Studia przypadków

Inteligentny budynek: inteligentne centrum rozwoju GEZE

Czterokondygnacyjny, szeregowy budynek inteligentnego centrum rozwoju zapewnia przestrzeń dla pomieszczeń testowych i walidacyjnych, biur, miejsc spotkań i obszarów kreatywnych na łącznej powierzchni ponad 2000 m2. W ten sposób firma GEZE stworzyła doskonałe warunki do rozszerzenia swojej oferty usług o innowacyjne, interdyscyplinarne rozwiązania sieciowe dla drzwi i okien w inteligentnych budynkach.

Inteligentne budynki jako odpowiedź na wyzwania przyszłości

Wejście do inteligentnego centrum rozwoju. Zdjęcie: GEZE GmbH

Wejście do inteligentnego centrum rozwoju. © GEZE GmbH

Próby i walidacje produktów przeprowadzane są przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń na powierzchni 1200 m2. Modułowe stanowiska testowe są wyposażone w najnowszą technikę robotyki. Wysokiej jakości koncepty techniczne i produkty można teraz realizować jeszcze szybciej i efektywniej. W nowym ośrodku badawczym testuje się kompletne systemy drzwiowe pod kątem ich funkcjonalności i przyjazności dla użytkownika w różnych warunkach klimatycznych. W wysokowydajnej komorze klimatycznej możliwe jest przeprowadzenie testów środowiskowych całego asortymentu produktów. Znacznie zwiększono możliwości badawcze w laboratoriach elektronicznych i pomiarowych.

Rosnąca globalna urbanizacja oznacza konieczność stworzenia lepszej jakości życia dla coraz większej liczby osób zamieszkujących coraz bardziej ograniczone zasoby ziemi. Dostępność powierzchni mieszkalnej i roboczej jest sporym wyzwaniem – zwłaszcza w dużych miastach. Rozwój demograficzny wymaga rozwiązań w zakresie dostępności – a Universal Design stanowi coraz częściej standard. Odpowiedzialność za środowisko i ograniczone zasoby naturalne wymagają zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa. Wszystkie te czynniki, wraz z cyfryzacją, stawiają nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, komfortu dla użytkowników i mieszkańców oraz eksploatacji budynków. Wymagania te mogą być spełnione tylko w przypadku inteligentnych budynków.

Więcej informacji na temat inteligentnych budynków

Kontrola kompletnej techniki budowlanej w „inteligentnym budynku”

Drzwi i okna komunikacyjne, które optymalizują wzajemne oddziaływanie. Zdjęcie: Jürgen Pollak dla GEZE GmbH

Drzwi i okna komunikacyjne, które optymalizują wzajemne oddziaływanie. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Firma GEZE jest głęboko zaangażowana w cyfrowe usieciowienie budynków. Nowe centrum rozwoju patrzy daleko w przyszłość. Firma stworzyła własną infrastrukturę, aby zaoferować rozwiązania sieciowe do sterowania kompletną techniką budynku w inteligentnych budynkach przyszłości. Nowy budynek sam w sobie jest inteligentny. Wszystkie mechanizmy są połączone w inteligentną sieć i zintegrowane z systemem zarządzania budynku. Ogrzewanie, wentylacja, światło, rolety, drzwi i okna komunikują się ze sobą i optymalnie współdziałają. Wszystkie funkcje automatyki i bezpieczeństwa w drzwiach i oknach zostały zrealizowane przy pomocy produktów GEZE, łącznie z kompletnym systemem usuwania dymu i ciepła.

Ośrodek intelektualny: architektura dla możliwości innowacyjnych

Procesy, które prowadzą do innowacji, zdeterminowały architekturę i projekt nowego budynku. Inżynierowie i testerzy spotykają się z optymalnymi warunkami pracy na każdym etapie rozwoju. Projekt wnętrz i wyposażenie techniczne sprzyjają wymianie między dyscyplinami i umożliwiają połączenie w sieć różnych obszarów specjalizacji. Dzieje się tak na przykład w  harmonijnych przestrzeniach projektowych, a także w ich strefach twórczych i relaksacyjnych – dobrze wiadomo, że wybitne pomysły nie powstają tylko za biurkiem. Przyjemna atmosfera i najnowocześniejsza technika mediów mobilnych zachęcają do burzy mózgów i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Inteligentna praca: elastyczne godziny zapewniają efektywną pracę

Każda przestrzeń lub pomieszczenie w budynku jest ogólnie dostępne i pozbawione barier, a dla każdej czynności można szybko stworzyć optymalne środowisko. Jeśli na tym samym obszarze pracuje kilka zespołów o różnych wymaganiach w zakresie oświetlenia lub klimatu w pomieszczeniu, konfiguracja źródeł światła i wentylacji może być zmieniona w dowolnym momencie. Oto przykład: poszczególne strefy pomieszczeń mogą być dynamicznie łączone na powierzchni użytkowej poprzez sterowanie oświetleniem za pomocą systemu magistrali. Bezpośrednie i pośrednie elementy oświetlenia mogą być grupowane, a dla poszczególnych grup roboczych można zdefiniować pożądane warianty oświetlenia. Optymalna oprawa oświetleniowa, która zapewnia również mniejsze obciążenie oczu, może być uzyskana w obszarze pracy konstruktora pracującego nad drobnymi zadaniami – nawet jeśli inny pracownik czuje się komfortowo przy dobrej średniej intensywności światła. Ustawienia można łatwo tworzyć dla różnych obszarów na panelu dotykowym w pomieszczeniu. Podobnie, wszystkie zautomatyzowane okna mogą być grupowane cyfrowo.

Dowiedz się więcej na temat korzyści naturalnej wentylacji

Otwarte biuro oferuje krótkie ciągi komunikacyjne i wygodną „efektywną ” pracę dzięki elastycznym jednostkom stanowisk pracy. Pomysłowa koncepcja systemu dźwiękoszczelnego w najdrobniejszych szczegółach oddziela akustycznie miejsca spotkań, przejścia i indywidualne biurka. Można tworzyć miejsca spotkań lub oddzielne przestrzenie dla pracy wymagającej wysokiej koncentracji w cichym otoczeniu, a oświetlenie i klimat w pomieszczeniu mogą być sterowane strefami. Inteligentne okiennice przesuwne przed oknem są uruchamiane w zależności od światła lub promieniowania słonecznego. Drzwi są automatycznie otwierane i zamykane o określonych porach dnia. Pod koniec dnia pracy, uruchamia się automatyczne zamknięcie nocne.

Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa budynku

Centralna obsługa i monitoring z GEZE Cockpit

Sterowanie wszystkimi elementami za pomocą tylko jednego systemu automatyzacji budynku. Zdjęcie: GEZE GmbH

Sterowanie wszystkimi elementami za pomocą tylko jednego systemu automatyzacji budynku. © GEZE GmbH

W budynku nie ma prawie żadnych przełączników przyciskowych. Wszystkie grupy produktów i elementy techniki pomieszczeń są wizualizowane centralnie na jednym interfejsie i mogą być natychmiast monitorowane. Statusy grup produktów są sterowane i wyświetlane automatycznie na podstawie zdefiniowanych wcześniej scenariuszy lub przez samych pracowników, oczywiście za pomocą paneli dotykowych. Klimatem w pomieszczeniu, technologią medialną, oświetleniem, oknami lub drzwiami można sterować za pomocą centrali, klikając na ikony. Wszystko to jest możliwe dzięki nowemu systemowi automatyzacji budynków GEZE Cockpit. Jego zadania i unikalne zalety to centralna wizualizacja, monitorowanie i obsługa wszystkich zintegrowanych produktów. GEZE Cockpit umożliwia również autoryzowanym użytkownikom aktywowanie grup produktów i wyświetlanie ich statusu, a także uzyskanie specjalnych zezwoleń za pośrednictwem komputera. Dowiedz się więcej na www.cockpit.geze.com

Laboratorium inteligentnych możliwości

Nie ma nic bardziej oczywistego niż wykorzystanie inteligentnego budynku rozwojowego do własnych badań i nauki. Pozwoli nam to odpowiedzieć na takie pytania, jak: co sprawia, że budynek jest „naprawdę” inteligentny, które aplikacje sieciowe przynoszą największy wzrost komfortu, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, a także jakie funkcje sieciowe są potrzebne w budynku przyszłości. Zapewnia również najlepsze warunki do badania interoperacyjności inteligentnych produktów GEZE i innych grup produktów w warunkach rzeczywistych, tzn. z osobami pracującymi tam na co dzień.

Inteligentny budynek pozwala na elastyczne grupowanie i dodawanie lub wymianę produktów, dzięki czemu nowe rozwiązania sieciowe mogą być wielokrotnie testowane. Uzyskane informacje są wykorzystywane do ciągłego rozwoju inteligencji wszystkich inteligentnych produktów GEZE oraz do rozszerzania i rozwijania korzyści dla użytkowników przy pomocy GEZE Cockpit. System automatyzacji budynku może być eksploatowany jako system niezależny lub zintegrowany ze standardami komunikacji BACnet i KNX w nadrzędnym systemie sterowania budynkiem. Komunikacja danych pomiędzy GEZE Cockpit a zintegrowanymi produktami i systemami odbywa się poprzez moduły interfejsów.

Oprócz wizualizacji wszystkich zintegrowanych produktów w centralnym miejscu, inteligentny system oferuje unikalną wartość dodaną: po raz pierwszy możliwe jest włączenie pełnej inteligencji produktów GEZE – tzn. wszystkich dostępnych opcji sterowania i informacji o stanie – do sieci budynków. Dzięki temu drzwi i okna mogą być sterowane i monitorowane z najwyższą precyzją. Przykładem może być dokładna wiedza na temat stanu drzwi lub okna, wartość czujnika lub informacja zwrotna z polecenia sterowania oraz komunikaty alarmu. GEZE Cockpit oferuje wiele innych korzyści: zwiększone bezpieczeństwo budynku, konserwację zapobiegawczą i efektywne zarządzanie budynkiem.

Zwiększone bezpieczeństwo i małe odległości dzięki inteligentnej sieci

Dzięki ponad stu wielofunkcyjnym drzwiom i oknom zintegrowanym w systemie sterowania budynkiem, zarządzający budynkiem są zawsze świadomi statusu poszczególnych drzwi lub okien. W razie potrzeby można je centralnie otwierać lub zamykać, zmieniać tryb pracy drzwi i mieć pewność, że wszystkie elementy w obudowie budynku są zamknięte lub zaryglowane. Czasochłonne obchody stają się zbędne. Polecenia sterowania mogą być wydawane dla pojedynczych, kilku lub wszystkich drzwi (zamek centralny). W GEZE Cockpit można zapisywać poszczególne scenariusze drzwi, dzięki czemu drzwi mogą być automatycznie otwierane, zamykane lub blokowane w sposób kontrolowany przez określony czas lub wyzwalane przez zdarzenie. Wszystkie procesy związane z drzwiami – a więc również nieprawidłowości – są zgłaszane. Niezależnie od tego, co dzieje się przy drzwiach, można podjąć natychmiastowe działania.

Dowiedz się więcej o drzwiach automatycznych

„Cele związane z klimatem” dla przyjemnej i inteligentnej pracy

Różne scenariusze, np. „fasada aktywna klimatycznie” i „uwarunkowania” pomieszczeń są obecnie badane w inteligentnym budynku wraz z GEZE Cockpit. Optymalna jakość powietrza jest niezbędna dla zapewnienia przyjemnego środowiska biurowego. Sale spotkań należy przewietrzyć przed ponownym użyciem. Scenariusze tworzone w systemie sterowania budynkiem zapewniają inteligentną, energooszczędną interakcję pomiędzy grupami produktów. Technika inteligentnej fasady reaguje automatycznie na zmiany w zewnętrznych warunkach klimatycznych. Żaluzja opuszcza się samoczynnie, gdy pojawia się promieniowanie słoneczne. Inteligentne okna otwierają się lub zamykają w zależności od temperatury zewnętrznej. Centralnie sterowane, automatyczne nocne wychładzanie urządzeń zapewnia dobry klimat wnętrza już na początku dnia. W tym przypadku asortyment napędów IQ windowdrive urządzeń do usuwania dymu i ciepła oraz napędy drzwi rozwieranych Powerturn GEZE, czujniki obecności, lokalizacji, jakości i temperatury powietrza, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, oświetlenie i zaciemnienie oraz system obsadzania pomieszczeń współdziałają ze sobą w celu sterowania oknami i klapami wentylacyjnymi oraz drzwiami nawiewnymi.

Inteligentni ochroniarze w zautomatyzowanych oknach

System bezpieczeństwa okien jako inteligentne rozwiązanie czujnikowe w magistrali budynku zabezpiecza okna zintegrowane z systemem sterowania budynkiem we wszystkich ogólnie dostępnych obszarach budynku. Inteligencja pozostaje „lokalna”, ponieważ informacje z czujników zabezpieczających mają pierwszeństwo. Wentylacja zostanie opóźniona lub zatrzymana, jeśli w otworze okiennym znajduje się przeszkoda, np. dłoń, a zamykanie zostało już rozpoczęte przez regulację budynku z powodu informacji pochodzących z czujników (deszcz, wiatr lub temperatura).

Więcej informacji na temat zabezpieczeń okien

Optymalny klimat: inteligentne napędy nastawnika sterują sobą nawzajem

GEZE testuje również unikalne połączenie instalacji klimatyzacji, napędów okiennych i czujników pogodowych. Inteligentne napędy nastawnika sterują sobą w zależności od danych z czujników. W celu uzyskania wysokowydajnej i energooszczędnej instalacji klimatyzacji, wydajność systemu klimatyzacji ma za zadanie automatyczne dostosowanie się do dokładnej szerokości otwarcia okna. Stała równowaga pomiędzy temperaturą zewnętrzną a ustawioną wcześniej temperaturą pomieszczenia w poszczególnych strefach pomieszczeń, na każdym poziomie budynku, jest również testowana poprzez współdziałanie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Podczas programowania scenariuszy, parametry fizyczne, takie jak rozmiar i położenie pomieszczenia w budynku, zostały dokładnie uwzględnione przez system sterowania budynkiem.

Więcej o regulacji klimatu wewnętrznego

Inteligentne produkty GEZE w nowym centrum rozwoju

  • System automatyzacji budynku GEZE Cockpit
  • Napędy do urządzeń do usuwania dymu i ciepła z asortymentu IQ windowdrive
  • Urządzenie do usuwania dymu i ciepła
  • Napęd drzwi rozwieranych Powerturn