Systemy automatyzacji budynku

myGEZE Control zacisk KNX/EIB Zacisk magistrali EIB/KNX do integracji w sieci KNX/EIB

myGEZE Control zacisk KNX/EIB
  • Standard transmisji skrętka (TP), szybkość transmisji 9600 baud
  • Diody LED stanu wskazują bezpośrednio stan magistrali
  • Liczba maks. adresów grupowych odpowiada maks. liczbie podłączanych modułów IQ box KNX
Skontaktuj się z nami

Obszary zastosowań

  • Do zastosowania z modułem interfejsu IQ box KNX
  • Podłączenie napędów okiennych Slimchain, Powerchain, E 250 NT i F 1200+
  • Wymiana danych pomiędzy urządzeniami KNX/EIB
  • Dwa zaciski magistrali EIB/KNX (wysyłanie, odbiór) są potrzebne dla jednego IQ box KNX

Specyfikacje produktu

myGEZE Control zacisk KNX/EIB
Wymiary 12 x 100 x 68 mm
Temperatura robocza -10 - 40 °C
Rodzaj montażu Montaż szyny montażowej

Warianty i akcesoria

Kontakt

Centrala GEZE Polska +48-224-404-440 GEZE Serwis +48-224-404-450