Tematy

Elektroniczna kontrola dostępu – elastyczna i bezpieczna

Kontrola dostępu niezawodnie odmawia dostępu nieproszonym gościom i pozwala przejść jedynie upoważnionym osobom. Kluczową kwestią jest: kto posiada prawo wstępu do których obszarów i kiedy? – W końcu chodzi o bezpieczeństwo ludzi, cennych przedmiotów i danych.

Stop! Pokaż swój dowód!

Tych słów, lub podobnych, używano kiedyś w celu uniemożliwienia nieznanym lub nieupoważnionym osobom przekraczania granic, dostępu do fabryk lub bram budynków rządowych. Ochroniarze, strażnicy i stróże często bacznie obserwują, kto może przejść przez drzwi, a kto nie.

W budynkach firmowych, biurach i magazynach znajdują się wszelkiego rodzaju kosztowności i dane, które wymagają maksymalnej ochrony przed kradzieżą, szpiegostwem i wandalizmem. Pracownicy, którzy mają prawomocny i regularny dostęp do budynku, są albo znani strażnikowi, albo mają jeden lub kilka kluczy. Jednak epoka żonglowania kluczami jest już za nami, ponieważ nowoczesne systemy bezpieczeństwa są bezkluczowe, co czyni je również wygodnymi i bezpiecznymi.

Nowoczesne systemy kontroli dostępu elektronicznie regulują, kto i kiedy może poruszać się w obrębie budynku lub zakładu. Są one dostosowane do rodzaju firmy, jej procesów operacyjnych i przepływu ruchu.

Na przykład szpitale, apteki, centra danych, lotniska i banki mają szczególnie wrażliwe obszary, które muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem. W hotelach, goście hotelowi mają dostęp tylko do swojego pokoju lub strefy wellness. Z kolei domy towarowe przyznają dostęp wszystkim użytkownikom w godzinach pracy, ale poza tymi godzinami umożliwiają dostęp tylko osobom upoważnionym. W firmach produkcyjnych wszyscy pracownicy potrzebują dostępu, ale tylko niektórzy pracownicy powinni mieć dostęp na przykład do obszarów niebezpiecznych lub wysoce poufnych.

Elementy składowe systemu kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu składają się z co najmniej trzech elementów. Nośnik identyfikacyjny, na przykład dokument tożsamości lub cecha biometryczna. Czytnik (kart), który rejestruje informacje lub dane identyfikacyjne i przekazuje je do sterownika drzwi lub jednostki kontroli dostępu (ACU) do oceny. Jednostka kontroli dostępu sprawdza uprawnienia dostępu i daje pozwolenie lub odmawia otwarcia drzwi, nawet bez stałego połączenia z aplikacjami kontroli dostępu. Jeśli wynik kontroli jest pozytywny, dostęp zapewnia elektryczny napęd drzwi, zamek z napędem lub ewentualnie elektrozaczep.

Do sterownika drzwi podłączone są dodatkowe styki drzwi i zamka, które monitorują stan drzwi (zamknięte, zablokowane, otwarte). Identyfikuje to wszelkie manipulacje i próby włamania oraz wyzwala alarmy.

Nowoczesne systemy kontroli dostępu mogą zarządzać opisanymi powyżej prawami dostępu zarówno w trybie online, jak i offline. Systemy offline składają się z cyfrowych wkładek i systemów do otwierania drzwi przesuwnych, a w odróżnieniu od systemu online, upoważnienia są zapisywane na karcie identyfikacyjnej.

Zalety elektronicznych systemów kontroli dostępu

  • nie ma potrzeby wprowadzania zmian w całym systemie w przypadku utraty nośnika identyfikacyjnego; dopuszcza się natychmiastowe zawieszenie utraconego transpondera lub karty identyfikacyjnej
  • stały przegląd wszystkich osobistych uprawnień dostępu
  • możliwość zdefiniowania wielu profili dostępu
  • możliwość wprowadzenia zmian w uprawnieniach w dowolnym momencie
  • Ochrona cennych przedmiotów i danych poprzez kontrolowany dostęp: pracownicy i odwiedzający mają indywidualnie określony dostęp do określonych obszarów w określonym czasie
  • generowanie alarmu w przypadku manipulacji lub próby nieuprawnionego dostępu
  • koniec z „zapomnianymi” drzwiami
  • możliwość połączenia kontroli dostępu i rejestracji czasu

GEZE: optymalne rozwiązania dla indywidualnych koncepcji bezpieczeństwa

System kontroli dostępu z czytnikiem RFID o dalekim zasięgu

System kontroli dostępu z czytnikiem RFID o dalekim zasięgu © Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH

GEZE oferuje indywidualne rozwiązania w zakresie kontroli dostępu – dostosowane do specyfiki danego sektora i potrzeb klienta. Każde rozwiązanie z gamy produktów GEZE jest opracowywane dla konkretnego klienta.

Systemy kontroli dostępu GEZE, jako kompaktowe, przeglądarkowe rozwiązania systemowe z wszystkimi komponentami związanymi z drzwiami, spełniają wymagania nowoczesnych systemów identyfikacji. Goście i personel mają dostęp do określonych stref, w określonych godzinach – a prawa dostępu dla poszczególnych drzwi można bardzo szybko zmienić. Minimalne wymiary jednostek kontroli dostępu oraz integracja czytników kart identyfikacyjnych z instalacjami w budynku pozostawiają dużo miejsca na swobodę projektowania drzwi. Systemy kontroli dostępu GEZE można stosować zarówno do pojedynczych drzwi, jak i do systemów sieciowych.

Przejdź do systemów bezpieczeństwa GEZE

Czytniki RFID GEZE

Czytnik RFID GCER 100 jest systemem kontroli dostępu przeznaczonym do autonomicznej pracy. System składa się z jednostki sterującej i czytnika. Jako nośnik identyfikacji można wykorzystać karty identyfikacyjne, breloczki lub kluczyki samochodowe. Ponieważ jest on ograniczony do maksymalnie 100 środków identyfikacji możliwych do przechowania, czytnik RFID GCER 100 jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych budynków, gdzie autoryzowanego dostępu wymaga ograniczona liczba osób.

Przejdź do czytnika RFID GEZE GCER 100

Szeroko zakrojone rozwiązanie GCLR stosuje się jako kontrolę dostępu lub wejścia lub jako system ochrony osobistej. Składa się on z czytnika GCLR dalekiego zasięgu umieszczonego w pobliżu drzwi oraz transpondera niesionego przez użytkownika. System umożliwia monitorowanie i kontrolę dostępu do określonych obszarów i przejść.

GEZE łączy kontrolę dostępu z bezpiecznymi drogami ratunkowymi

Ustalenie i kontrola uprawnień do wejścia do budynku jest częścią projektu bezpieczeństwa budynku. Ale bezpieczeństwo nie powinno polegać tylko na dostępie, należy również rozważyć bezpieczną ucieczkę z budynku w sytuacji awaryjnej. W sytuacji awaryjnej, każdy musi mieć możliwość wydostania się na zewnątrz – ale nie każdy powinien mieć możliwość wejścia przez otwarte wyjście awaryjne. Bezpieczeństwo nie może osłabiać bezpieczeństwa.

Zamki GEZE z napędem oraz funkcją antypaniczną odblokowują drzwi za pomocą napędu, np. w odpowiedzi na sygnał z systemu kontroli dostępu. Można je również w każdej chwili odblokować mechanicznie w razie nagłej potrzeby. Po użyciu, funkcja samoryglującego blokowania ponownie blokuje drzwi zgodnie z wymogami ubezpieczeniowymi.

Przejdź do zamków GEZE IQ

Przejdź do centrali drzwiowej GEZE

Kontrola dostępu w sieci Inteligentnego Budynku

Inteligentne połączenie sieciowe: wielofunkcyjny system drzwi bezpieczeństwa

Inteligentne połączenie sieciowe: wielofunkcyjny system drzwi bezpieczeństwa © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Kontrolę dostępu można również podłączyć do sieci w systemie zarządzania budynkiem, tak jak na przykład w nowo wybudowanej siedzibie firmy Vector Informatik w Stuttgarcie. Aby umożliwić stały nadzór i obsługę ponad 180 systemów wielofunkcyjnych drzwi bezpieczeństwa, wszystkie systemy drzwi automatycznych w nowym kampusie IT Vector Informatik są połączone w sieć za pomocą modułu interfejsu w systemie zarządzania budynkiem BACnet.

GEZE oferuje indywidualne, cyfrowe rozwiązania sieciowe. W ramach tego określone skrzynki rozdzielcze służą jako centralne punkty przecięcia, w których spotykają się wszystkie kable i moduł interfejsu BACnet. Jednolita struktura skrzynek rozdzielczych zapewnia zarządcy budynku wgląd w interfejsy z innymi urządzeniami przy każdych drzwiach, a tym samym w całą technikę usieciowanego budynku.

Przejdź do studium przypadku firmy Vector w wykonaniu GEZE

Pełne pakiety dopasowane do branży

Obiekty drzwi BIM od GEZE pomagają w planowaniu budynku, a w szczególności w projektowaniu drzwi. Nasi architekci udzielają również pomocy w zakresie indywidualnych i branżowych wymagań dostępu, dla których opracowaliśmy konkretne rozwiązania. Dzięki specjalistom z branży i wieloletniemu doświadczeniu na rynku, GEZE zapewnia potrzebną wiedzę.

Klienci otrzymują od nas pełny pakiet: konsultacje, opracowanie rozwiązań, projektowanie, produkty, instalację i serwis posprzedażowy.

Automatyzacja budynków to przyszłość – a połączenie sieciowe kontroli dostępu z systemem zarządzania budynkiem jest właśnie tym, o co nam chodzi. Połączenie sieciowe umożliwia stałe monitorowanie stanu drzwi i w razie potrzeby zdalną interwencję.

Szkolenie z podstaw i instalacji

GEZE prowadzi szkolenia z zakresu kontroli dostępu, zamków iQ i technologii bezpieczeństwa, zapraszamy do zapoznania się z nimi. 

Szybka pomoc

Kontrola dostępu to delikatny temat, zwłaszcza gdy nie wszystko działa tak, jak powinno. Także tutaj można polegać na GEZE jako partnerze. GEZE Service oferuje szybkie wsparcie i rozwiązania, umowy serwisowe, jak również natychmiastową pomoc w razie potrzeby. Nasz duży, globalny zespół jest gotowy do pomocy.

GEZE oferuje również liczne narzędzia wspomagające projektowanie drzwi.