Elementy sterujące

TE 220 * Jednostka tablicy do centralnego sterowania drzwi ewakuacyjnych

TE 220 z przyciskiem awaryjnym System dróg ewakuacyjnych SecuLogic, jednostka tablicy
  • Tablica ścienna z przełącznikiem kluczykowym do blokowania przed nieuprawnionym dostępem
  • Wskazanie alarmu lub stanu drzwi
  • Centralny wskaźnik i sterowanie produktami GEZE oraz innych firm
  • Manipulowanie lub nieuprawnione otwarcie drzwi może zostać natychmiast zauważone i być ścigane
  • Konstrukcja modułowa: tablica/-e Master i Slave z podziałem zadań sterowanie/wskazywanie z możliwością wygodnej rozbudowy
Skontaktuj się z nami

Jednostka tablicy do centralnego sterowania drzwi ewakuacyjnych

Obszary zastosowań

  • Centralne monitorowanie i sterowanie poszczególnych drzwi ewakuacyjnych lub grup
  • Zastosowanie w małych i średnich budynkach z maks. 20 drzwiami

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450