Rozwiązania dla przemysłu

Edukacja – systemy zarządzania budynkiem, które są funkcjonalne, atrakcyjne i bezpieczne

Łatwo dostępne drzwi, zapobiegawcza ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przed zniszczeniem: to tylko kilka kluczowych kwestii, które kształtują wymagania wobec drzwi, okien i technologii bezpieczeństwa w edukacji. GEZE rozumie te wymagania i na każdym etapie projektu oferuje indywidualne, zorientowane na rozwiązania doradztwo.

Innowacyjne systemy zarządzania budynkami dla edukacji

Architektura stosowana w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich musi być funkcjonalna, zachęcająca i bezpieczna. Przykład: drzwi i okna odgrywają ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej i wentylacji. Napędy ramieniowe GEZE pomagają zapewnić codzienną komfortową wentylację – nawet przy setkach okien. W zapobiegawczej ochronie przeciwpożarowej zapewniają bezpieczne odprowadzanie dymu, a systemy zamykania zwiększają ochronę przed włamaniem.

Ogólna dostępność jest częścią planowania każdej placówki edukacyjnej. Automatyczne drzwi przesuwne i drzwi rozwierane zapewniają uczniom możliwość wejścia do budynku bez pomocy osób trzecich. Dodatkowe technologie czujnikowe wspomagają automatyczne otwieranie drzwi, a funkcja swobodnego ramienia umożliwia ich otwarcie przy użyciu minimalnej siły.

Inna ważna kwestia: samozamykacze zintegrowane zapewniają, że drzwi i okna nie powinny stwarzać żadnych możliwości występowania aktów wandalizmu.

GEZE rozumie wymagania stawiane systemom zarządzania budynkami dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich i może zapewnić wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.