Systemy automatyzacji budynku

System automatyki myGEZE Control z technologią modułową i otwartymi interfejsami otwiera zupełnie nowe możliwości automatyzacji budynku. Urządzenie centralne jest standardowym sterownikiem (PLC). Centralny sterownik składa się z wbudowanego systemu sterowania PC, który posiada certyfikowany interfejs komunikacyjny BACnet. Za pomocą adaptowanych modułowo zacisków można dopasować system dokładnie do wymagań w projekcie klienta. myGEZE Control można zintegrować w niezależnych od producenta systemach techniki sterowania budynkiem, zarządzania zagrożeniami i CAFM. Dzięki temu nic nie stoi na przeszkodzie do efektywnego, zrównoważonego i bezpiecznego zarządzania budynkiem.