Tematy

Świeże powietrze dzięki regulacji klimatu wewnętrznego

Współczesny człowiek spędza około dwóch trzecich swojego życia w domu. Jasnym jest, że jakość powietrza w pomieszczeniach ma wielki wpływ na nasze samopoczucie. W celu zapewnienia dobrej jakości powietrza i przyjemnego klimatu wewnętrznego przez cały czas, budynki są coraz częściej wyposażane w inteligentne systemy regulacji klimatu wewnętrznego – dla większego komfortu i lepszej efektywności energetycznej.

Dobry komfort powietrza i ciepła w pomieszczeniach

Ponieważ wszyscy postrzegamy nasze środowisko inaczej, nie ma jednej miary i definicji dobrego samopoczucia. Możliwe jest jednak stworzenie warunków, w których dobrze czuje się większość osób. Przy planowaniu budynków należy wziąć pod uwagę jakość powietrza i komfort termiczny, to znaczy: zawartość CO2, temperaturę, wilgotność i ruch powietrza w pomieszczeniu.

Technologia w tym zakresie jest już dobrze rozwinięta: klimat w pomieszczeniu można monitorować i optymalizować za pomocą czujników i indywidualnie dobieranych ustawień. Celem jest zarówno dobre samopoczucie użytkowników pomieszczenia, jak i minimalizacja zużycia energii. Tak więc dobre samopoczucie i oszczędność energii w zautomatyzowanej formie: kiedy pomieszczenie jest używane, komfort jego użytkowników decyduje o tym, w jaki sposób regulowany jest klimat; kiedy nie jest używane, na pierwszym miejscu znajduje się efektywność energetyczna. Kolejną zaletą jest ochrona materiału budowlanego i struktury budynku, ponieważ unika się uszkodzeń spowodowanych przenikaniem wody deszczowej lub pleśni spowodowanej nadmierną wilgocią.

Panele dotykowe umożliwiają obsługę za pomocą ekranu.

Panele dotykowe umożliwiają obsługę za pomocą ekranu. © GEZE GmbH

Sterowanie za pomocą czujników dla większego komfortu powietrza

Czujniki mierzą jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz promieniowanie słoneczne, opady, prędkość wiatru i temperaturę na zewnątrz. Ogrzewanie, schładzanie, ochrona przeciwsłoneczna i zautomatyzowane okna są następnie sterowane na podstawie danych z tych czujników. Stężenie CO2 jest najważniejszym wskaźnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach. Zawartość CO2 w powietrzu wewnątrz pomieszczeń wzrasta wraz z liczbą osób i czasem ich pobytu, a także intensywnością ich aktywności fizycznej. Im większa zawartość CO2 w pomieszczeniu, tym więcej świeżego powietrza potrzebuje regulator.

Regulatory pokojowe, często również z ekranami dotykowymi, służą jako jednostki obsługowe w poszczególnych pomieszczeniach. Stanowią one interfejs użytkownika do budynku, tzn. użytkownicy mogą sami wybierać temperaturę panującą w pomieszczeniu. Chłodzenie za pomocą systemu klimatyzacji i dopływ świeżego powietrza przez automatyczne okna są ze sobą koordynowane.

Regulacja klimatu wewnętrznego w sali gimnastycznej z naturalną wentylacją

Regulacja klimatu wewnętrznego w sali gimnastycznej z naturalną wentylacją

Możliwość wyboru wentylacji kontrolowanej czasowo i scenariuszy

Regulacja klimatu wewnętrznego umożliwia również sterowanie czasowe funkcjami komfortu, takimi jak automatyczne otwieranie i zamykanie okien, rolet lub żaluzji w określonych porach dnia. Na przykład, intensywna wentylacja, tzw. przewiew świeżego powietrza, może odbywać się przed przyjazdem pierwszych pracowników. Latem, funkcja „wychładzania nocnego” wykorzystuje chłodne nocne i wczesnoporanne powietrze do naturalnego chłodzenia pomieszczeń i tym samym oszczędza koszty energii wykorzystywanej na chłodzenie.

Dodatkowo, dla każdego pomieszczenia można wybrać różne scenariusze lub różne poziomy energii, takie jak komfort, czuwanie, ekonomia (redukcja w nocy) lub ochrona budynku. Scenariusze można przełączać za pomocą programów czasowych, czujników obecności lub przycisków obsługi ręcznej. Dodatkowo można wybrać inne możliwe scenariusze z optymalnymi wartościami oświetlenia, wentylacji i ochrony przeciwsłonecznej, np. spotkania, prezentacje lub prace biurowe.

Komunikacja poprzez magistrale budynku lub radio

Dostępne są różne systemy magistrali (np. KNX lub BACnet), które umożliwiają niezawodną komunikację pomiędzy elementami wykonawczymi i czujnikami. Stosowane są również zdalne rozszerzenia systemu (w tym ZigBee, Z-Wave, EnOcean lub KNX-RF). Umożliwiają one wsteczną automatyzację budynków, bez konieczności stosowania skomplikowanego okablowania.

Charakterystyka systemu regulacji klimatu wewnętrznego

Wentylacja i regulacja klimatu wewnętrznego GEZE

Uzupełnieniem programu napędów okiennych i urządzeń do usuwania dymu i ciepła firmy GEZE jest system regulacji klimatu wewnętrznego GEZE zapewniający kontrolowane naturalne i energooszczędne przewietrzanie. Systemy urządzeń do usuwania dymu i ciepła można rozbudować o czujniki i sterowniki oraz zintegrować z systemami zarządzania budynkiem.

Poprzez moduł interfejsu IQ box KNX, GEZE umożliwia prostą integrację automatycznych napędów okiennych w środowiskach KNX – dla inteligentnej interakcji napędów okiennych i czujników. Inne systemy i napędy obsługujące KNX lub komponenty techniki budynku, jak np. systemy ochrony przeciwsłonecznej, systemy sterowania ogrzewaniem lub klimatyzacją, również można podłączyć do systemu regulacji klimatu wewnętrznego GEZE.

GEZE oferuje wiele możliwości w zakresie automatyzacji elementów klimatu wewnętrznego. Nasze w pełni automatyczne sterowanie jest dopasowane do projektu, niezwykle elastyczne i łatwe do rozbudowy.

Sven Kuntschmann, kierownik segmentu technologii okien

Dzięki modułowi interfejsu IO 420 wszystkie elementy systemu GEZE stają się „elementami sieci”. Systemy drzwi automatycznych, technologia wentylacji i urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła (RWA) oraz systemy bezpieczeństwa można zintegrować z nadrzędną technologią sterowania budynkiem poprzez BACnet w celu zautomatyzowania ich funkcji. W ten sposób GEZE wnosi swój wkład do inteligentnego budynku poprzez inteligentne usieciowienie budynku.

Ponieważ wymagania dotyczące regulacji klimatu wewnętrznego i zaawansowanego sterowania wentylacją są bardzo zróżnicowane, rozwiązania te są indywidualnie projektowane w zależności od budynku. Zespół ds. rozwiązań dla klientów GEZE chętnie służy pomocą przy tworzeniu koncepcji i planowaniu.

Oferta usług i produktów GEZE w zakresie regulacji klimatu wewnętrznego

 • Systemy napędowe do przewietrzania i wentylacji
 • Rozwiązania wentylacyjne: proste sterowanie otwieraniem/zamykaniem poszczególnych okien lub grup okien aż po kompleksowe sterowanie centralne
 • Komfortowe rozwiązania do automatycznej wentylacji w zależności od pogody, temperatury i jakości powietrza
 • Proste rozwiązania radiowe dla poszczególnych pomieszczeń, aż po komfortowe systemy sterowania pomieszczeniami/budynkami, sterowane za pomocą nowoczesnego ekranu dotykowego
 • Inteligentne centrale oddymiania do urządzeń do usuwania dymu i ciepła umożliwiają również realizację funkcji wentylacyjnych

Przejdź do modułu interfejsu IQ box KNX firmy GEZE

Przejdź do centrali zasilająco-sterującej MBZ 300 N24 firmy GEZE

Przejdź do uniwersalnego napędu łańcuchowego Slimchain firmy GEZE

Przykład systemu: sala gimnastyczna z urządzeniem do usuwania dymu i ciepła i regulacją klimatu wewnętrznego

Schemat regulacji klimatu wewnętrznego w hali sportowej

Schemat regulacji klimatu wewnętrznego w hali sportowej © Elsner Elektronik GmbH / GEZE GmbH

Przykładem jest budynek z różnymi pomieszczeniami: salą gimnastyczną, wejściem, pokojem technicznym, szatniami i prysznicami.

Wideo produktowe

Wyszukane rozwiązania z jednego źródła

Regulatory klimatu wewnętrznego GEZE są urządzeniami dostosowanymi do potrzeb klienta, składającymi się z połączonych systemów urządzeń do usuwania dymu i ciepła i wentylacji. Dzięki rozwiązaniom dla klientów firmy GEZE mogą Państwo korzystać z wyszukanych, indywidualnych rozwiązań, które oferują najlepsze bezpieczeństwo i wygodę. A to wszystko z jednego źródła. Państwa osoba kontaktowa odpowie na wszystkie pytania, od pierwszego pomysłu aż do uruchomienia.

 • Naturalna wentylacja automatyczna jest bardzo dobrze przyjmowana przez użytkowników końcowych, zwłaszcza jeśli mogą oni reagować ręcznie (np. za pomocą lokalnych przycisków wentylacyjnych).
 • Koncepcja wentylacji oparta na wentylacji naturalnej minimalizuje lub eliminuje konieczność planowania szybów wentylacyjnych w budynku. W porównaniu z wentylacją mechaniczną nie są konieczne dodatkowe otwory wentylacyjne w fasadzie, a tym samym nie wpływają na projekt architektoniczny fasady.
 • cicha praca (brak odgłosów wentylatora)
 • niższe koszty inwestycji, instalacji i konserwacji niż w przypadku systemów wentylacji mechanicznej
 • Przyjazne konsultacjom, niezawodne planowanie, skalowalność:
  dzięki kompaktowym modułom sterowników napędów można łatwo planować i skalować różne koncepcje wentylacji (indywidualne, grupowe, centralne sterowanie).

Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa

Oferujemy prosty montaż i uruchomienie, np. według schematu i opisu na poszczególnych sterownikach napędów. Ogranicza to źródła błędów i zapewnia szybkie podłączenie. Skalowalność sterowania pozwala na maksymalną elastyczność, a części zamienne można przechowywać w pojeździe serwisowym, ponieważ stosuje się tylko kilka typów sterowania.

Komfort i swoboda

GEZE jest Państwa partnerem na każdym etapie planowania. Od pierwszej konsultacji, poprzez montaż i serwis posprzedażowy. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy branżowej jesteśmy w stanie szybko polecić indywidualne rozwiązania dla danej nieruchomości, ponieważ są one w tym zakresie zazwyczaj bardzo podobne.

Systemy regulacji klimatu wewnętrznego GEZE gwarantują:


Komfort

 • możliwość automatycznej wentylacji i ręcznej interwencji
 • intuicyjne centralne sterowanie za pomocą nowoczesnego ekranu dotykowego lub po prostu za pomocą lokalnych przycisków (w zależności od rozwiązania)


Swoboda

 • „prawdziwie” świeże powietrze
 • ręczna interwencja za pomocą przycisku