Tematy

Systemy zabezpieczenia okien – projektowanie bezpiecznych okien z napędem mechanicznym

Czy wiesz, że ryzyko wypadku w domu jest większe niż w ruchu drogowym? Tak mówią najnowsze dane z biur statystycznych. Jednak wiele zagrożeń można ograniczyć. Na przykład można zaprojektować bezpieczne automatyczne okna z wykorzystaniem systemów zabezpieczeń zgodnych z obowiązującymi klasami ochrony, takich jak ochrona przed zakleszczeniem, nożyce zabezpieczające, czujniki i moduły bezpieczeństwa.

Identyfikacja stref zagrożenia wokół okna – zwiększenie bezpieczeństwa okna

Strefy zagrożenia z oknami automatycznymi

Strefy zagrożenia z oknami automatycznymi

Okna są popularnymi punktami wejścia dla włamywaczy. Termin „bezpieczeństwo okna” jest zatem rozumiany jako mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą. Szprosy, zamknięcia okien i zamki z blokadą klamki zostały zaprojektowane w celu utrudnienia lub uniemożliwienia włamania z zewnątrz. Ale ludziom często zdarza się zapomnieć: Okna wymagają więcej środków bezpieczeństwa niż sama tylko ochrona antywłamaniowa. Skrzydła okien mogą na przykład otworzyć się przy silnym wietrze lub opaść podczas czyszczenia, powodując tym samym obrażenia. A co się stanie, jeśli ktoś wychyli się przez okno, gdy tryb automatycznego zamykania jest aktywny? Lub jeśli dziecko położy palce na krawędzi zamykającej? „Systemy zabezpieczenia okien” zostały zaprojektowane w celu ochrony przed takimi poważnymi obrażeniami.

Potencjał zagrożenia ze strony okien automatycznych

 • Automatyczne otwieranie lub zamykanie może zakleszczyć/zgnieść kończyny lub spowodować uderzenie
 • Awaria elementu, np. opadające/spadające skrzydło okienne

Środki zabezpieczające dla zwiększenia bezpieczeństwa okien

Okna z napędem mechanicznym wymagają specjalnych środków ochronnych.

Okna z napędem mechanicznym wymagają specjalnych środków ochronnych.

Często zaleca się stosowanie elementów zabezpieczających w oknach automatycznych z systemem napędowym. Systemy zabezpieczenia okien muszą rozpoznawać sytuacje, w których na drodze otwierania lub zamykania znajduje się jakaś osoba lub przedmiot, a następnie zatrzymać ruch. W przypadku awarii należy również uniemożliwić otwarcie lub opadnięcie okna. Osiąga się to dzięki mechanicznym zabezpieczeniom – w przypadku okien uchylnych górą otwieranych do wewnątrz można to zrobić za pomocą nożyc zabezpieczających do mycia lub nożyc zabezpieczających.

Ustawa o bezpieczeństwie produktów (Product Safety Act), wytyczne i normy dot. zabezpieczeń okien

Bezpieczeństwo okien dotyczy zarówno okien obsługiwanych ręcznie, jak i elektrycznie.

Bezpieczeństwo okien dotyczy zarówno okien obsługiwanych ręcznie, jak i elektrycznie.

Ewentualne strefy niebezpieczne na oknach należy naprawić.

Ewentualne strefy niebezpieczne na oknach należy naprawić.

Okna z napędem mechanicznym lub zautomatyzowane są maszynami zdefiniowanymi w Europejskiej Dyrektywie Maszynowej MRL 2006/42/WE. W Unii Europejskiej obejmuje ona znormalizowany poziom ochrony maszyn w celu zapobiegania wypadkom. Celem jest „zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, w szczególności pracowników i użytkowników, a także, w razie potrzeby, zwierząt domowych i przedmiotów, w szczególności w odniesieniu do obsługi maszyn”. Dyrektywę maszynową wdraża się w Niemczech poprzez Ustawę o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) oraz Rozporządzenie maszynowe (9. ProdSV), które jest na niej oparte.

Normy produktowe dla okien

Dodatkowe zabezpieczenia chroniące użytkowników okien i drzwi przed zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowej obsługi, użytkowania lub awarii systemu są objęte normą EN 14351-1 dotyczącą okien. Nożyce zabezpieczające do mycia okna lub nożyce zabezpieczające, układy ryglujące lub ograniczniki otwarcia to elementy mechaniczne, które pozwalają zapobiegać wypadkom i niebezpieczeństwom.

Okna z napędem mechanicznym wchodzą również w zakres stosowania normy produktowej EN 14351-1. Norma EN 60335-2-103 odnosi się do bezpieczeństwa użytkowania napędów elektrycznych liniowych.

Ocena ryzyka i ustalanie klasy ochrony dla okien z napędem mechanicznym

Podczas planowania budynku należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby określić potencjał zagrożenia okna z napędem silnikowym oraz wdrożyć odpowiednie środki zabezpieczające w reakcjach. Monter okna przeprowadza ocenę zgodnie z dyrektywą maszynową i na podstawie poniższych:

 • Sytuacja montażowa
  Automatyczne okna, w których dolna krawędź skrzydła znajduje się na wysokości co najmniej 2,5 m nad podłogą lub które mają ościeże, nie wymagają innych zabezpieczeń. Okna swobodnie dostępne, w których dolna krawędź skrzydła ma wymiar szczeliny mniejszy niż 2,5 m od podłogi, są bardziej zagrożone i należy przeprowadzić analizę ryzyka.
 • Rodzaj przeznaczenia pomieszczenia
  Biurowce, pomieszczenia mieszkalne, przedszkola, szkoły lub szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej są oceniane w inny sposób. Przyjmuje się, że osoby wymagające ochrony, które korzystają z pomieszczenia, na przykład dzieci w placówkach oświatowych, są mniej świadome ryzyka niż grupa użytkowników, która jest w pełni zaznajomiona z obsługą wyposażenia okien.
 • Sterowanie/obsługa
  Zautomatyzowane i centralnie sterowane okno, np. poprzez sterowanie deszczowo-wiatrowe lub system zarządzania budynkiem, uważa się za bardziej niebezpieczne w porównaniu z oknem obsługiwanym ręcznie z przełącznikiem kluczykowym i kontaktem wzrokowym z oknem.

Wyniki oceny wykonanej przez instalatora określają klasę ochrony danego okna i odpowiednie środki wymagające wdrożenia:

 • Klasa ochrony 0: brak środków
 • Klasa ochrony 1: ostrzeżenia
 • Klasa ochrony 2: np sygnały
 • Klasa ochrony 3: np. tryb samopowrotu
 • Klasa ochrony 4: np. czujniki, takie jak kurtyny świetlne

Systemy zabezpieczenia okien od GEZE

Okna z napędem mechanicznym uznawane są za maszyny.

Okna z napędem mechanicznym uznawane są za maszyny.

Systemy zabezpieczenia okien GEZE to rozwiązania specjalne, które wspierają bezpieczeństwo użytkowników i chronią ludzi przed zagrożeniami związanymi z oknami automatycznymi.

Ochrona przed zakleszczeniem dla okien z napędem mechanicznym

Na przykład rozwiązania czujników GEZE pomagają zapewnić bezpieczeństwo okien sterowanych automatycznie zgodnie z klasami ochrony i normami DIN. Komponenty te niezawodnie chronią przed niebezpieczeństwami ze strony krawędzi zamykających i ścinających oraz zapewniają, że systemy okienne są bezpieczne dla wszystkich użytkowników budynku w codziennej eksploatacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku budynków, takich jak szkoły, przedszkola i szpitale, a także obiektów, które są dostępne dla wszystkich osób, takich jak miejsca spotkań czy obiekty handlowe. Tutaj szczególnie należy dopilnować, aby nieprawidłowe użytkowanie okien lub niedbała obsługa nie skutkowały obrażeniami.

Bezpieczeństwo okien uchylnych górą

Przy zastosowaniu napędów do sterowania okien uchylnych górą (otwieranie/zamykanie) istnieje potencjalne niebezpieczeństwo związane z upadkiem skrzydła okiennego. Z tego względu GEZE wymaga obowiązkowego zastosowania odrębnych nożyc zabezpieczających GEZE, które nie są podłączone do napędu. Nożyce zabezpieczające GEZE zapewniają utrzymanie stałego, niezależnego od napędu połączenia pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem. Okno uchylne górą z napędem mechanicznym jest zabezpieczone przed upadkiem wyłącznie, gdy zastosowane są nożyce zabezpieczające GEZE (typu 35 lub 60). Zabrania się obsługi okna uchylnego górą w razie braku nożyc zabezpieczających.

Opadające skrzydła okien mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia i kończyn osób znajdujących się w pobliżu. Z tego względu używanie nożyc zabezpieczających GEZE jest obowiązkowe w przypadku zastosowania napędów GEZE w oknach uchylnych górą. Zabezpieczają one także okno w razie awarii, jak na przykład zerwania się łańcucha napędu lub pęknięcia zawiasu okiennego.

Przejdź do systemów zabezpieczenia okien GEZE

Systemy zabezpieczenia okien GEZE za pomocą nożyc zabezpieczających

Nożyce zabezpieczające zapobiegają niekontrolowanemu opadaniu dużych i ciężkich skrzydeł okiennych w pozycji uchylnej w przypadku nieoczekiwanej awarii. Nożyce zabezpieczające uruchamiają się w celu przejęcia obciążenia tylko w przypadku awarii napędu.

Systemy zabezpieczenia okien GEZE do okien automatycznych

System zabezpieczenia okien GEZE z czujnikami

Bezpieczeństwo okien dzięki czujnikowi laserowemu

Bezpieczeństwo okien dzięki czujnikowi laserowemu © GEZE GmbH

Okna automatyczne mogą być praktycznie sterowane przez sterowanie deszczowo-wiatrowe lub system zarządzania budynkiem bez kontaktu wzrokowego. Automatyczna obsługa oznacza jednak, że istnieje ryzyko zranienia osób na krawędziach okien. Okna te można zabezpieczyć za pomocą czujników w określonych sytuacjach montażowych oraz w zależności od typu okna i warunków konstrukcyjnych. Czujniki – kurtyny świetlne lub czujniki laserowe – umożliwiają zabezpieczenie pojedynczych lub kilku okien na dużą skalę.  Jeśli okna są obsługiwane automatycznie, urządzenie zabezpieczające niezawodnie wyłącza napęd. Różne rozwiązania w zakresie czujników można w dyskretny sposób zintegrować z fasadami, sufitami lub elementami ościeżnicy.

Asortyment GEZE obejmuje bezdotykową ochronę przed zakleszczeniem dla różnych typów okien, zarówno otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz. W zależności od rodzaju okna i pozycji montażowej, dane okno można zabezpieczyć odpowiednim czujnikiem – za pomocą aktywnej kurtyny podczerwieni lub czujnika laserowego. Za pomocą różnych czujników w powiązaniu z modułami bezpieczeństwa można zabezpieczyć pojedyncze krawędzie zamykające lub całe sekcje fasady.

Poniżej przedstawiono przykładowe warianty zabezpieczenia z aktywną kurtyną świetlną podczerwieni GC 339+ i czujnikiem laserowym GEZE LZR_I100.

Profesjonalne projektowanie okien: Wsparcie dopasowane do obiektu od pierwszego etapu

GEZE udziela wsparcia przy projektowaniu zautomatyzowanych okien i oferuje kompleksową pomoc – już przy planowaniu projektu technicznego i analizie ryzyka. Optymalne funkcjonalne i ekonomiczne rozwiązania bezpieczeństwa okien są zawsze zgodne z warunkami panującymi w obiekcie.

Zalety systemów zabezpieczenia okien:

 • Niezawodna ochrona przed zagrożeniami ze strony krawędzi zamykających i ścinających na oknach automatycznych. Uzyskuje się wysoki standard bezpieczeństwa, który na przykład zapobiega niewykrytym awariom lub manipulacjom przy czujnikach.
 • Systemy bezdotykowe: dzięki zastosowaniu czujników bezdotykowych okno automatycznie cofa się po otrzymaniu sygnału z czujników, zapobiegając w ten sposób kolizji z ludźmi.
 • Nierzucający się w oczy wygląd: czujniki i nożyce zabezpieczające można zintegrować z oknem tak, aby nie zakłócać jego estetyki.

Infolinia dla architektów

Nasi doradcy obiektowi są dostępni na infolinii GEZE dla architektów (od poniedziałku do czwartku: 09:00 do 16:00 / piątek: 09:00 do 15:00) i chętnie przedstawią szczegółowe informacje oraz porady w sprawie naszych produktów i ich zastosowań. Zadzwoń pod numer +49 (0)7152/203-112.

Indywidualne rozwiązania, prosta instalacja i szkolenia

Monterzy muszą podjąć odpowiednie środki w celu zminimalizowania potencjału zagrożenia podczas instalacji okien z napędem mechanicznym.

 • Pakiety dostosowane do potrzeb klienta: dzięki elastyczności oferowanej przy wyborze komponentów, można tworzyć pakiety o wysokim stopniu dostosowania do potrzeb klienta, które będą idealnym rozwiązaniem dla każdej potrzeby.
 • Prosta instalacja: Elementy ochronne są dostarczane w kompaktowej obudowie, okablowane na gotowo. Instalacja wymaga jedynie podłączenia napędu okiennego, napięcia zasilającego i czujników.
 • Wszystko z jednej ręki: Cały system jest dostępny z jednej ręki. Producenci i/lub dystrybutorzy dysponują jednym punktem kontaktowym dla wszystkich elementów systemu.

Instalacje GEZE spełniają wszystkie aspekty bezpieczeństwa

Użytkownicy mają pewność, że instalacje GEZE spełniają wszystkie aspekty bezpieczeństwa.

Ponadto GEZE oferuje swoim klientom wszystko z jednej ręki: napędy okienne, czujniki, nożyce, montaż i serwis posprzedażowy.

GEZE pomoże również w przypadku dodatkowych wymagań dotyczących okien, takich jak urządzenia do usuwania dymu i ciepła, połączenie sieciowe okien i drzwi itp.