Systemy automatyzacji budynku

Zapewniamy płynną komunikację wszystkich mechanizmów w automatyce budynku. Tylko w ten sposób uda się uzyskać połączenie sieciowe różnych mechanizmów w inteligentnym budynku. System automatyzacji budynku GEZE Cockpit korzysta ze światowego standardu komunikacji BACnet. Na tej platformie zintegrowano technologię drzwi i okien w połączeniu z systemami bezpieczeństwa. GEZE Cockpit może być użytkowany jako system „działanie autonomiczne” lub włączany w nadrzędny system sterowania budynkiem.