Wytyczne

Firma GEZE chce działać innowacyjnie, elastycznie i niezawodnie również w przyszłości. Dlatego naszym celem jest nadal oferowanie znanych na całym świecie produktów wysokiej jakości, dopasowanych do rynku. Poniższe wytyczne przedsiębiorstwa stanowią podstawę, pomagającą skutecznie reagować na zmiany koniunktury i rynku.

Także w przyszłości firma GEZE będzie...

*       firmą rodzinną

*       przedkładać długoterminowe korzyści nad krótkoterminowe zyski

*       finansować rozwój z własnych środków

*       unikać zależności od podmiotów trzecich*

         (*klientów, dostawców i banków) 

*       działać przyszłościowo na rynku

 

 

Najwyższym priorytetem we wszystkim co robimy jest ...

*       zadowolenie klienta

*       ukierunkowanie na serwis

*       innowacyjność produktu

*       jakość procesów

*       jakość produktu

*       niezawodność