Automatyka inteligentnego budynku w centrali GAG w Kolonii z GEZE Cockpit i BACnet

Podobnie jak GEZE, GAG Immobilien AG – największa firma zajmująca się wynajmem w Kolonii – wierzy w przyjazne budynki. Automatyka inteligentnych budynków oznacza, że nowoczesne budynki biurowe i mieszkalne stają się coraz wygodniejsze, bardziej wydajne i bezpieczne. Dlatego też nowa centrala GAG w Kolonii jest wyposażona w system techniki sterowania budynkiem (BMS), który wykorzystuje inteligentne rozwiązania GEZE wraz z BACnet.

Wszechstronne zastosowanie: siedziba GAG w Kolonii

Budynek mieszkalno-biurowy na podstawie GAG Immobilien AG w Kolonii © Jens Willebrand / GEZE GmbH

GAG Immobilien AG łączy nowoczesne budynki biurowe i mieszkalne. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Siedziba główna GAG Immobilien AG znajduje się w pięcio- lub sześciopiętrowych budynkach o łącznej powierzchni najmu 12 400 m2, które są zajmowane przez centralę GAG i innych najemców. Na 15 000 m2 powierzchni tej różnorodnie użytkowanej nieruchomości, oprócz biur, znajduje się 159 mieszkań, kilka placów zabaw dla małych dzieci, publiczny plac zabaw oraz podziemny parking.

Większe bezpieczeństwo, wygoda i wydajność dzięki automatyce inteligentnego budynku

Widok z zewnątrz na główne wejście GAG Immobilien AG w Kolonii

GEZE Cockpit zapewnia automatykę inteligentnego budynku w siedzibie głównej GAG. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

W budynku, który jest wykorzystywany w tak różnorodny sposób, bezpieczeństwo, wydajność i wygoda odgrywają kluczową rolę. Aby sprostać tym wymaganiom za pomocą inteligentnych rozwiązań, zdecydowano się na wprowadzenie automatycznego systemu sterowania budynkiem. Jednym z kryteriów było to, aby nadrzędny system sterowania budynkiem (BMS) firmy Priva oferował również monitorowanie i wizualną prezentację wszystkich drzwi zewnętrznych, tj. drzwi wejściowych głównych i bocznych oraz drzwi wyjść awaryjnych.

Bezproblemowa integracja GEZE Cockpit z systemem sterowania budynkiem Priva dzięki BACnet

Generalny wykonawca (GC) nesseler bau gmbh zastosował rozwiązania GEZE do usieciowienia elementów drzwi: GEZE Cockpit transmituje dane przez BACnet-IP do systemu sterowania budynkiem Priva.

Co sprawia, że BACnet jest wyjątkowy: płynna komunikacja

Recepcja siedziby głównej GAG Immobilien AG © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Przyjazna atmosfera w siedzibie GAG. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Jeżeli system korzysta z produktów kilku producentów, które muszą być połączone w sieć za pomocą jednego protokołu, stacje automatyki BACnet na drzwiach i oknach oraz w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych, oświetleniowych i zacieniających różnych producentów mogą wymieniać między sobą informacje bez ponoszenia kosztów opłat licencyjnych za specjalny sprzęt do transmisji danych. Rozwiązania w zakresie połączeń sieciowych GEZE z BACnet wspomagają w ten sposób planowanie i obsługę, czyniąc procesy sprawnymi i efektywnymi.

GEZE Cockpit zapewnia wygodne sterowanie i przegląd

Dzięki temu, że wszystkie systemy sterowania budynkiem są połączone jedną siecią, aktualne informacje o statusie, trybie pracy i zaprogramowanych funkcjach mogą być wygodnie monitorowane i obsługiwane zdalnie, a nawet sterowane czasowo, za pomocą GEZE Cockpit.

Większe bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom sieciowym dla drzwi

Tablica rozdzielcza GEZE Cockpit z przyjaznym dla użytkownika interfejsem © GEZE GmbH

GEZE Cockpit oferuje optymalną przejrzystość i intuicyjną obsługę. © GEZE GmbH

Kolejną zaletą jest to, że funkcje monitorowania można skonfigurować tak, aby spełniały indywidualne wymagania, jak np. powiadomienie e-mail, które służy jako alarm w przypadku nieautoryzowanego otwarcia drzwi lub po aktywacji przycisku wyjścia awaryjnego. Jeśli drzwi zostaną otwarte bez zezwolenia lub w przypadku zagrożenia, siedziba GAG może szybko zareagować.

Ponadto, oprócz drzwi i okien, ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie i zaciemnienie mogą być zintegrowane z siecią inteligentnych budynków za pomocą GEZE Cockpit oraz BACnet. Dzięki temu budynki stają się jeszcze inteligentniejsze i warte zamieszkania.

Zalety inteligentnej integracji systemu GEZE: przejrzystość, łatwość obsługi i redukcja kosztów

  • Prosta integracja systemu: GEZE Cockpit jest w 100% zintegrowany z systemem sterowania budynkiem Priva. Ponadto, można go łatwo zintegrować z aplikacjami Priva – jest to inteligentne i elastyczne rozwiązanie.
  • Optymalna przejrzystość: rozwiązanie z jednym pulpitem zapewnia uproszczony przegląd, ponieważ drzwi można monitorować i kontrolować za pomocą systemu BMS w recepcji – dzięki temu siedziba główna GAG jest bezpieczniejsza i wydajniejsza.
  • Wydajność: znacząca redukcja infrastruktury IT przekłada się na znaczne obniżenie kosztów w trakcie eksploatacji. Dostosowanie infolinii serwisowej oferuje dalsze potencjalne oszczędności w kosztach eksploatacji.

GEZE Cockpit z siecią BACnet zapewnia doskonałą integrację z systemem Priva BMS. Ponadto, rozwiązania GEZE przekonały nas optymalnym wsparciem przy planowaniu i szybką realizacją projektu. Dobrze zaplanowana i sprawnie funkcjonująca współpraca pomiędzy GEZE i Schrupp, firmą odpowiedzialną za montaż i uruchomienie, przebiegła tak sprawnie, jak tylko moglibyśmy sobie tego życzyć.

Norbert Klein, nesseler bau gmbH

Inteligentne rozwiązania GEZE sprawią, że w przyszłości budynki będą jeszcze bardziej przyjazne do zamieszkania: dalsza współpraca i konkretne projekty są już w trakcie realizacji.

Produkty GEZE w siedzibie głównej GAG w Kolonii

  • Urządzenia sterujące GEZE do 35 drzwi w całym budynku
  • GEZE Cockpit (wstępnie skonfigurowany zgodnie ze specyfikacją klienta i systemu sterowania budynkiem i zintegrowany z centralną szafą przyłączeniową)