Systemy automatyzacji budynku

myGEZE Control z magistralą CAN GEZE i technologią I/O i KNX System sterowników do połączenia produktów CAN GEZE i komponentów niekompatybilnych z magistralą do systemu budynku GEZE

myGEZE Control
 • System składa się z następujących elementów: urządzenie podstawowe, 2x cyfrowy zacisk wejściowy 8-kanałowy, zacisk rozdziału potencjałów 24 V DC, zacisk zasilacza, 2x zacisk wyjściowy 2-kanałowy przekaźnikowy, 2x zacisk wyjściowy 4-kanałowy przekaźnikowy, zacisk główny CAN, łącznik wtykowy CAN, nasadka końcowa magistrali
 • System jest dostępny także bez zacisków głównych CAN tylko z cyfrowymi zaciskami wejściowymi i wyjściowymi
 • Wersje jako kompaktowe systemy I/O z możliwością montażu także w systemach modułów rozdzielających drzwi
 • Możliwe jest również podłączenie kilku przesuniętych, zdecentralizowanych stacji do rejestracji sygnałów za pomocą zacisków sprzęgających
 • Możliwość kompleksowych konfiguracji specyficznych dla projektu zgodnie ze specyfikacją użytkownika (oznaczenie systemu, teksty komentarzy, teksty statusu)
 • Funkcje czasowe i zgrupowane polecenia przełączania konfigurowane za pomocą aplikacji scenicznych
Pokaż więcej
 • Koncepcja alarmowa BACnet zintegrowana i z możliwością dostosowania według wymogów klienta
Skontaktuj się z nami

System sterowników do połączenia produktów CAN GEZE i komponentów niekompatybilnych z magistralą do systemu budynku GEZE

Sterownik budynku BACnet z zaciskiem modułowym do połączenia 63 uczestników magistrali CAN, 80 cyfrowych sygnałów wejściowych (24 V DC), 40 cyfrowych sygnałów wyjściowych (przekaźniki)

Obszary zastosowań

 • Integracja BACnet IP z systemami zarządzania budynkiem
 • Połączenie sieciowe produktów GEZE, które można połączyć z technologią magistrali CAN
 • Połączenie sieciowe komponentów niekompatybilnych z magistralą za pomocą cyfrowych zacisków wejściowych i wyjściowych
 • Produkty odpowiednie do systemów dróg ewakuacyjnych: TZ 320, TZ 321 i TZ 322
 • Produkty odpowiednie do automatycznych napędów drzwi: Slimdrive, Powerturn, TSA 325 NT i Revo.PRIME
 • Produkty odpowiednie do systemów odprowadzania dymu i ciepła: MBZ 300 w różnych wersjach
 • Do produktów z technologią I/O, takich jak mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia GEZE i produkty innych producentów
Do strony kampanii

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450