Tematy

Green Building – certyfikowane budownictwo ekologiczne

Zmiany klimatyczne i niedobór zasobów oznaczają, że branża budowlana musi się trochę zastanowić. Dlatego coraz częściej decyduje się na budownictwo ekologiczne, w którym duży nacisk kładzie się na ekologię. Dostępne są również certyfikaty informacyjne do oceny wyrobów budowlanych i budynków.

Ekologiczne budownictwo jako zobowiązanie i wyzwanie

Mamy tylko jedną planetę. Jak możemy ją utrzymać? Jak możemy żyć, robić interesy i budować na naszej planecie tak, aby mogło na niej żyć następne pokolenie? Działając w sposób zrównoważony. Jest to obowiązek dla całego społeczeństwa, w tym dla branży budowlanej. Kluczowym słowem jest tu Green Building, czyli budownictwo ekologiczne, obejmujące wszystkie etapy od wyboru odpowiednich lokalizacji budowy po specjalnie dobrane materiały, zwiększoną efektywność energetyczną i certyfikowane wnętrza.

Koncepcja Green Building ma na celu ochronę ekosystemu i środowiska oraz zapewnienie korzyści ludziom i społeczeństwu. Dlatego też uwzględnia ona zmieniające się relacje między ludźmi, utworzonym środowiskiem i ekosystemem. Celem jest pozostawienie za sobą nienaruszonego świata zdatnego do zamieszkania przez przyszłe pokolenia.

Przewodnia zasada ekologicznego budownictwa obejmuje zatem w idealnym przypadku cały cykl użytkowania budynku – od opracowania projektu i planowania, poprzez budowę, użytkowanie, konserwację i rozbiórkę. Dlatego też „zielone” budynki charakteryzują się wysokiej jakości ekologiczną konstrukcją i doskonałą efektywnością wykorzystania zasobów w zakresie energii, wody i materiałów. Szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko naturalne jest zredukowany do minimum.

Inteligentne budynki umożliwiają inteligentną budowę

Doskonała jakość architektoniczna, funkcjonalne środowisko pracy, zrównoważone zarządzanie: siedziba ÖAMTC w Wiedniu z produktami certyfikowanymi przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) od GEZE.

Centrala ÖAMTC: inteligentne planowanie zapewnia niskie koszty operacyjne © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Budownictwo ekologiczne oznacza zatem zasadniczo inteligentne budownictwo, a w szczególności efektywne wykorzystanie energii i zasobów oraz zautomatyzowaną technologię budowlaną w celu zwiększenia komfortu i funkcjonalności. Inteligentne budynki oferują komfortowe, przyjazne dla środowiska, zaawansowane technologicznie środowiska, które w większym stopniu sprzyjają życiu i pracy.

W praktyce główny nacisk kładzie się na zużycie energii, ponieważ koszty eksploatacji nieruchomości stanowią około 40 procent całego zapotrzebowania na energię w Niemczech. Na przykład, gdyby 50 procent starszych budynków zostało zmodernizowanych pod kątem ekologii, emisja dwutlenku węgla mogłaby zostać zmniejszona o 200 milionów ton rocznie. Wszystkie nowe budynki skupiają się teraz na efektywności energetycznej.

Certyfikacja dla ekologicznych budynków

Empire State Building, najsłynniejszy biurowiec na świecie, został całkowicie odnowiony w 2009 roku. Od tego czasu jest to model zrównoważenia i efektywności energetycznej. W 2011 roku otrzymał on Złotą Nagrodę LEED, co czyni go największym budynkiem w USA, który otrzymał nagrodę LEED. LEED jest jednym z najlepiej znanych systemów certyfikacji służących do oceny ekologicznej, społecznej i ekonomicznej jakości budynków.

Ekologiczne budynki są bardziej wartościowe, a koszty ich eksploatacji i utrzymania są niższe. Dzięki ich wysokiej jakości widocznej dla właścicieli, najemców i użytkowników, są one łatwiejsze do sprzedania lub wynajęcia. Budynki certyfikowane można porównać zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Zapotrzebowanie na budynki certyfikowane stale rośnie.

Na arenie międzynarodowej powstały różne systemy certyfikacji w zakresie ekologicznego budownictwa. Wszystkie oceniają budynki przy użyciu określonego katalogu kryteriów, ale stosują różne wagi i są oparte na typowych krajowych normach i przepisach.

Najbardziej znanymi systemami oceny Green Building są

 • brytyjski system certyfikacji BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method),
 • system certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Green Building (U.S. Green Building Council),
 • oraz system certyfikacji DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego).
   

Certyfikaty te pozwalają zarządcom i właścicielom budynków na stosowanie usystematyzowanej procedury w celu podjęcia praktycznych i wymiernych działań w zakresie planowania, budowy, eksploatacji i utrzymania ekologicznych budynków. Obecnie są one stosowane na całym świecie.

EPD – deklaracja odpowiednich środowiskowo właściwości produktu

Znak certyfikatu EPD

Znak certyfikatu EPD

Green Buildings wykorzystują ekologicznie bezpieczne, niskoemisyjne materiały. Informacje dla rynku niemieckiego dostarczane są przez przemysł materiałów budowlanych pod parasolem IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) przy użyciu Środowiskowych Deklaracji Produktów, w skrócie EPD.

EPD dostarcza wymiernych informacji środowiskowych na temat cyklu użytkowania produktu, aby umożliwić porównanie z produktami o tych samych funkcjach. EPD opiera się na niezależnie sprawdzonych danych pochodzących z ekologicznych ocen cyklu użytkowania, ocen specjalistycznych lub modułów informacyjnych, które są zgodne z normami serii ISO 14040.

Niemiecki Instytut Budownictwa i Ochrony Środowiska (IBU) oraz Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim są publicznie uznanymi organizatorami programu w Niemczech oraz tworzą i publikują EPD dla sektora budowlanego.

Procedura produkcji EPD od 2005 r:

 • Producenci tworzą ocenę ekologiczną dla swoich produktów i przedstawiają te dane jako EPD zgodnie z normą europejską.
 • IBU zleca sprawdzanie informacji niezależnym ekspertom, a następnie publikuje EPD.
   

EPD opisują materiały, wyroby lub elementy budowlane w odniesieniu do ich oddziaływania na środowisko w oparciu o ocenę ekologiczną oraz ich właściwości funkcjonalne i techniczne. Informacje te odnoszą się do całego cyklu życia wyrobu budowlanego. Określono zużycie energii potrzebnej do produkcji oraz powodowane przez to emisje, trwałość oraz zdolność do rozbiórki i recyklingu.

EPD stanowią podstawę danych do oceny zrównoważenia budynków, na przykład poprzez międzynarodowe systemy oceny BREEAM i LEED, lub systemy prowadzone przez DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego) lub Federalne Ministerstwo Budownictwa.

Trzy kluczowe certyfikacje budynków

Systemy certyfikacji badają i poświadczają trwałość całych budynków. Niemiecki certyfikat DGNB oraz amerykański i kanadyjski certyfikat LEED obecnie walczą o miano najbardziej kompleksowego systemu certyfikacji. Na przykład, Deutsche Bank zdecydował się na certyfikację wszystkich swoich budynków firmowych, a zwłaszcza nowszych budynków, zgodnie z DGNB i LEED, aby móc porównać swoje międzynarodowe portfolio nieruchomości.

Wszystkie trzy oznaczenia podlegają tej samej podstawowej procedurze. Budynki ubiegające się o przyznanie certyfikatu muszą spełniać bardzo skomplikowany katalog wymagań. Ocenia się różne kryteria za pomocą systemu punktów przypisywanych budynkom. Ze wszystkich kategorii i podkategorii sporządzana jest ocena, która wskazuje stopień zrównoważenia budynku.

Najważniejsze systemy oceny Green Building: BREEAM, LEED, DGNB

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera budownictwo ekologiczne. Systemy certyfikacji budynków zgodnych z zasadami zrównoważonego budownictwa zyskują uznanie, wraz z opracowaniem nowych kryteriów i systemów oceny. Certyfikat budynku przyznawany jest po spełnieniu określonych i opublikowanych przez organizację wymagań jakościowych. Certyfikaty te są wykorzystywane przede wszystkim do zapewnienia jakości i publicznego informowania o uzyskaniu odpowiedniego oznaczenia. Inwestorzy, właściciele, najemcy i użytkownicy mogą ocenić jakość budynku na podstawie jego certyfikacji. Te trzy wybrane systemy oceny trudno jest porównać, ponieważ czynniki są ważone w bardzo różny sposób.

Bazy danych online produktów dla budownictwa ekologicznego

Wyroby budowlane znacząco przyczyniają się do zrównoważenia budynków. Jeśli projektanci lub właściciele chcą uzyskać certyfikat, muszą zaplanować produkty, które spełniają wymagania certyfikacyjne. Internetowe bazy danych pomagają w badaniach produktów i weryfikacji jednostki certyfikującej. Producenci mogą udokumentować swoje zaangażowanie w obszarze ekologicznego budownictwa.

 • IBU.data
  Baza danych udostępniana przez Instytut Budownictwa i Ochrony Środowiska (IBU), która dostarcza dane ekologiczne z deklaracji środowiskowych wyrobów (EPD) w formacie XML. W ten sposób EPD można wykorzystać do wyliczenia oceny ekologicznej budynku.
 • DGNB Navigator
  DGNB Navigator zawiera również wykaz wyrobów budowlanych, które posiadają deklaracje środowiskowe produktów (EPD), jak również pełne informacje. DGNB Navigator tworzy pomost pomiędzy produktami budowlanymi a systemem certyfikacji DGNB dla budynków, dostarczając wymagane dane do certyfikacji budynków.
 • greenbuildingproducts.eu
  Baza danych produktów, które zostały ocenione zgodnie z kryteriami DGNB, LEED lub BREEAM. Baza danych produktów zapewnia specjalistom z branży budowlanej wymagane informacje i dokumenty weryfikacyjne dla poszczególnych produktów w przygotowanej wcześniej formie. Zalety obejmują: oszczędność czasu podczas badania produktów i zestawiania dowodów, bezpieczeństwo planowania projektów Green Building oraz dostarczanie wszystkich istotnych dokumentów dowodowych.
 • building-material-scout.com
  Platforma usługowa dla projektów ekologicznego budownictwa. BMS oferuje kompleksowe narzędzie do planowania i wdrażania Green Buildings – od automatycznej oceny produktów zgodnie ze wspólnymi kryteriami ekologicznymi DGNB, LEED lub BREEAM, po proste i szybkie wyszukiwanie produktów ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami towarzyszącymi, aż po dokumentację projektową.

Ekologiczne budownictwo z GEZE

Inteligentne napędy i sterowniki GEZE zapewniają energooszczędne i przyjazne dla środowiska przewietrzanie i wentylację.

Napędy i sterowniki GEZE dla budownictwa ekologicznego © Exorbitart / GEZE GmbH

GEZE wspiera budownictwo ekologiczne jako aktywny członek Instytutu Budownictwa i Ochrony Środowiska (IBU) oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego.

Począwszy od rozwoju produktu i produkcji, poprzez sprzedaż, konserwację i serwis posprzedażny, GEZE pracuje zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska. Nasz system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

Długowieczność produktów GEZE jest dowodem na ich trwałość. Dzięki dużej ilości surowców metalowych produkty GEZE nadają się do recyklingu, a tym samym są wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Przyczyniają się one również w istotny sposób do oszczędzania energii w budynkach. Systemy drzwi automatycznych GEZE zamykają się niezawodnie, zmniejszając straty ciepłego lub zimnego powietrza przez otwór drzwiowy.

Systemy zautomatyzowanych okien są również częścią systemu przewietrzania i wentylacji, który wykorzystuje świeże powietrze oraz efekty technologii wiatrowej i termicznej. Jest to również uwzględniane w przypadku obowiązujących w UE norm najniższego zużycia energii, które są określone w rozporządzeniu w sprawie oszczędności energii w Niemczech. Inteligentne napędy z najnowszymi sterownikami GEZE zapewniają przewietrzanie po naciśnięciu jednego przycisku. Można je również łączyć z czujnikami, które w razie potrzeby automatycznie otwierają i zamykają okna. Naturalna wentylacja i wychładzanie nocą pomagają również w naturalnym chłodzeniu budynków i ograniczeniu stosowania klimatyzacji.

GEZE wspiera koncepcje zrównoważonego wykorzystania energii poprzez systemowe rozwiązania sieciowe oraz integrację napędów GEZE z techniką budynku lub systemami zarządzania budynkiem (które koordynują i nadzorują systemy okienne). System automatyzacji budynków myGEZE Control do inteligentnych drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa odgrywa ważną rolę w oszczędzaniu energii i sprawia, że budynki są inteligentne i ekologiczne.

Produkty GEZE spełniają kryteria LEED i DGNB

Produkty GEZE świadczą o spełnieniu kryteriów DGNB i LEED za pośrednictwem EPD i dlatego są wymienione w internetowych bazach danych DGNB Navigator i greenbuildingproducts.eu z odpowiednimi certyfikatami. Certyfikaty stanowią dowód na liczbę punktów, które produkt GEZE może wnieść do udanej certyfikacji DGNB lub LEED budynku. W ten sposób GEZE wspiera swoich klientów w uzyskaniu certyfikatu Green Building.

Certyfikowane produkty ułatwiają planowanie

GEZE przywiązuje bardzo dużą wagę do przejrzystego i opartego na dowodach przedstawienia właściwości produktów (EPD).

Produkty GEZE spełniają kryteria DGNB i LEED. Jest to coraz ważniejsze dla architektów przy planowaniu energooszczędnych budynków ekologicznych.

GEZE zapewnia wsparcie przy planowaniu i tworzeniu Green Buildings – zarówno dla nowych jak i dla renowacji istniejących budynków.

Zrównoważenie produktów GEZE

Począwszy od rozwoju produktu i produkcji, poprzez sprzedaż, konserwację i serwis posprzedażny, GEZE pracuje zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska. System zarządzania środowiskiem GEZE jest certyfikowany zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 14001. GEZE wspiera budownictwo ekologiczne jako aktywny członek Instytutu Budownictwa i Ochrony Środowiska (IBU) oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego.

Zrównoważenie wszystkich produktów i systemów GEZE jest już teraz widoczne w ich długim okresie użytkowania, który opiera się na wysokiej jakości materiałów i produkcji. Na przykład, byliśmy w stanie wdrożyć automatyzację procesów przy minimalnych ilościach smarowania i dzięki temu uniknąć stosowania środków chłodzących. Potrzebna jest tylko bardzo mała ilość mieszanki powietrzno-olejowej. Zapewnia to trwałe, wydajne i ekonomiczne warunki we wszystkich zakładach produkcyjnych GEZE na całym świecie.

Poza pozytywnymi aspektami eko-balansu, samozamykacze do drzwi są już bardzo trwałe ze względu na ich funkcjonalność. Zapobiegają one niezamierzonemu pozostawieniu otwartych drzwi i przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

Przejrzyste informacje o produktach i produkcji

Ekologiczne budownictwo jest jedną z naszych głównych zasad. Począwszy od rozwoju produktu i produkcji, poprzez sprzedaż, montaż i serwis posprzedażny, pracujemy zgodnie z normami ekologicznego budownictwa. Nasze wysokiej jakości produkty w połączeniu z naszym wszechstronnym doradztwem i wsparciem na wszystkich etapach budowy stanowią cenną pomoc dla klientów i partnerów. Ułatwiają one planowanie ekologicznych budynków i ich coraz ważniejszą certyfikację na rozwijającym się rynku budownictwa ekologicznego. Przywiązujemy dużą wagę do dostarczania przejrzystych informacji o naszych produktach i ich danych środowiskowych.