Oprogramowanie

Licencja na oprogramowanie GEZE Cockpit VISU * Oprogramowanie automatyzacji budynku do obsługi i wizualizacji drzwi, okien oraz urządzeń bezpieczeństwa

  • System działający w przeglądarce z modułową, elastyczną koncepcją uprawnień
  • Łatwe i intuicyjne ustawianie oraz konfiguracja interfejsu
  • Wizualizacja graficzna stanów urządzenia i obsługi
  • Sterowanie scen do załączania kilku urządzeń jednocześnie
  • Sterowane czasowo automatyczne wyzwalanie scen
  • Dziennik zdarzeń do śledzenia procesów
Pokaż więcej
  • Możliwość lokalizacji urządzeń na rzucie budynku
  • Tryb pełnoekranowy zabezpieczony hasłem do użytku z panelami obsługi pomieszczenia
Skontaktuj się z nami

Oprogramowanie automatyzacji budynku do obsługi i wizualizacji drzwi, okien oraz urządzeń bezpieczeństwa

Obszary zastosowań

  • Wizualizacja, obsługa i nadzór podłączonych produktów GEZE
  • Podłączanie terminali drzwi ewakuacyjnych, automatycznych, klap wentylacyjnych instalacji odprowadzania dymu i ciepła, automatycznych napędów okna

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450