Rozwiązania dla przemysłu

Projekt i funkcjonalność dla prac budowlanych na istniejących budynkach

Renowacja budynków zabytkowych musi spełniać różne wymagania: nowoczesne wzornictwo i standardy funkcjonalności, nowe i zmieniające się przepisy prawne – dotyczące na przykład efektywności energetycznej lub ochrony przeciwpożarowej – oraz ogólne planowanie zagospodarowania miejskiego. Konsultanci GEZE są gotowi do pomocy w każdej chwili, bez względu na termin.

Połączenie najnowocześniejszych obszarów wejścia z istniejącymi fasadami

Obszar wejścia do Sihlpost

Obszar wejścia do Sihlpost © Christian Moeller / GEZE GmbH

Niezależnie od tego, czy budynek jest remontowany, czy też całkowicie przebudowywany zgodnie z dokumentacją historyczną – aby zachować charakter zabytkowego lub chronionego budynku, nowoczesna technologia musi zintegrować się tak dyskretnie, jak to tylko możliwe. Seria Slimdrive firmy GEZE oferuje najnowocześniejszą technikę i bezpieczeństwo dla drzwi automatycznych, przy wysokości całkowitej wynoszącej tylko 7 cm.

Na przykład system Slimdrive SL-FR w Sihlpost w Zurychu zapewnia „otwarte drzwi” w każdej chwili w sytuacji awaryjnej. Subtelne napędy Slimdrive charakteryzują się nowoczesną, inteligentną techniką sterowania z czasem podtrzymania otwarcia, która dostosowuje się do częstotliwości użytkowania. Jeśli zwiększy się natężenie odwiedzających, skrzydła drzwiowe pozostają automatycznie otwarte przez dłuższy czas. Parametry ruchu (przyspieszenie, czas podtrzymania otwarcia oraz prędkości otwierania i zamykania) mogą być ustawiane indywidualnie. Sterownik Slimdrive gwarantuje, że drzwi są ponadczasowe i umożliwia integrację systemu z systemem sterowania budynkiem, co pozwala na zdalne monitorowanie i modyfikowanie funkcji drzwi.

Przejdź do studium przypadku GEZE Sihlpost w Zurychu

Modernizacja koncepcji ochrony przeciwpożarowej

Nowy zestaw zdalnego rozszerzenia systemu GEZE pozwala na bezprzewodowe połączenie czujników sufitowych i przycisku zwalniającego do wszystkich czujników ościeżnicowych mechanizmu podtrzymania położenia otwarcia GEZE. Można go łatwo zamontować na istniejących instalacjach. Ponieważ oddzielne kable nie są już potrzebne. Ułatwia to planowanie, zwłaszcza w budynkach zabytkowych.

Bezprzewodowe zdalne rozszerzenie systemu do mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia © Annika Feuss / GEZE GmbH

W budynkach zabytkowych również należy przestrzegać wytycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Jak jednak spełnić specjalne wymagania stawiane drzwiom przeciwpożarowym z mechanizmem podtrzymania położenia otwarcia w architekturze historycznej? Ze względu na dużą wysokość pomieszczenia i odległości między nadprożem a sufitem, które często przekraczają jeden metr, po obu stronach drzwi wymagane są dodatkowe sufitowe czujniki dymu. Dodatkowe kanały kablowe w suficie są więc nieuniknione. Użytkownicy budynku, konstruktorzy drzwi i projektanci stanęli przed wyzwaniem pozostawienia historycznych stropów w stanie nienaruszonym – częściowo z belkami – podczas modernizacji zabytkowej siedziby związku przemysłu metalowego w Dortmundzie.

Dzięki naszemu wielokrotnie nagradzanemu zdalnemu rozszerzeniu systemu GEZE FA GC 170 do mechanizmów podtrzymania położenia otwarcia z elementami radiowymi (z ogólnym dopuszczeniem typu) można było znaleźć unikalne rozwiązanie. Dzięki temu, że nie wymaga on żadnych dodatkowych kabli, sufit nie musi być rozerwany.

Przejdź do zabytkowej siedziby związku przemysłu metalowego GEZE

Efektywność energetyczna i modernizacja zasobów budynku

© Chris Honeywell / GEZE GmbH

Efektywność energetyczna jest często powodem modernizacji istniejących budynków: cele w zakresie ochrony klimatu polegające na zmniejszeniu emisji o co najmniej 40 procent do 2020 r. w porównaniu z 1990 r. stawiają nowe wymagania w zakresie doposażenia budynków. Konsultanci GEZE mogą pomóc w spełnieniu wymagań prawnych i norm oraz przyczynić się do realizacji celu ochrony klimatu.

Nacisk kładzie się na technologię okien: „inteligentne” napędy i sterowniki GEZE do okien fasadowych i dachowych mogą być stosowane np. w celu uzyskania regulowanej wentylacji. Energia potrzebna do uruchomienia napędu elektrycznego liniowego jest minimalna, co pozwala zaoszczędzić dodatkowe koszty i środki na instalację klimatyzacji. Ta technologia okien może być również łączona z rozwiązaniami urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła GEZE, aby jednocześnie spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej.