Dla przyszłości wartej przeżycia: zrównoważony rozwój to sprawa bliska naszemu sercu

Postrzegamy zrównoważony rozwój jako podstawową wartość i obowiązek społeczny – nie jako środek strategiczny: dla naszego środowiska, naszych pracowników, klientów i dla naszej firmy. Sandra Alber, dyrektor ds. prawnych i finansowych, przedstawia działania GEZE na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Tworzenie perspektyw na przyszłość

Nie wystarczy, że będziemy tylko przestrzegać prawa. Chcemy osiągnąć więcej: chcielibyśmy dać pracownikom i klientom pozytywną perspektywę i zapewnić wspólną przyszłość.  

Jeśli uda nam się wprowadzić zrównoważony rozwój w GEZE jako część naszego zachowania i kultury przedsiębiorstwa, będzie to miało dużą zaletę: dzięki temu nasze procesy i produkty będą bardziej przyjazne dla środowiska. 

Odpowiedzialne, zrównoważone działanie otworzy nam drzwi do zapewnienia pozytywnych perspektyw dla pracowników i klientów, a także zabezpieczenia naszej wspólnej przyszłości.

Sandra Alber, dyrektor ds. prawnych i finansowych w GEZE

Nasze działania i kluczowe aspekty dla działań zwiększających świadomość ekologiczną 

Nasze zarządzanie zrównoważonym rozwojem opiera się na trzech filarach:  

1. Odpowiedzialność regionalna w globalnej sieci 

2. Klimat i środowisko 

3. Zrównoważony rozwój w całym cyklu życia produktu 

Ważnym elementem jest odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych. Już od pewnego czasu zwracamy uwagę na takie aspekty jak efektywność energetyczna w naszych procesach produkcyjnych. Firma GEZE w swoich zakładach w Niemczech stosuje na przykład wyłącznie ekologiczny prąd. Chcemy też w coraz większym stopniu wdrażać to w naszych produktach i w całym ich cyklu życia.  

Zielone dachy są istotnym elementem ochrony klimatu: rośliny pochłaniają CO2 i pomagają w oczyszczaniu powietrza.

Zielone dachy są istotnym elementem ochrony klimatu: rośliny pochłaniają CO2 i pomagają w oczyszczaniu powietrza. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Bilans CO2 jako podstawa zarządzania zrównoważonym rozwojem   

Gdzie w GEZE występują emisje gazów cieplarnianych i jaka jest ich ilość? Dla zakładu GEZE w Leonbergu został sporządzony bilans CO2 na podstawie protokołu GHG (Greenhouse Gas Protocol). Ten protokół gazów cieplarnianych jest globalnym standardem, który wyznacza metody określania powodowanych emisji gazów cieplarnianych. Dzięki tym danym możemy lepiej ukierunkować nasze zarządzanie zrównoważonym rozwojem i jeszcze bardziej zmniejszyć nasz ślad węglowy. 

Jak mierzymy nasz wkład w zmiany klimatu 

W naszym bilansie klimatycznym określono po pierwsze emisję CO2 generowaną przez GEZE – na przykład w procesach spalania lub przez flotę pojazdów GEZE (emisje scope 1). Po drugie, określono emisje pośrednie, takie jak energia elektryczna, para wodna lub ogrzewanie centralne (emisje scope 2). Są one generowane i „kupowane” poza naszą firmą, ale zużywane w GEZE. 

GEZE idzie o krok dalej

Mierzymy wszystkie emisje, które występują w naszym łańcuchu wartości, takie jak podróże służbowe pracowników.

Mierzymy wszystkie emisje, które występują w naszym łańcuchu wartości, takie jak podróże służbowe pracowników. © Getty Images

Chcemy, aby także użytkowanie sprzedanych produktów i postępowanie z nimi po zakończeniu ich eksploatacji również stało się bardziej zrównoważone. Dlatego dobrowolnie mierzymy wszystkie emisje, które występują w naszym łańcuchu wartości. Te emisje scope 3 to na przykład podróże służbowe pracowników. Należą tu również emisje poza obszarem wpływu GEZE, jak np. transport i użytkowanie oraz recykling produktów GEZE. W związku z tym ograniczenie emisji staje się większym wyzwaniem, ale dane te dają nam możliwość opracowania środków zorientowanych na przyszłość, których celem jest również długoterminowe ograniczenie tych emisji.  

 

Co już osiągnęliśmy 

GEZE stosuje we wszystkich swoich zakładach w Niemczech wyłącznie ekologiczny prąd. Ponadto wydajna elektrociepłownia w Leonbergu zasilana jest gazem ziemnym. Skutkuje to niską emisją scope 1 i 2 (2,81 t CO2e) na jednego pracownika. 

Ponadto GEZE kompensuje zużycie gazu ziemnego dla elektrociepłowni oraz paliwa do samochodów służbowych.  

 

Co chcemy jeszcze osiągnąć 

Chociaż firma GEZE jest już aktywna we wszystkich kryteriach biznesu przyjaznego dla klimatu: emisje CO2 powinny być jeszcze bardziej przejrzyste, aby móc je dalej ograniczać. Dlatego też np. bilans CO2 jest obecnie rozszerzany na wszystkie spółki zależne ze szczególnym uwzględnieniem zakładów produkcyjnych. Planowane są również indywidualne działania mające na celu poprawę śladu ekologicznego w łańcuchu dostaw i w użytkowaniu produktów.