Platyna i diament: Kö-Bogen II otrzymuje najwyższe certyfikacje DGNB

Budynek handlowo-biurowy Kö-Bogen II w Düsseldorfie wyróżnia się nie tylko największą zieloną fasadą w Europie: oprócz platynowego certyfikatu DGNB, Kö-Bogen II otrzymał nawet unikalny na skalę światową Diament DGNB – wspaniały sukces, również dla środowiska. Jak to się udało, pokazuje projekt zrównoważonego rozwoju Kö-Bogen II.

Kierunek na przyszłość: Green Building

Kö-Bogen II

Platynowy i diamentowy certyfikat DGNB dla Kö-Bogen II © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Zrównoważone budownictwo staje się coraz ważniejsze w zmniejszaniu wpływu branży budowlanej na środowisko. Sektor budownictwa i budynków jest koniec końców odpowiedzialny za około 30% emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też coraz więcej deweloperów i inwestorów zainteresowanych jest przyjaznymi dla środowiska i zrównoważonymi budynkami i projektami budowlanymi, tzw. Green Building.

WIĘCEJ O GREEN BUILDING

Uznane w skali międzynarodowej: certyfikacje DGNB dla zrównoważonych budynków

Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) ocenia zrównoważony rozwój budynków. Certyfikacja DGNB może się różnić w zależności od poziomu, do jakiego dąży certyfikowany podmiot (złoty, srebrny, brązowy, platynowy) i kategorii budynku (nowe budownictwo, istniejący budynek, sąsiedztwo). Certyfikacje DGNB są uznawane przede wszystkim w Niemczech, ale także na arenie międzynarodowej. Niezależny audyt zapewnia, że budynki spełniają wymagające kryteria DGNB.

Ważne dla pomyślnej certyfikacji DGNB: dokumentacja i audyt

Aby zapewnić spełnienie wymaganych kryteriów certyfikacji DGNB, ważna jest ścisła współpraca wszystkich zaangażowanych stron – architektów, inżynierów, inwestorów, wyspecjalizowanych planistów i innych branż. Otrzymanie certyfikatu DGNB zależne jest w końcu od szczegółowego wykazania wszystkich wdrożonych środków i ich efektów . 

 • Zrównoważony rozwój: głównym celem certyfikacji DGNB jest ocena i zapewnienie ekologicznego, społecznego i ekonomicznego zrównoważonego rozwoju budynku.
 • Efektywność energetyczna: budynek powinien zużywać jak najmniej energii, a najlepiej wykorzystywać energię odnawialną.
 • Ochrona środowiska: należy wziąć pod uwagę aspekty środowiskowe, takie jak zużycie wody, gospodarka odpadami i redukcja emisji zanieczyszczeń. Wykorzystanie wody deszczowej i segregacja odpadów to przykłady promowanych działań.
 • Zdrowie i komfort: obejmuje to dobrą jakość powietrza, odpowiednie oświetlenie i komfort akustyczny dla użytkowników budynku.
 • Optymalizacja powierzchni: ważne jest zapewnienie rozsądnego wykorzystania zasobów przestrzeni.
 • Ekologia budownictwa: analizowane jest pochodzenie materiałów budowlanych i ich wpływ na środowisko. Promowane są zrównoważone materiały i ekologiczne metody budowy.
 • Innowacja: integracja innowacyjnych technologii i koncepcji, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, jest uznawana i pozytywnie oceniana.
 • Analiza cyklu życia: ważne są koszty i efekty cyklu życia. Obejmuje to nie tylko koszty budowy, ale także koszty eksploatacji i konserwacji przez cały okres użytkowania budynku.
 • Mobilność i połączenie: dobre skomunikowanie z lokalnym transportem publicznym i parkingi rowerowe mogą być dodatkowymi zaletami.
 • Odpowiedzialność społeczna: pod uwagę brany jest wpływ budynku na lokalną społeczność, na przykład sposób, w jaki budynek wspiera lokalną gospodarkę i promuje interakcje społeczne.

Oprócz wysokiej pozycji w urbanistyce Düsseldorfu, budynek K II ze swoją architekturą będzie nadal punktem odniesienia dla nowych inwestycji budowlanych w przyszłości, zwłaszcza w kontekście niedoboru zasobów i ochrony środowiska”.

Stephan Deußer, kierownik projektu grupy B&L

Zrównoważone rozwiązania dla pomyślnej certyfikacji DGNB

Integracja innowacyjnych technologii i koncepcji, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, jest pozytywnie oceniana w certyfikacji DGNB. Nic więc dziwnego, że w projekcie zrównoważonego rozwoju Kö-Bogen II wykorzystywana jest technika drzwiowa GEZE. Szereg naszych produktów spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju wiodących globalnych systemów oceny Green Building, zdefiniowanych przez DGNB i LEED. Dobrowolnie zapewniamy przejrzystość tej zgodności, dostarczając ekologiczne deklaracje produktu (EPD) dla naszych produktów. Ponadto nasze produkty można znaleźć w internetowych bazach danych DGNB Navigator i greenbuildingproducts.eu. Są one tam zamieszczone wraz z odpowiednimi certyfikatami. Certyfikaty poświadczają liczbę punktów, jakie produkt GEZE dołożył ze swojej strony do pomyślnej certyfikacji DGNB lub LEED budynku.

Zielona i pochylona fasada – wyzwanie dla techniki drzwiowej

Slimdrive SL NT-FR

Indywidualnie dostosowana technika drzwiowa: GEZE Slimdrive SL NT-FR. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Slimdrive SL NT-FR

Wejścia do sklepów i biur są atrakcyjne wizualnie dzięki systemowi wąskich drzwi przesuwnych. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Szczególne wyzwanie stanowiła złożona i wymagająca sytuacja montażowa napędów do drzwi przesuwnych i rozwieranych w częściowo pochylonej fasadzie, która została pokryta zielenią w postaci grabów. Ze względu na niewielką wysokość napędu, wynoszącą zaledwie 7 cm, nasze systemy drzwi przesuwnych Slimdrive są tutaj idealne: dzięki niewielkiej wysokości konstrukcyjnej harmonijnie komponują się z zieloną fasadą. 

 • Do zastosowania na skośnych fasadach lub narożnikach, na przykład w pawilonie, garażu podziemnym i wejściu do strefy gastronomicznej, Slimdrive SLV został specjalnie dopasowany do obiektu i wyprodukowany w szynie napędowej pod kątem dopasowanym do projektu.
 • Na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych stosowany jest napęd Slimdrive SL NT-FR z funkcją drogi ewakuacyjnej.
 • Kolejne zalety w kwestii zrównoważonego rozwoju: system drzwiowy Slimdrive efektywnie przedłuża swoją żywotność dzięki bardzo spokojnie pracującemu napędowi na prąd stały o niskim zużyciu i z samoczyszczącymi się wózkami rolkowymi. Niezależne wykrywanie i protokołowanie błędów dodatkowo zmniejsza nakłady na konserwację. Chroni to zasoby.

Rozwiązania specjalne do zabezpieczenia krawędzi zamykającej dla zielonej i pochylonej fasady

Slimdrive SLV

Sprawdzony system drzwi przesuwnych GEZE zapewnia zgodną z normami ochronę i zamknięcie nocne pomimo pochyłej konstrukcji fasady. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Ponadto dzięki rozwiązaniom specjalnym mogliśmy zadbać o zalecane zabezpieczenie bocznych krawędzi zamykających na skośnej fasadzie. Duża odległość między skrzydłem ochronnym a fasadą stwarzała ryzyko, że na przykład dzieci mogłyby stanąć między skrzydłem ochronnym a fasadą.   Nasze rozwiązanie: specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane miecze szklane lub blaszane do zabezpieczenia krawędzi zamykającej. Wymagało to intensywnej współpracy między doradcami obiektowymi GEZE a działami planowania i zabezpieczania obiektów, a także innymi branżami.

W przypadku tak ambitnego projektu jak Kö-Bogen II decydujące znaczenie ma dobra współpraca wszystkich branż już na etapie planowania. Firma GEZE wniosła cenny wkład w opracowanie odpowiednich rozwiązań dopasowanych do obiektu, planowanie wielozadaniowe i wdrożenie.

Wolfgang Faßbender, doradca architektoniczny i obiektowy w GEZE

Doradztwo w fazie planowania i konserwacja przez cały cykl życia projektu

Do pomyślnej certyfikacji DGNB wymagane jest szczegółowe wykazanie wdrożonych środków i ich efektów. Dlatego też wielką zaletą jest niezawodne i kompetentne wsparcie w zakresie planowania i realizacji z jednego źródła. Nasi eksperci oferują indywidualne doradztwo i kompleksowe usługi od planowania i montażu po konserwację, a w razie potrzeby demontaż. 

Ważne przy certyfikacjach zrównoważonych projektów budowlanych

Wiele inwestycji budowlanych ubiega się o certyfikację, ponieważ certyfikaty zrównoważonego rozwoju są często warunkiem zatwierdzenia środków finansowych, np. dotacji KfW. Michael Halstenberg, prawnik i były dyrektor ministerialny a.D. oraz Günther Weizenhöfer, architekt i kierownik zespołu Pre Sales Development, dyskutują o aktualnym rozwoju i możliwych trudnościach związanych z odpowiedzialnością w przypadku wady.

Pomagamy w planowaniu