MBZ 300 N48G

FT 4 A akustyczny * Przycisk RWA z sygnałem akustycznym do podłączenia do central oddymiania GEZE

Przycisk RWA FT4 A
  • Solidna, zamykana obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
  • Wskaźniki stanów pracy LED – alarm, okno OTWARTE, praca OK, usterka
  • Sygnał akustyczny aktywowany w przypadku alarmu i usterki poprzez przełącznik DIP
  • Przycisk Reset do kasowania alarmu
  • Identyfikowalne wyzwalanie poprzez wzębienie przycisku
Skontaktuj się z nami

Obszary zastosowań

  • Do podłączenia do centrali oddymiania GEZE
  • Do ręcznego wyzwalania alarmu urządzenia do usuwania dymu i ciepła
  • Wejście kabli od góry, od dołu lub z tyłu

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450