Tematy

Zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej – bezpieczeństwo, które ratuje życie i chroni mienie

Zawsze otwarte, ale bezpiecznie zamknięte – wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych i ratunkowych są rozległe i początkowo wydają się sprzeczne. Muszą one ratować życie w razie niebezpieczeństwa i na co dzień uniemożliwiać dostęp osobom nieupoważnionym. Inteligentne rozwiązania w zakresie systemów dróg ewakuacyjnych są idealnym rozwiązaniem dla tej oczywistej sprzeczności.

Drogi ewakuacyjne dla bezpieczeństwa osobistego

Osoby często korzystające z transportu lotniczego znają to na pamięć. Przed każdym lotem personel pokładowy wskazuje dwa pasy świetlne na podłodze kabiny, które oznaczają drogę do wyjść awaryjnych. Plany ucieczki i ewakuacji w budynkach wymagają natomiast aktywnego podejścia.

Zazwyczaj w budynkach czujemy się bezpiecznie. Nagłe nieprzewidziane zdarzenie, takie jak głośny huk w centrum handlowym, zaskakuje praktycznie wszystkich, powodując niekontrolowaną masową panikę. To właśnie takie nagłe zdarzenia stanowią szczególne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Bezpieczne miejsce bardzo szybko staje się obszarem zagrażającym życiu, który musi zostać jak najszybciej ewakuowany.

Ucieczka jako reakcja człowieka na poważne zagrożenie

Ludzie reagują na niebezpieczeństwo na wiele różnych sposobów. Niewiele osób zachowuje spokój i opanowanie; większość wpada w panikę i zachowuje się irracjonalnie. Ale ogólnie rzecz biorąc, wszyscy mamy jedną wspólną cechę: chęć ucieczki z niebezpiecznej sytuacji. Ucieczka jest naturalną reakcją.

Stojąc w obliczu poważnego zagrożenia w budynku, osoby w nim uwięzione napotykają na strukturalne i przestrzenne realia: ściany, schody i zabezpieczenia nagle stają się przeszkodami, które utrudniają szybkie opuszczenie budynku. Ludzie znajdujący się w stanie strachu lub paniki mogą również stracić poczucie kierunku, a tym samym zwiększyć ryzyko dla swojego życia.

Drogi ewakuacyjne ratują życie

Wyjścia awaryjne otwierają się po naciśnięciu przycisku.

Wyjścia awaryjne otwierają się po naciśnięciu przycisku. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Drogi ewakuacyjne i ratunkowe mogą uratować życie w niebezpiecznych sytuacjach. W sytuacji zagrożenia, jasno określone drogi komunikacyjne wyprowadzają ludzi z budynku lub do bezpiecznego obszaru tak szybko, jak to możliwe, przez wyjścia awaryjne lub drzwi antypaniczne. Jednocześnie pozwalają one straży pożarnej lub ratownikowi medycznemu na podjęcie szybkiej akcji ratunkowej z zewnątrz.

W celu zagwarantowania bezpiecznego wyjścia przez drogi ewakuacyjne i ratunkowe obowiązują specjalne przepisy prawne i budowlane. W Niemczech są one określone w Przepisach Technicznych dotyczących miejsc pracy. Przepisy te gwarantują zachowanie najwyższego priorytetu bezpieczeństwa na drodze ewakuacyjnej (lub bezpieczeństwa na drodze ratunkowej). Ponadto przy projektowaniu dróg ewakuacyjnych i wyjść ewakuacyjnych w Niemczech należy uwzględnić specyficzne dla danego kraju związkowego przepisy budowlane.

Zgodnie z Przepisami Technicznymi dotyczącymi miejsc pracy, droga ewakuacyjna i ratunkowa gwarantuje bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy spełnione są określone wytyczne.

Wytyczne dotyczące dróg ewakuacyjnych i ratunkowych

  • Układ i wymiary dróg ewakuacyjnych
  • Projektowanie konstrukcyjne i techniczne dróg ewakuacyjnych
  • Identyfikacja dróg ewakuacyjnych
  • Oświetlenie bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych
  • Tworzenie planów dróg ewakuacyjnych i ratunkowych

Wyjścia ewakuacyjne: miejsca, w których współdziałają różne wymagania funkcjonalne

Drzwi muszą spełniać różne wymagania w zależności od przeznaczenia. Można je optymalnie połączyć poprzez zastosowanie różnych komponentów systemu, przy czym ważne jest wcześniejsze zaplanowanie ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku dróg ewakuacyjnych i ratunkowych najważniejszym wyzwaniem jest umożliwienie ludziom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia budynku. Jednakże, w przypadku braku zagrożenia, drzwi muszą pozostać zamknięte i być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności ważne jest, aby zarządca budynku chronił obiekty przed sabotażem, włamaniem, kradzieżą lub niewłaściwym użytkowaniem.

Funkcjonalność wyjścia awaryjnego w sytuacjach zagrożenia

Wyjścia awaryjne stanowią istotną część dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Rozplanowanie i liczba wyjść awaryjnych zależy od budynku i odpowiednich przepisów budowlanych. Mimo to jasne jest, że wyjścia awaryjne pozwalają ludziom na ewakuację z niebezpiecznego obszaru w każdej chwili. Możliwość szybkiego i prostego otwarcia drzwi bez pomocy z zewnątrz jest krytyczna. Wyjścia awaryjne muszą otwierać się natychmiast w kierunku ruchu i prowadzić ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na zewnątrz lub do obszarów bezpiecznych.

Zgodnie z nowymi normami europejskimi, wyjścia awaryjne mogą być wyposażone w różne zamki drzwi ewakuacyjnych. Optymalny dobór zamków drzwi ewakuacyjnych zależy od tego, ile osób będzie ewakuowanych w sytuacji awaryjnej. Jeśli istnieje ryzyko masowej paniki, należy wbudować w drzwi urządzenia antypaniczne zgodnie z normą DIN EN 1125. Składają się one z poziomego pręta połączonego z zamkiem antypanicznym i mogą być wyposażone w zamki antypaniczne mechaniczne, elektromechaniczne lub z napędem silnikowym. Zwłaszcza w budynkach użytku publicznego, odwiedzający nie znają lokalnych dróg ewakuacyjnych i funkcji wyjść awaryjnych. W przypadku nacisku na skrzydło drzwi w kierunku ruchu, zamki drzwi antypanicznych pozwalają na otwarcie drzwi w czasie krótszym niż kilka sekund, bez konieczności stosowania się do jakichkolwiek instrukcji.

Jeśli liczba osób w budynku jest możliwa do opanowania i znają one drogi ewakuacyjne, z reguły wystarczają zamki do wyjść ewakuacyjnych zgodne z normą DIN EN 179. Na przykład pręt poziomy można zastąpić klamką drzwiową, ponieważ nie ma możliwości wystąpienia paniki.

Funkcjonalność wyjścia awaryjnego podczas normalnego użytkowania

Wyjścia awaryjne są bardzo często wykorzystywane w strefach ochrony przeciwpożarowej. Funkcja bezpiecznego ruchu jest tak samo ważna, jak funkcje samozamykania i ognioodporność instalacji drzwi. Jeśli drzwi automatyczne muszą spełniać na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych złożone funkcje, rozwiązanie systemowe z centrali drzwiowej zawiera elektroniczny element blokujący, taki jak np. zamki drzwi ewakuacyjnych lub elektrozaczepy drzwi ewakuacyjnych i zamek antypaniczny. Gwarantuje to z jednej strony ochronę przed nieuprawnionym dostępem, a z drugiej strony swobodny dostęp dla osób uciekających w przypadku zagrożenia.

Drzwi są jednym z najważniejszych elementów w projekcie bezpieczeństwa budynku.

Thomas Borgmann, Kierownik Segmentu Technologii Bezpieczeństwa, GEZE GmbH
Drogi ewakuacyjne w budynkach muszą być wyraźnie oznaczone.

Drogi ewakuacyjne w budynkach muszą być wyraźnie oznaczone. © Morten Bak / GEZE GmbH

Centrala drzwiowa, jako „mózg” systemu kontroli dróg ewakuacyjnych, zapewnia i monitoruje procedury otwierania i zamykania drzwi na drogach ewakuacyjnych. Samoryglujący zamek antypaniczny gwarantuje szybkie otwieranie w sytuacji awaryjnej, a centrala drzwiowa kontroluje dostęp. Aktywowany przez system alarmu przeciwpożarowego, lub w przypadku zaniku zasilania, automatycznie blokuje się w przypadku użycia zamka z napędem. W kierunku ruchu, wciąż można przejść przez drzwi, ponieważ zamknięcie wyjścia ewakuacyjnego jest automatycznie odblokowywane w przypadku alarmu pożarowego lub awarii zasilania. Drzwi otwierają się również za pomocą przycisku alarmowego, jeśli w sytuacji paniki naciśnie na niego kilka osób. Drzwi można w każdej chwili otworzyć od zewnątrz za pomocą klucza, jednak w przypadku zastosowania samoryglującego zamka antypanicznego zapewnia on zgodną z ubezpieczeniem gwarancję ochrony przed włamaniem w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.

Dzięki temu trio automatyczne drzwi rozwierane w normalnym trybie pracy są zamykane przez samoczynne ryglowanie zamka antypanicznego i można nimi sterować oraz zabezpieczać je za pomocą centrali drzwiowej. W ustalonych godzinach, np. w ciągu dnia, centrala drzwiowa może zwolnić drzwi. W przeciwnym razie umożliwia ona kontrolowane indywidualne zwolnienie za pomocą klucza lub systemu kontroli dostępu. W przypadku niebezpieczeństwa, drzwi można w każdej chwili uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku awaryjnego centrali drzwiowej. Gwarancja bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie w sytuacjach awaryjnych: centrale drzwiowe GEZE są testowane zgodnie z niemiecką dyrektywą dla elektrycznych systemów zamykania w drzwiach ewakuacyjnych (EltVTR) i TÜV, a zamki antypaniczne zgodnie z normami DIN EN 179, 1125, 12209, 1627 i 1634-1 dotyczącymi zamków.

Bezpieczne drogi ratunkowe dzięki inteligentnej technologii GEZE

Wymagania dotyczące komponentów bezpieczeństwa i ochrony są prawie tak zróżnicowane i indywidualne, jak każdy konkretny budynek. Konieczne jest również spełnienie pewnych dodatkowych, specyficznych wymagań. Rozwiązania bezpieczeństwa GEZE mogą zagwarantować bezpieczne drogi ewakuacyjne i ratunkowe w każdym budynku. Jeżeli drogi ewakuacyjne i ratunkowe podczas normalnego użytkowania nie powinny być otwarte dla wszystkich, to systemy kontroli dostępu GEZE, które są podłączone do centrali drzwiowych, mogą przejąć niezbędny monitoring. Czy to na lotniskach, w szpitalach czy w centrach konferencyjnych: wielofunkcyjne produkty GEZE są jak koła zębate, które precyzyjnie ze sobą współpracują, tworząc system dróg ewakuacyjnych, który nie tylko zapewnia optymalną ochronę w nagłych wypadkach i wygodę podczas normalnego użytkowania, ale także może być niezawodnie zaplanowany i zainstalowany.

Dobrze wiedzieć: rozwiązanie RWS GEZE jest certyfikowane zgodnie z niemiecką normą EltVTR. Z technicznego punktu widzenia spełnimy normę EN 13637. W chwili obecnej niezależny instytut testuje system, aby zapewnić certyfikację zgodnie z normą EN 13637.

Indywidualne rozwiązania

Bezpieczeństwo osobiste jest najwyższym priorytetem podczas planowania budynku. W związku z tym od samego początku należy wziąć pod uwagę drogi ewakuacyjne i ratunkowe. Oprócz wymogów budowlanych konieczne jest również przestrzeganie przepisów prawnych. Każdy budynek powinien mieć indywidualnie dopasowaną koncepcję bezpieczeństwa, z optymalnym zabezpieczeniem dróg ewakuacyjnych: instalacje sygnalizacji przeciwpożarowej i alarmowania, systemy kontroli dostępu w połączeniu z centralą drzwiową i systemem samozamykaczy, zamki do wyjść ewakuacyjnych lub zamki z napędem to tylko niektóre z możliwych wariantów. Zaplanowanie ogólnego projektu i rozmieszczenia drzwi w budynku na wczesnym etapie jest ważne dla przygotowania się do późniejszych regulacji i modernizacji.

GEZE oferuje rozwiązania służące do zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych, które są dostosowane do specyficznych wymagań i indywidualnych koncepcji dróg ewakuacyjnych. GEZE posiada również wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w doradztwie dla wszystkich typów budynków i jest do Państwa dyspozycji jako kierownik projektu.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa w połączeniu z prostą instalacją

Kluczowym wyzwaniem w zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych jest optymalne połączenie sprzecznych wymogów normalnego działania i sytuacji awaryjnych. Aby stworzyć drogę ewakuacyjną, która nie służy jednocześnie na przykład jako droga ucieczki dla złodziei, musi ona być zamknięta dla osób nieupoważnionych. Jest to szczególnie istotne w przypadku domów towarowych.

Aby zagwarantować nieograniczone bezpieczeństwo na drodze ewakuacyjnej w przypadku zagrożenia, GEZE jako specjalista w dziedzinie technologii bezpieczeństwa oferuje szeroką gamę produktów i optymalne rozwiązania systemowe. Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania łączą w jednym inteligentnym systemie poszczególne wymogi bezpieczeństwa, dzięki czemu w sytuacjach awaryjnych drogi ewakuacyjne są otwierane i zamykane w sposób skoordynowany. Wszystkie komponenty GEZE można w każdej chwili w prosty i szybki sposób zintegrować z systemem dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Spełniają one najnowsze poziomy techniczne o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Szeroki asortyment produktów i systemów GEZE jest przyjazny dla użytkownika, trwały i ekonomiczny. Podejście wieloproduktowe i interakcja pomiędzy produktami z zakresu drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa oznacza, że użytkownicy końcowi i monterzy mogą polegać na zaawansowanych i skoordynowanych rozwiązaniach.

Specjalistyczna konserwacja gwarantuje trwałość i doskonałe funkcjonowanie

Operatorzy budynków lub pomieszczeń są odpowiedzialni za utrzymanie dróg ewakuacyjnych w dobrym stanie oraz za podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osobistego i ochrony budynku. Aby utrzymać funkcjonalne bezpieczeństwo drzwi na drogach ewakuacyjnych zgodnie z normami, drzwi te wymagają regularnej konserwacji. Elementy znajdujące się w wyjściach awaryjnych należy poddawać corocznej konserwacji, albo przez producenta, albo przez jednego z jego zatwierdzonych partnerów. W związku z tym wszystkie urządzenia zabezpieczające i sterujące instalacją drzwi należy sprawdzać zgodnie z przepisami prawa. Zalecana jest również comiesięczna kontrola przez operatora.

GEZE oferuje pełen zakres usług, od planowania budynku, poprzez montaż i uruchomienie, aż po serwis w ramach bieżącego użytkowania.