Elementy sterujące

GEZE Cockpit * Modułowy system automatyki budynku do wykorzystania różnych aplikacji oprogramowania w automatyce budynku lub integracja BACnet IP w innych systemach

GEZE Cockpit Obudowa szyny montażowej
 • Modułowy system automatyki budynku
 • Profil standardowego urządzenia BACnet B-BC (sterownik budynku BACnet)
 • Wizualizacja, obsługa i nadzór podłączonych produktów GEZE
 • Aplikacje przeglądarki z oddzielnymi licencjami do różnorodnych zastosowań podczas eksploatacji budynku
 • Możliwość podłączenia różnych linii magistrali do uniwersalnego planowania budynku i skalowalności
 • Wydajny sprzęt do montażu w szafach sterowniczych (montaż szyny montażowej)
Pokaż więcej
 • Oprogramowanie konfiguracyjne GEZE BASIC
 • Aplikacja GEZE VISU do wizualizacji i obsługi produktów GEZE
 • Aplikacja GEZE VISU+ do dodatkowych alarmów, nadzorów i usługi powiadamiania mailowego
 • Współpracujący z klientem system do odwzorowania rozmaitych struktur budynku i użytkowników
 • Aktywacja różnych połączeń za pomocą licencjonowanych adapterów protokołu (maks. 3 na sprzęt)
Skontaktuj się z nami

Modułowy system automatyki budynku do wykorzystania różnych aplikacji oprogramowania w automatyce budynku lub integracja BACnet IP w innych systemach

Dzięki GEZE Cockpit uzupełniamy automatykę budynku pierwszym inteligentnym systemem drzwi, okien i bezpieczeństwa. Unikalne połączenie sieciowe technologii drzwi i okien z inteligentnym oprogramowaniem i otwartymi interfejsami daje wszystkich planistom i użytkownikom całkowicie nowe możliwości w zakresie automatyki budynku. Większa wydajność, bezpieczeństwo i komfort.

Obszary zastosowań

 • Połączenie w sieć technologii drzwi i okien z inteligentnym oprogramowaniem i otwartymi interfejsami
 • Automatyka budynków z produktami GEZE
 • Integracja BACnet IP z systemami zarządzania budynkiem
 • Połączenie produktów GEZE kompatybilnych z magistralą CAN za pomocą 1 linii magistrali
 • Połączenie produktów GEZE kompatybilnych z magistralą CAN za pomocą kilku linii magistrali
 • Połączenie produktów GEZE niekompatybilnych z magistralą lub komponentów innych producentów z modułem interfejsu GEZE IO 420
 • Połączenie produktów GEZE kompatybilnych z magistralą CAN z modułem interfejsu IO 420
 • Połączenie urządzeń do usuwania dymu i ciepła GEZE za pomocą modułu interfejsu IO 420

Specyfikacje produktu

GEZE Cockpit
Typ produktu Sterownik
Maks. liczba podłączanych urządzeń 126 (mehr auf Anfrage)

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450