Centrale oddymiające

THZ Comfort N4 Centrala sterująca do klatki schodowej w solidnej obudowie metalowej z podświetlanym przyciskiem RWA i wentylacji do odprowadzania dymu oraz do małych urządzeń do usuwania dymu i ciepła

THZ Comfort Kompletne rozwiązanie systemu odprowadzania dymu i ciepła do klatek schodowych
 • Kompaktowa i atrakcyjna stylistyka w bardzo solidnej obudowie metalowej
 • Podwyższone bezpieczeństwo dzięki zintegrowanym, podświetlonym przyciskom usuwania dymu i ciepła oraz wentylacyjnym
 • Regulowane podświetlenie tła przycisku RWA
 • Bezpieczeństwo i niezawodność potwierdzona badaniem VdS i TÜV
 • Największa uniwersalność dzięki licznym możliwościom ustawiania parametrów
 • Szybkie i łatwe uruchomienie za pomocą terminala serwisowego ST 220
Pokaż więcej
 • Mniejszy nakład pracy podczas instalacji dzięki zintegrowanym przyciskom
 • Możliwe łączenie kilku central sterujących do klatki schodowej poprzez styki bezpotencjałowe
Skontaktuj się z nami

Obszary zastosowań

 • Odprowadzanie dymu na klatkach schodowych
 • Do mniejszych rozwiązań usuwania dymu i ciepła z jedną strefą pożarową
 • Możliwości przyłączenia czujników dymu, przycisków FT 4, zestyków centrali sygnalizacji pożaru, przycisków przewietrzania i czujników pogodowych
 • Do napędów urządzeń do usuwania dymu i ciepła o całkowitym poborze mocy 4,5 A
 • Sterowanie napędami elektromotorycznymi 24 V do usuwania dymu i ciepła w razie pożaru
 • Sterowanie kontrolowanym naturalnym przewietrzaniem
 • Do nowych budynków oraz do doposażenia

Specyfikacje produktu

THZ Comfort N4
Wymiary 140 x 248 x 85 mm
Szerokość 140 mm
Wysokość 248 mm
Głębokość 85 mm
Materiał Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Stopień ochrony IP30
Temperatura robocza -5 - 40 °C
Napięcie robocze 230 V AC
Pobór mocy (maks.) 120 W
Przekrój przyłącza / sieć 1.5 mm²
Napięcie wyjściowe 24 V DC +/-15%
Tętnienie szczątkowe 2 %
Prąd wyjściowy (maks.) 4.5 A
Czas włączenia przy maks. prądzie wyjściowym 30 %
Przekrój przyłącza przewodu silnika 4 mm²
Pojemność akumulatora 2.3 Ah
Grupy alarmowe 1
Grupy przewietrzania 1 x
Połączenie kilku central Przesłanie sygnałów alarmu i resetu do połączenia maks. 10 central
Dostępne wyjścia sygnałów 3 parametryzowalne zestyki sygnalizacyjne
Centrale parametryzacji Klawisze serwisowe i 5 diod LED lub ST 220
Zgodność z wymaganiami normy EN 12101-10, ISO 21927-9
Atesty VdS

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450