Oprogramowanie

Licencja na oprogramowanie GEZE Cockpit VISU+ * Oprogramowanie automatyki budynku do tworzenia powiadomień indywidualnych

  • Wykorzystanie w połączeniu z GEZE VISU
  • Tworzenie alarmów właściwych dla użytkownika
  • Konfiguracja funkcji sygnalizacji świetlnej do kolorowego kodowania stanów
  • Powiadomienie mailowe o wybranych stanach lub alarmach
Skontaktuj się z nami

Oprogramowanie automatyki budynku do tworzenia powiadomień indywidualnych

Obszary zastosowań

  • Nadzór podłączonych produktów GEZE, drzwi ewakuacyjnych, automatycznych, klap wentylacyjnych instalacji odprowadzania dymu i ciepła

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450