Kurtyny świetlne

Do zabezpieczania bocznych krawędzi zamykających lub nawet jako wysterowanie w ciasnych warunkach instalacji drzwi – aktywne czujniki podczerwieni są niezwykle elastyczne i wszechstronne. Zintegrowane konfiguracje aktywnych czujników podczerwieni mogą być wykorzystywane do ustawiania detekcji najrozmaitszych obszarów zabezpieczania dla standardowych i łukowych drzwi przesuwnych pełnych. Dwa aktywne czujniki podczerwieni rozszerzają pole w taki sposób, że można uniknąć kontaktu osób z drzwiami. Drzwi na chodnikach i przejściach można wysterowywać za pomocą aktywnego czujnika podczerwieni, aby przechodzący ludzie nie otwierali ich przypadkowo. W drzwiach standardowych aktywne czujniki podczerwieni monitorują boczną krawędź zamykającą bez skrzydła ochronnego.