Moduły interfejsów

W obszarze automatyki budynku dbamy o to, aby mechanizmy w inteligentnym budynku były ze sobą zsynchronizowane. Dzięki otwartym standardom komunikacji zapewniamy interoperacyjność i bezpieczeństwo na przyszłość. Oferujemy moduły interfejsów do BACnet i KNX w celu zapewnienia połączenia z naszym systemem automatyzacji budynku myGEZE Control lub innymi systemami. W ten sposób można zintegrować rozwiązania sieciowe do drzwi i okien w inteligentnym budynku, tworząc skuteczne zarządzanie budynkiem.