Rozwiązania

Dzięki skutecznym, bezpiecznym i wygodnie sterowanym rozwiązaniom do automatyki budynku przyczyniamy się do powstawania budynków wartych zamieszkania. W ten sposób realizowany jest system zarządzania budynkiem w inteligentnym budynku. Zalicza się tu wizualizacja i informacja zwrotna o statusie zapewniająca bezpieczną eksploatację dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, wysterowanie i monitorowanie drzwi fasadowych zapewniające większe bezpieczeństwo, a także użytkowanie urządzeń do usuwania dymu i ciepła do funkcji wentylacyjnych. Dzięki naszemu systemowi automatyzacji budynku jesteśmy pionierami połączenia sieciowego drzwi i okien.