Tematy

Systemy zabezpieczeń okien – dyskretni i niezawodni „ochroniarze”

Czy wiesz, że ryzyko wypadku w domu jest większe niż w ruchu drogowym? Tak mówią najnowsze dane z biur statystycznych. W domu zagrożenia są wszędzie. Problemem mogą być nawet okna. Ale problem ten można rozwiązać dzięki niezawodnej ochronie.

Strefy zagrożenia wokół okna

1. Obszar zagrożenia między boczną krawędzią zamykającą a przeciwległą krawędzią zamykającą/ścianą, 2. Zagrożenie kolizją, 3. Zagrożenie kolizją, 4. Zagrożenie zgnieceniem, 5. Zagrożenie zgnieceniem, 6. Obszar zagrożenia między główną krawędzią zamykającą a przeciwległą krawędzią zamykającą

Strefy zagrożenia z oknami automatycznymi © GEZE GmbH

Okna są popularnymi punktami wejścia dla włamywaczy. Termin „zabezpieczenie okna” jest zatem rozumiany jako mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą. Ma ono na celu utrudnienie lub uniemożliwienie włamania z zewnątrz. Ale ludzie często zapominają: okna stwarzają też inne zagrożenia. Mogą one na przykład otworzyć się przy silnym wietrze lub opadać podczas czyszczenia, powodując tym samym obrażenia. A co się stanie, jeśli ktoś wychyli się przez okno, a ono automatycznie zacznie się zamykać? A jeśli dziecko położy palec na krawędzi zamykającej? „Systemy zabezpieczeń okien” zostały zaprojektowane w celu ochrony przed takimi poważnymi obrażeniami.

Potencjalne zagrożenia ze strony okien automatycznych

 • Automatyczne otwieranie lub zamykanie może zakleszczyć/zgnieść kończyny lub spowodować uderzenie
 • Awaria elementu, np. opadające/spadające skrzydło okienne

Środki ochronne dla okien

Okna z napędem mechanicznym wymagają specjalnych środków ochronnych.

Okna z napędem mechanicznym wymagają specjalnych środków ochronnych.

Często zaleca się stosowanie elementów zabezpieczających w oknach automatycznych z systemem napędowym. Muszą one rozpoznawać sytuacje, w których na drodze otwierania lub zamykania znajduje się jakaś osoba lub przedmiot, a następnie zatrzymać ruch. W przypadku awarii należy zapobiec otwarciu lub opadnięciu okna. Osiąga się to dzięki mechanicznym zabezpieczeniom – w przypadku okien otwieranych do wewnątrz można to zrobić za pomocą nożyc zabezpieczających do mycia lub zwykłych nożyc zabezpieczających.

Ustawa o bezpieczeństwie produktów (Product Safety Act), wytyczne i normy

Zabezpieczenie okien dotyczy zarówno okien obsługiwanych ręcznie, jak i elektrycznie.

Zabezpieczenie okien dotyczy zarówno okien obsługiwanych ręcznie, jak i elektrycznie.

Elektrycznie sterowane lub zautomatyzowane okna są maszynami zdefiniowanymi w Europejskiej Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE. W Unii Europejskiej obejmuje ona znormalizowany poziom ochrony maszyn w celu zapobiegania wypadkom. Celem jest „zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, w szczególności pracowników i użytkowników, a także, w razie potrzeby, zwierząt domowych i przedmiotów, w szczególności w odniesieniu do obsługi maszyn”. Dyrektywę maszynową wdraża się w Niemczech poprzez Ustawę o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) oraz Rozporządzenie maszynowe (9. ProdSV), które jest na niej oparte.

Normy produktowe dla okien

Dodatkowe zabezpieczenia chroniące użytkowników okien i drzwi przed zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej obsługi, użytkowania lub awarii systemu są objęte normą EN 14351-1 dotyczącą okien. Nożyce zabezpieczające do mycia okien lub zwykłe nożyce zabezpieczające, ustalacze lub ograniczniki otwarcia to elementy mechaniczne, które pozwalają zapobiegać wypadkom i niebezpieczeństwom.

Okna z napędem mechanicznym wchodzą również w zakres normy produktowej EN 14351-1. Norma EN 60335-2-103 odnosi się do bezpieczeństwa użytkowania napędów elektrycznych.

Ocena ryzyka i ustalanie klasy ochrony

Podczas projektowania budynku należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić potencjał ryzyka okna z napędem silnikowym oraz wdrożyć odpowiednie środki zabezpieczające w reakcjach. Monter okna przeprowadza ocenę zgodnie z dyrektywą maszynową i na podstawie poniższych warunków:

 • Sytuacja montażowa
  Okna, w których dolna krawędź skrzydła znajduje się na wysokości co najmniej 2,5 m nad podłogą lub które posiadają ościeże, nie wymagają dalszej ochrony. Okna swobodnie dostępne, w których dolna krawędź skrzydła ma prześwit mniejszy niż 2,5 m od podłogi, są bardziej zagrożone i należy przeprowadzić analizę ryzyka.
 • Rodzaj przeznaczenia pomieszczenia
  Biura, pomieszczenia mieszkalne, przedszkola, szkoły lub szpitale są oceniane w inny sposób. W końcu dzieci wymagające ochrony są znacznie mniej świadome zagrożeń niż grupa użytkowników w pełni znająca dane urządzenie.
 • Sterowanie/obsługa
  Zautomatyzowane i centralnie sterowane okno, np. poprzez sterowniki wiatrowo-deszczowe lub system zarządzania budynkiem, uważa się za bardziej niebezpieczne w porównaniu z oknem obsługiwanym ręcznie z przełącznikiem kluczykowym i kontaktem wzrokowym z oknem.

W wyniku oceny instalatora uzyskuje się wymaganą klasę ochrony i odpowiednie środki do wdrożenia:

 • Klasa ochrony 0: brak środków
 • Klasa ochrony 1: brak ostrzeżeń
 • Klasa ochrony 2: np. sygnały
 • Klasa ochrony 3: np. kluczowa obsługa
 • Klasa ochrony 4: np. kurtyny świetlne

Systemy zabezpieczeń okien GEZE

GEZE używa terminu „system zabezpieczeń okien” w odniesieniu do rozwiązań specjalnych, które wspierają bezpieczeństwo użytkowników i chronią ludzi przed zagrożeniami płynącymi z okien automatycznych.

W przypadku okien sterowanych automatycznie pomocne są np. rozwiązania czujników GEZE. Komponenty te niezawodnie chronią przed zagrożeniami ze strony krawędzi zamykających i ścinających. Przy stosowaniu napędów do obsługi okien uchylnych (otwieranie/zamykanie) istnieje potencjalne ryzyko opadnięcia skrzydła. Dlatego też GEZE nakazuje stosowanie „nożyc zabezpieczających GEZE” – oddzielnych, czyli niepodłączonych do napędu. Nożyce zabezpieczające GEZE zapewniają stałe, niezależne od napędu połączenie pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem. Tylko w przypadku zastosowania nożyc zabezpieczających GEZE (typ 35 lub typ 60) elektryczne okno uchylne jest zabezpieczone przed opadnięciem. W przypadku braku nożyc zabezpieczających nie wolno uruchamiać okna uchylnego.

Opadające skrzydła mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i kończyn osób znajdujących się w pobliżu. Dlatego przy stosowaniu napędów GEZE do okien uchylnych obowiązkowe jest stosowanie nożyc zabezpieczających GEZE. Zabezpieczają one okno w przypadku awarii elementu, np. pęknięcia łańcucha napędu lub dodatkowo pęknięcia zawiasu okna.

Przejdź do systemów zabezpieczających okien GEZE

Zabezpieczenie okien GEZE za pomocą nożyc zabezpieczających

Nożyce zabezpieczające zapobiegają niekontrolowanemu opadaniu dużych i ciężkich skrzydeł okiennych w pozycji uchylnej w przypadku nieoczekiwanej awarii. Nożyce zabezpieczające uruchamiają się w celu przejęcia obciążenia tylko w przypadku awarii napędu.

Systemy zabezpieczające GEZE do okien automatycznych

System zabezpieczenia okien GEZE z czujnikami

Bezpieczeństwo okien dzięki czujnikowi laserowemu

Bezpieczeństwo okien dzięki czujnikowi laserowemu

Okna automatyczne mogą być praktycznie sterowane przez sterowniki wiatrowo-deszczowe lub system zarządzania budynkiem bez kontaktu wzrokowego. Automatyczna obsługa oznacza jednak, że istnieje ryzyko zranienia osób na krawędziach okien. Okna te można zabezpieczyć za pomocą czujników w określonych sytuacjach montażowych oraz w zależności od typu okna i warunków konstrukcyjnych. Czujniki – kurtyny świetlne lub skanery laserowe – umożliwiają ochronę pojedynczych lub kilku okien na dużą skalę. Jeśli okna są obsługiwane automatycznie, wyłącznik bezpieczeństwa niezawodnie wyłącza napęd. Różne rozwiązania w zakresie czujników można w dyskretny sposób zintegrować z fasadami, sufitami lub elementami ościeżnicy.

Asortyment GEZE obejmuje bezdotykowe zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem dla różnych typów okien, zarówno otwieranych do wewnątrz, jak i na zewnątrz. W zależności od rodzaju okna i pozycji montażowej, dane okno można zabezpieczyć odpowiednim czujnikiem – za pomocą aktywnej kurtyny podczerwieni lub skanera laserowego. Za pomocą różnych czujników można zabezpieczyć pojedyncze krawędzie zamykające lub całe sekcje fasady.

Poniżej przedstawiono przykładowe warianty zabezpieczenia z aktywną kurtyną podczerwieni GEZE GC 339 i skanerem laserowym GEZE LZR_I100.

Wsparcie dedykowane dla projektu od samego początku

GEZE udziela wsparcia przy projektowaniu zautomatyzowanych okien i oferuje kompleksową pomoc – już przy planowaniu projektu technicznego i analizie ryzyka. Optymalne rozwiązania funkcjonalne i ekonomiczne są zawsze zgodne z warunkami specyficznymi dla danego projektu.

Zalety zabezpieczeń okien:

 • Niezawodna ochrona przed zagrożeniami ze strony krawędzi zamykających i ścinających na oknach automatycznych. Uzyskuje się wysoki standard bezpieczeństwa, który na przykład zapobiega niewykrytym awariom lub manipulacjom przy czujnikach.
 • System bezdotykowy: dzięki zastosowaniu czujników bezdotykowych automatycznie cofa się po otrzymaniu sygnału z czujników, zapobiegając w ten sposób kolizji z ludźmi.
 • Nierzucający się w oczy wygląd: czujniki i nożyce zabezpieczające można zintegrować z oknem tak, aby nie zakłócać jego wyglądu.

Indywidualne rozwiązania, prosta instalacja i szkolenia

Monterzy muszą podjąć odpowiednie środki w celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń podczas instalacji okien z napędem mechanicznym.

 • Pakiety dostosowane do potrzeb klienta: dzięki elastyczności oferowanej przy wyborze komponentów, można tworzyć pakiety o wysokim stopniu dostosowania do potrzeb klienta, które będą idealnym rozwiązaniem dla każdej potrzeby.
 • Prosta instalacja: elementy ochronne są dostarczane w kompaktowej obudowie, okablowane na gotowo. Instalacja wymaga jedynie podłączenia napędu okiennego, napięcia zasilającego i czujników.
 • Wszystko z jednego źródła: cały system jest dostępny z jednego źródła. Monterzy i/lub dystrybutorzy dysponują jednym punktem kontaktowym dla wszystkich komponentów systemu.

Instalacje GEZE spełniają wszystkie aspekty bezpieczeństwa

Użytkownicy mają pewność, że instalacje GEZE spełniają wszystkie aspekty bezpieczeństwa.

Ponadto GEZE oferuje swoim klientom wszystko z jednego źródła: napędy okienne, czujniki, nożyce, montaż i serwis posprzedażowy.

GEZE pomoże również w przypadku dodatkowych wymagań dotyczących okien, takich jak urządzenia do usuwania dymu i ciepła, sieć okien i drzwi itp.