Systemy napowietrzania

Jeżeli w budynku wybuchnie pożar, system napowietrzania zapewnia dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, które zastępuje uciekające na zewnątrz dym i gazy pożarowe. Decydująca jest przy tym koordynacja pracy systemów napowietrzania i oddymiania. Powietrze dopływa przez otwory napowietrzające, znajdujące się w dolnej części budynku. Powietrze to wspomaga konwekcję (efekt komina), dzięki czemu gazy, powstałe na skutek spalania, uchodzą przez otwory oddymiające, zlokalizowane w górnych obszarach pomieszczeń. GEZE oferuje kompletne instalacje do odprowadzania dymu i ciepła, skonfigurowane odpowiednio do wymagań użytkownika.