Centrale oddymiające

Centrale sterowania są mózgiem zasilania elektrycznego instalacji odprowadzania dymu i ciepła (RWA) w budynku. Sterują one komponentami systemu odprowadzania dymu i ciepła w celu bezpiecznego odciągu dymu i ciepła w razie pożaru. Centralki zasilania awaryjnego to sterowniki wszystkich otworów nawiewu i wywiewu wyposażonych w napędy RWA oraz samozamykacze. Przyjmują one komunikat czujników RWA i automatycznych wyzwalaczy, np. czujników dymu, sterują odprowadzaniem dymu i ciepła oraz nadzorują komponenty pod kątem usterek.