Drzwi rozwierane

Akcesoria do drzwi rozwieranych

Drzwi rozwierane muszą spełniać różnorodne wymagania. W tym celu stosuje się inteligentne wyposażenie, zwiększające ich zakres możliwości. Elementy sterujące i czujniki umożliwiają pokonywanie przejść osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, eliminując barierę architektoniczną, jaką stanowią drzwi i zapobiegając wypadkom. Radarowe czujki ruchu, przyciski, czy systemy zdalnej aktywacji zapewniają możliwość prostego sterowania ruchem skrzydeł, natomiast listwy zabezpieczające, pracujące w technologii aktywnej podczerwieni i skanery laserowe chronią przechodzące osoby przed kolizją z poruszającymi się skrzydłami. Zdalne systemy sterowania mechanizmami podtrzymania otwarcia, wykorzystujące inteligentne połączenie radiowe, pozwalają wyeliminować dodatkowe okablowanie.