Systemy automatyzacji budynku

myGEZE Control z magistralą CAN GEZE System sterownika do mniejszych zastosowań do połączenia produktów CAN GEZE za pomocą kilku linii magistrali

myGEZE Control sample combination 1
 • System składa się z następujących elementów: urządzenie podstawowe, zacisk główny CAN, łącznik wtykowy CAN, nasadka końcowa magistrali
 • Niewielkie zapotrzebowanie komponentów na miejsce umożliwia montaż w małych systemach rozdzielaczy lub szafach przyłączeniowych
 • System jest dostępny wstępnie skonfigurowany ze standardowymi ustawieniami
 • Możliwość kompleksowych konfiguracji specyficznych dla projektu zgodnie ze specyfikacją użytkownika (oznaczenie systemu, teksty komentarzy, teksty statusu)
 • Funkcje czasowe i zgrupowane polecenia przełączania konfigurowane za pomocą aplikacji scenicznych
 • Koncepcja alarmowa BACnet zintegrowana i z możliwością dostosowania według wymogów klienta
Skontaktuj się z nami

Sterownik budynku BACnet z zaciskiem modułowym do połączenia maksymalnie 63 uczestników magistrali CAN

Obszary zastosowań

 • Integracja BACnet IP z systemami zarządzania budynkiem
 • Połączenie sieciowe produktów GEZE, które można połączyć z technologią magistrali CAN
 • Produkty odpowiednie do systemów dróg ewakuacyjnych: TZ 320, TZ 321 i TZ 322
 • Produkty odpowiednie do automatycznych napędów drzwi: Slimdrive, Powerturn, TSA 325 NT i Revo.PRIME
 • Produkty odpowiednie do systemów odprowadzania dymu i ciepła: MBZ 300 w różnych wersjach
Do strony kampanii

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450