Sterowniki wentylacją

Sterowniki koordynują, kiedy okna muszą się otwierać lub zamykać w systemie wentylacji okien. W instalacjach RWA centralka zasilania awaryjnego steruje odciągiem dymu i ciepła w razie pożaru. Stosowanie również do codziennej wentylacji grawitacyjnej jest korzystnym efektem ubocznym instalacji odprowadzania dymu i ciepła. Technika wentylacji jest sterowana przyciskiem przewietrzania, kolejnymi informacjami z czujników (deszcz, wiatr, jakość powietrza) lub zegarem sterującym. W „przypadku RWA” sterowanie odbywa się za pomocą przycisku RWA lub automatycznie przez czujki dymu i ciepła.