Systemy automatyzacji budynku

myGEZE Control maksymalne rozszerzenie systemu System sterowników jako maksymalne rozszerzenie systemu z magistralą CAN GEZE, technologią I/O i KNX do połączenia wszystkich produktów GEZE i produktów innych producentów

myGEZE Control
 • System składa się z następujących elementów: urządzenie podstawowe, 10x cyfrowy zacisk wejściowy 8-kanałowy, zaciski rozdziału potencjałów 24 V DC, zaciski zasilacza, 10x zacisk wyjściowy 2-kanałowy przekaźnikowy, 10x zacisk wyjściowy 4-kanałowy przekaźnikowy, 5x zacisk główny CAN + łącznik wtykowy CAN, łącznik magistrali E, 2x zacisk KNX/EIB, zacisk końcowy magistrali
 • System jest dostępny także bez zacisków głównych CAN i cyfrowych zacisków wejściowych i wyjściowych
 • Maksymalne rozszerzenie systemu sterownika, które umożliwia połączenie do 200 systemów produktów z całego portfolio produktów
 • Możliwość kompleksowych konfiguracji specyficznych dla projektu zgodnie ze specyfikacją użytkownika (oznaczenie systemu, teksty komentarzy, teksty statusu)
 • Funkcje czasowe i zgrupowane polecenia przełączania konfigurowane za pomocą aplikacji scenicznych
 • Koncepcja alarmowa BACnet zintegrowana i z możliwością dostosowania według wymogów klienta
Skontaktuj się z nami

System sterowników jako maksymalne rozszerzenie systemu z magistralą CAN GEZE, technologią I/O i KNX do połączenia wszystkich produktów GEZE i produktów innych producentów

Sterownik budynku BACnet do połączenia maks. 200 systemów produktów za pomocą 5 linii magistrali CAN, 80 cyfrowych sygnałów wejściowych (24 V DC), 40 cyfrowych sygnałów wyjściowych (przekaźniki), system GEZE KNX

Obszary zastosowań

 • Integracja BACnet IP z systemami zarządzania budynkiem
 • Połączenie sieciowe produktów GEZE, które można połączyć z technologią magistrali CAN
 • Połączenie sieciowe komponentów niekompatybilnych z magistralą za pomocą cyfrowych zacisków wejściowych i wyjściowych
 • Połączenie sieciowe napędów okiennych GEZE kompatybilnych z KNX w systemie zarządzania budynkiem
 • Produkty odpowiednie do systemów dróg ewakuacyjnych: TZ 320, TZ 321 i TZ 322
 • Produkty odpowiednie do automatycznych napędów drzwi: Slimdrive, Powerturn, TSA 325 NT i Revo.PRIME
 • Produkty odpowiednie do systemów odprowadzania dymu i ciepła: MBZ 300 w różnych wersjach
 • Produkty odpowiednie do systemów okiennych: Slimchain, Powerchain, F 1200+ i systemy ryglujące
 • Do produktów z technologią I/O, takich jak mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia GEZE i produkty innych producentów
Do strony kampanii

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450