Tematy

Świeże powietrze dzięki regulacji klimatu wewnętrznego

Współczesny człowiek spędza około dwóch trzecich swojego życia w domu. Jasnym jest, że jakość powietrza w pomieszczeniach ma wielki wpływ na nasze samopoczucie. W celu zapewnienia dobrej jakości powietrza i przyjemnego klimatu wewnętrznego przez cały czas, budynki są coraz częściej wyposażane w inteligentne systemy regulacji klimatu wewnętrznego – dla większego komfortu i lepszej efektywności energetycznej.

Dobry komfort powietrza i ciepła w pomieszczeniach

Ponieważ wszyscy postrzegamy nasze środowisko inaczej, nie ma jednej miary i definicji dobrego samopoczucia. Możliwe jest jednak stworzenie warunków, w których dobrze czuje się większość osób. Przy planowaniu budynków należy wziąć pod uwagę jakość powietrza i komfort termiczny, to znaczy: zawartość CO2, temperaturę, wilgotność i ruch powietrza w pomieszczeniu.

Technologia w tym zakresie jest już dobrze rozwinięta: klimat w pomieszczeniu można monitorować i optymalizować za pomocą czujników i indywidualnie dobieranych ustawień. Celem jest zarówno dobre samopoczucie użytkowników pomieszczenia, jak i minimalizacja zużycia energii. Tak więc dobre samopoczucie i oszczędność energii w zautomatyzowanej formie: kiedy pomieszczenie jest używane, komfort jego użytkowników decyduje o tym, w jaki sposób regulowany jest klimat; kiedy nie jest używane, na pierwszym miejscu znajduje się efektywność energetyczna. Kolejną zaletą jest ochrona materiału budowlanego i struktury budynku, ponieważ unika się uszkodzeń spowodowanych przenikaniem wody deszczowej lub pleśni spowodowanej nadmierną wilgocią.

Panele dotykowe umożliwiają obsługę za pomocą ekranu.

Panele dotykowe umożliwiają obsługę za pomocą ekranu.

Sterowanie za pomocą czujników dla większego komfortu powietrza

Czujniki mierzą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz promieniowanie słoneczne, opady, prędkość wiatru i temperaturę na zewnątrz. Ogrzewanie, schładzanie, ochrona przeciwsłoneczna i zautomatyzowane okna są następnie sterowane na podstawie danych z tych czujników. Stężenie CO2 jest najważniejszym wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach. Zawartość CO2 w powietrzu wewnątrz pomieszczeń wzrasta wraz z liczbą osób i czasem ich pobytu, a także intensywnością ich aktywności fizycznej. Im większa zawartość CO2 w pomieszczeniu, tym więcej świeżego powietrza potrzebuje regulator.

Regulatory pokojowe, często również z ekranami dotykowymi, służą jako jednostki obsługowe w poszczególnych pomieszczeniach. Stanowią one interfejs użytkownika do budynku, tzn. użytkownicy mogą sami wybierać temperaturę panującą w pomieszczeniu. Chłodzenie za pomocą systemu klimatyzacji i dopływ świeżego powietrza przez automatyczne okna są ze sobą koordynowane.

Regulacja klimatu wewnętrznego w sali gimnastycznej z naturalną wentylacją

Regulacja klimatu wewnętrznego w sali gimnastycznej z naturalną wentylacją © Exorbitart / GEZE GmbH

Możliwość wyboru wentylacji kontrolowanej czasowo i scenariuszy

Regulacja klimatu wewnętrznego umożliwia również sterowanie czasowe funkcjami komfortu, takimi jak automatyczne otwieranie i zamykanie okien, rolet lub żaluzji w określonych porach dnia. Na przykład, intensywna wentylacja, tzw. przewiew świeżego powietrza, może odbywać się przed przyjazdem pierwszych pracowników. Latem, funkcja „wychładzania nocnego” wykorzystuje chłodne nocne i wczesnoporanne powietrze do naturalnego chłodzenia pomieszczeń i tym samym oszczędza koszty energii wykorzystywanej na chłodzenie.

Dodatkowo, dla każdego pomieszczenia można wybrać różne scenariusze lub różne poziomy energii, takie jak komfort, czuwanie, ekonomia (redukcja w nocy) lub ochrona budynku. Scenariusze można przełączać za pomocą programów czasowych, czujników obecności lub przycisków obsługi ręcznej. Dodatkowo można wybrać inne możliwe scenariusze z optymalnymi wartościami oświetlenia, wentylacji i ochrony przeciwsłonecznej, np. spotkania, prezentacje lub prace biurowe.

Komunikacja poprzez magistrale budynku lub radio

Dostępne są różne systemy magistrali (np. KNX lub BACnet), które umożliwiają niezawodną komunikację pomiędzy elementami wykonawczymi i czujnikami. Stosowane są również zdalne rozszerzenia systemu (w tym ZigBee, Z-Wave, EnOcean lub KNX-RF). Umożliwiają one wsteczną automatyzację budynków, bez konieczności stosowania skomplikowanego okablowania.

Charakterystyka systemu regulacji klimatu wewnętrznego

Wentylacja i regulacja klimatu wewnętrznego GEZE

Uzupełnieniem programu napędów okiennych i urządzeń do usuwania dymu i ciepła firmy GEZE jest system regulacji klimatu wewnętrznego GEZE zapewniający kontrolowane naturalne i energooszczędne przewietrzanie. Systemy urządzeń do usuwania dymu i ciepła można rozbudować o czujniki i sterowniki oraz zintegrować z systemami zarządzania budynkiem.

Poprzez moduł interfejsu IQ box KNX, GEZE umożliwia prostą integrację automatycznych napędów okiennych w środowiskach KNX – dla inteligentnej interakcji napędów okiennych i czujników. Inne systemy i napędy obsługujące KNX lub komponenty techniki budynku, jak np. systemy ochrony przeciwsłonecznej, systemy sterowania ogrzewaniem lub klimatyzacją, również można podłączyć do systemu regulacji klimatu wewnętrznego GEZE.

GEZE oferuje wiele możliwości w zakresie automatyzacji elementów klimatu wewnętrznego. Nasze w pełni automatyczne sterowanie jest dopasowane do projektu, niezwykle elastyczne i łatwe do rozbudowy.

Sven Kuntschmann, kierownik segmentu technologii okien

Dzięki modułowi interfejsu IO 420 wszystkie elementy systemu GEZE stają się „elementami sieci”. Systemy drzwi automatycznych, technologia wentylacji i urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła (RWA) oraz systemy bezpieczeństwa można zintegrować z nadrzędną technologią sterowania budynkiem poprzez BACnet w celu zautomatyzowania ich funkcji. W ten sposób GEZE wnosi swój wkład do inteligentnego budynku poprzez inteligentne usieciowienie budynku.

Ponieważ wymagania dotyczące regulacji klimatu wewnętrznego i zaawansowanego sterowania wentylacją są bardzo zróżnicowane, rozwiązania te są indywidualnie projektowane w zależności od budynku. Zespół ds. rozwiązań dla klientów GEZE chętnie służy pomocą przy tworzeniu koncepcji i planowaniu.

Oferta usług i produktów GEZE w zakresie regulacji klimatu wewnętrznego

 • Systemy napędowe do przewietrzania i wentylacji
 • Rozwiązania wentylacyjne: proste sterowanie otwieraniem/zamykaniem poszczególnych okien lub grup okien aż po kompleksowe sterowanie centralne
 • Komfortowe rozwiązania do automatycznej wentylacji w zależności od pogody, temperatury i jakości powietrza
 • Proste rozwiązania radiowe dla poszczególnych pomieszczeń, aż po komfortowe systemy sterowania pomieszczeniami/budynkami, sterowane za pomocą nowoczesnego ekranu dotykowego
 • Inteligentne centrale oddymiania do urządzeń do usuwania dymu i ciepła umożliwiają również realizację funkcji wentylacyjnych

Przejdź do modułu interfejsu IQ box KNX firmy GEZE

Przejdź do centrali zasilająco-sterującej MBZ 300 N24 firmy GEZE

Przejdź do uniwersalnego napędu łańcuchowego Slimchain firmy GEZE

Przykład systemu: sala gimnastyczna z urządzeniem do usuwania dymu i ciepła i regulacją klimatu wewnętrznego

Schemat regulacji klimatu wewnętrznego w hali sportowej

Schemat regulacji klimatu wewnętrznego w hali sportowej © Elsner Elektronik GmbH / GEZE GmbH

Przykładem jest budynek z różnymi pomieszczeniami: salą gimnastyczną, wejściem, pokojem technicznym, szatniami i prysznicami.

Wideo produktowe

Wyszukane rozwiązania z jednego źródła

Regulatory klimatu wewnętrznego GEZE są urządzeniami dostosowanymi do potrzeb klienta, składającymi się z połączonych systemów urządzeń do usuwania dymu i ciepła i wentylacji. Dzięki rozwiązaniom dla klientów firmy GEZE mogą Państwo korzystać z wyszukanych, indywidualnych rozwiązań, które oferują najlepsze bezpieczeństwo i wygodę. A to wszystko z jednego źródła. Państwa osoba kontaktowa odpowie na wszystkie pytania, od pierwszego pomysłu aż do uruchomienia.

 • Naturalna wentylacja automatyczna jest bardzo dobrze przyjmowana przez użytkowników końcowych, zwłaszcza jeśli mogą oni reagować ręcznie (np. za pomocą lokalnych przycisków wentylacyjnych).
 • Koncepcja wentylacji oparta na wentylacji naturalnej minimalizuje lub eliminuje konieczność planowania szybów wentylacyjnych w budynku. W porównaniu z wentylacją mechaniczną nie są konieczne dodatkowe otwory wentylacyjne w fasadzie, a tym samym nie wpływają na projekt architektoniczny fasady.
 • cicha praca (brak odgłosów wentylatora)
 • niższe koszty inwestycji, instalacji i konserwacji niż w przypadku systemów wentylacji mechanicznej
 • Przyjazne konsultacjom, niezawodne planowanie, skalowalność:
  dzięki kompaktowym modułom sterowników napędów można łatwo planować i skalować różne koncepcje wentylacji (indywidualne, grupowe, centralne sterowanie).

Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa

Oferujemy prosty montaż i uruchomienie, np. według schematu i opisu na poszczególnych sterownikach napędów. Ogranicza to źródła błędów i zapewnia szybkie podłączenie. Skalowalność sterowania pozwala na maksymalną elastyczność, a części zamienne można przechowywać w pojeździe serwisowym, ponieważ stosuje się tylko kilka typów sterowania.

Komfort i swoboda

GEZE jest Państwa partnerem na każdym etapie planowania. Od pierwszej konsultacji, poprzez montaż i serwis posprzedażowy. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy branżowej jesteśmy w stanie szybko polecić indywidualne rozwiązania dla danej nieruchomości, ponieważ są one w tym zakresie zazwyczaj bardzo podobne.

Systemy regulacji klimatu wewnętrznego GEZE gwarantują:


Komfort

 • możliwość automatycznej wentylacji i ręcznej interwencji
 • intuicyjne centralne sterowanie za pomocą nowoczesnego ekranu dotykowego lub po prostu za pomocą lokalnych przycisków (w zależności od rozwiązania)


Swoboda

 • „prawdziwie” świeże powietrze
 • ręczna interwencja za pomocą przycisku