technologię BIM w planowaniu budynku?

Pracując z metodą BIM, ustala się pewne podejścia i procesy we wczesnej fazie projektu. Są one zazwyczaj określone w żądaniach informacyjnych inwestora (EIR) i planie realizacji inwestycji w technologii BIM (BEP). Jednak w wielu przypadkach plan realizacji BIM jest koordynowany dopiero po przekazaniu zlecenia architektowi i ekspertom zajmującym się planowaniem. Często konieczna jest dyskusja.

W jaki sposób GEZE może wspierać proces BIM?

Jesteśmy specjalistami od planowania w zakresie drzwi. Możemy obsługiwać CAD, mamy koordynatorów BIM na miejscu i rozumiemy wiele na temat planowania budowy i cyklu życia budynku. Dzięki temu GEZE może pełnić rolę partnera i swoją fachową wiedzą wspierać każdą osobę zaangażowaną w projekt – od burzy mózgów, poprzez planowanie, realizację i eksploatację, aż po usunięcie lub przebudowę. Pomagamy w tworzeniu planów projektów budowlanych i spełnieniu wymagań niezbędnych do prawidłowego planowania w zakresie drzwi. Ta fachowa wiedza, którą wnosimy do współpracy partnerskiej, pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu, a tym samym pieniędzy.

Oszczędzanie czasu i pieniędzy dzięki technologii BIM?

Tak, ponieważ BIM współpracuje z cyfrowymi obiektami elementów konstrukcyjnych. Oprócz przygotowania graficznego obejmuje to również wymagane informacje, takie jak opisy, inżynierię budowlaną i właściwości planowania budynku. Na przykład, do wirtualnych drzwi można dodać informację, że mają być ognioodporne lub antywłamaniowe, można wskazać, z jakiego materiału są wykonane, czy są wyposażone w system zamykania lub napęd. Informacje te można wykorzystać do rozmaitych celów: stworzyć listę drzwi, zaprojektować rejestr pomieszczeń lub wygenerować treść zaproszenia do składania ofert, a nawet przeprowadzić pełną symulację – na przykład scenariusza ewakuacji. Wszystkie te informacje można bardzo szybko pobrać z głównego modelu budynku.

Architektura, różne sposoby wykorzystania budynku, przepływ personelu, bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa i koncepcje dróg ewakuacyjnych sprawiają, że mechanizm dotyczący drzwi jest bardzo złożonym zadaniem planistycznym – czy obiekty mogą odzwierciedlać tę złożoność?

Podczas tworzenia modelu BIM, architekci i planiści mogą faktycznie korzystać z ogólnych elementów konstrukcyjnych we wspólnych systemach oprogramowania CAD. Oczywiście w wielu krajach zaproszenie do składania ofert musi być prowadzone w sposób neutralny dla projektów z zakresu budownictwa publicznego. Wykorzystanie ogólnych obiektów z systemów CAD spełnia wymóg neutralności. Niestety, często nie oferują one wszystkich wymaganych cech i wariantów wyposażenia.

Planowanie drzwi za pomocą BIM polega na wykorzystaniu właściwych informacji we właściwej fazie!

Dipl. Ing. Günther Weizenhöfer, lider zespołu konsultantów architektonicznych w GEZE

Przydatne są tu nasze obiekty GEZE BIM, które można w pełni konfigurować. Są to obiekty drzwiowe z wszystkimi niezbędnymi elementami, jak również z niektórymi niesprecyzowanymi właściwościami. Prawidłowe planowanie dotyczące drzwi, wymaga uwzględnienia ok. 150 informacji. Konieczne jest połączenie wielu różnych informacji, które muszą być posortowane, jeśli chcemy uniknąć błędów. Trudność dla planistów może stanowić brak dodawania wielu informacji do obiektów we wczesnej fazie. Może to spowodować późniejsze problemy podczas planowania lub w przypadku zmian. Oznacza to, że planiści potrzebują odpowiednich informacji w odpowiedniej fazie! Dzięki naszym przystosowanym obiektom GEZE BIM jest to możliwe: architekt/planista może sukcesywnie określać właściwości.

Dowiedz się więcej o BIM