Inteligentne fasady

Dzięki inteligentnej fasadzie budynek jest inteligentnie wentylowany. Usieciowione rozwiązania zapewniają zawsze dobry klimat w pomieszczeniu, zwiększają komfort obsługi i oszczędzają energię. Fasada jest „inteligentna” i stanowi element inteligentnego budynku. Wymagane funkcje i stany pracy są możliwe za pomocą sterownika i współdziałania napędów, czujników oraz technologii bezpieczeństwa. Kontakt między systemami wentylacji okien, również w fasadach szklanych, zapewniają moduły interfejsu dla standardów komunikacji BACnet i KNX.